Ejder Kırılması

Bu olay zamanın doğrusal olmaktan çıkıp döngüsel olmasına denen doğa üstü bir olaydır. Zaman artık tek bir yönde akmaz, aynı anda farklı olaylar olur, lakin kırılmanın etkisi bittiğinde hangisinin gerçek olduğu bilinmez. Örneğin Ejder Kırılması olduğu anda mutfakta ekmeğe salça sürüyorsunuz. Salçayı sürerken parmağınızı kestiniz ve dikiş attırmak zorunda kaldınız. Tüm bunlar olurken aynı anda arkadaşlarınızla halı sahada top oynuyorsunuz ve çok yorgunsunuz. Halı sahadan ve hastahaneden eve döndüğünüzde kırılmanın bittiğini varsayalım. Yorgun değilsiniz ve parmağınız da kesik değil. Sizce hangi olay yaşandı? Veya bunlar gerçekten oldu mu? İşte Ejder Kırılması böyle birşeydir.

Ejder Kırılması gerçekleştiği sırada tek bir gerçek veya yaşanmış yoktur. Lakin bu etki bölgeseldir yani tüm kıtayı etkilemez. Sadece kendi etki alanı içindekilerle sınırlı kalır. Bu olaya Ejder Kırılması denmesinin sebebi ise Akatosh’tur. Akatosh, Zamanın Ejder Tanrısı olarak nitelendirilir. Yani aslında ortaya Ejderha çıkmasına Ejder Kırılması denmiyor, sadece mecazi bir anlamı vardır.

Ejder Kırılması olayı kolay kolay yaşanmaz, fanilerin kutsal dengeleri bozmasıyla gerçekleşir. Etkiye maruz kalan çoğu kişi yaşananlar olup bittiğinde bunları unutur. Fakat bazı mistik kişiler örneğin Tribunal, bu anın farkına varır ve o ana ait herşeyi hatırlarlar.

Dört büyük olay Ejder Kırılmasına sebep olmuştur.

Time Wound(Zaman Yarığı)

Time Wound
Time Wound

Bilinen ilk, en kısa ve en az etkili kırılmadır. Elf Çağında, Ejder Savaşı sırasında Skyrim’de gerçekleşmiştir. Eski Nordlar Alduin ile savaşırken, onu yok etmenin bir yolunu bulurlar. Felldir the Old isimli Nord kullandığı Elder Scrolls sayesinde zamanda bir yarık açmış ve Alduin’i bu sayede zamanda ileriye göndermiştir. Binlerce yıl sonra Alduin Skyrim’de tekrar kaldığı yerden çıkmıştır. The Elder Scrolls V: Skyrim oyununda Alduin’in ilk olarak Helgen’e saldırmasının bir diğer sebebi de budur aslında, Helgen’in hemen üzerinde dağda zamanda bir nevi geleceğe gönderilmiştir ve gönderildiği tarih geldiğinde (oyuncu infaz edilmek üzereyken) Alduin ortaya çıkar ve hışımla Helgen’i yok eder. Felldir’in Alduin’i gönderdiği yerde ufak bir yarık oluşturmuştur. Eğer Arzın Soluğu’na çıkarsanız olayın gerçekleştiği yerde hava sirkülasyonunun farklı olduğunu görebilirsiniz.

Red Moment (Kızıl An)

Kızıl Dağ Savaşı sırasında gerçekleşmiştir, 1. Çağ 668 civarında. Numidium buna sebep olmuştur, gelecekte de kırılmalara sebebiyet verecektir. Bu Numidium’un sebep olduğu ilk kırılmadır. Numidium aktif olduğunda kırılma gerçekleşmiştir. Kırılmaya kanıt olarak şunlar gösterilir, Birinci Konsey Savaşı sırasında Dagoth Hanesi, hem Chimer, hem Nord, hem de Dwemerlerle iş birliği yapmıştır. Dagoth Ur, Tribunal ve Indoril Nerevar tarafından öldürülmüştür. Dwemer kralı Dumac, Indoril Nerevar, Wulfharth ve Dagoth Ur tarafından öldürülmüştür. Indoril Nerevar kendi yaralarıyla ve Tribunal’in hainliği sonucu öldürülmüştür. Nordlar ve Orsimerler hem kendi menfaatleri için hem de azılı düşmanları Dwemerlere yardım için savaşmıştır. Hatta bazıları Nordların savaşta yer almadığını dahi söylemektedir. Neticede bunların hangisi doğru-yanlış, dahası gerçekleşip gerçekleşmediği bilinmiyor. Bu savaşta yaşanan herşey hem gerçek, hem de yalandır.

Savaş sırasında kırılmanın gerçekleştiğini anlayan ilk kişi Wulfharth’dır. Kral Wulfharth’ın Beş Şarkısı isimli kitapta Kül Kral Wulfharth’ın Gizli Şarkısı isimli bölüm aslında kırılma gerçeğini yansıtmaktadır. Wulfharth şunları söylemiştir;

Gerçekte nerede olduğunuzu görmüyor musunuz? Shor’un gerçekte kim olduğunu bilmiyor musunuz? Bu savaşın ne olduğunu bilmiyor musunuz?

  • Kırılmanın gerçekleşmesiyle zaman kaymıştır ve parçalara bölünmüştür. İlk cümlede Wulfharth askerlerine zamanın kendisini tekerrür ettiğini söylemektedir. Ona göre Şafak Çağına yani yaratılışın ilk günlerine geri dönülmüştür ve o gün yaşanan olaylar aslında bu savaşın bir yansımasıdır. Nordlar ve Orsimerler Gezisi Ehlnofeylerin yerini almış, Chimer ve Dwemerler Eski Ehlnofey’i sembolize etmektedir. Detaylı bilgi için okuyunuz.
  • Shor’un gerçekte kim olduğunu bilmiyor musunuz sözüyle Lorkhan’ı ve onun yaratılıştaki yerini hatırlatmaktadır.
  • Bu savaşın ne olduğunu bilmiyor musunuz kısmında ise yukarıda bahsettiğimiz gibi insanlar gezen Ehlnofey, elfler de eski Ehlnofey olarak karşılık bulmuş ve Wulfharth’ın döneminde yapılan savaş ile bu iki Ehlnofey’in yaptığı savaşı birbirine benzetmiştir.

Kızıl An gerçekleştiğinde Vivec de fırsattan istifade etmeye çalışmıştır. Kırılma anında tek bir gerçeğin ve doğrunun olmadığını söylemiştik. Vivec de Tribunal’in kutsallığını gerçekleştirmek için Indoril Nerevar’ın öldürülüşünü Mantling olayı olarak zuhur ettirmiştir.

Middle Dawn

Bu kırılma tarihte gerçekleşen en uzun kırılmadır, 1. Çağ’ın 1200 senesinde başlayıp 2208’e kadar yani 1008 yıl sürmüştür. Alessia Devrimleri döneminde Marukhati Mezhebinin mensupları, Alessia’nın türettiği bir din olan Sekiz Kutsalları, elf inancından ayırmaya çalışıyordu. Sekiz Kutsallar inancındaki Akatosh ile elf inancındaki Auri El aynı anlama geliyordu. Mezhep üyeleri bu iki kavramı birbirinden ayırmaya çalışmıştır. Vadiorman’da Ayleid baş büyücüsü Anumaril’in oraya getirdiği Staff of Towers (Kuleler Asası) kullanılmıştır. Sekiz parçaya bölünmüş olan bu asa mezhebin öncülerinden Fervidius Tharn tarafından tek parça haline getirilmiş ve Auri el – Akatosh kavramlarının bölünmesi amacıyla yapılan ayinde kullanılmıştır. Ayinin sonuçları evrensel nitelikte olmuştur, yani ejder kırılması yaşanmıştır. Asa ise tekrar sekiz parçaya bölünmüştür. Fakat tüm ırklar bundan etkilenmemiştir. Örneğin Khajiitler Masser ve Secunda sayesinde zaman tayini yapabilmiştir. Aynı şekilde Dunmer halkı da Tribunal tarafından korunmuştur.

Bu ejder kırılması en uzun süren kırılma olduğu gibi en çok tehlike barındıran kırılma olmuştur. Olay süresince birden fazla Kralların Kolyesi ortaya çıkmış böylece birden fazla imparator olmuştur. Zamanın kaydını yapan ve okuyabileni zamanda yolculuk yaptıran Kadim Parşömenler (Elder Scrolls) dahi bu dönemde nelerin olup bittiğini belirleyememiştir. Kırılmanın olduğu döneme ait yazılı kaynak neredeyse hiç bulunmamaktadır. Hakikat Savaşı sırasında yazılı metinlerin çoğu yok olmuştur.

Pirinç Tanrı

Numidium
Numidium

Numidium’un aktifleştirilmesi de çeşitli kırılmalara sebep olmuştur. Bunlardan ilki yukarıda değindiğimiz Kızıl An’dır. İkinci olarak Numidium, Tiber Septim’in eline geçtiğinde onu öğrenmesi için büyücüsü Zurin Arctus’a vermiştir. Tiber’in elindeyken Numidium Elsweyr’de Rimmen şehrinde çalıştırıldığında küçük çaplı bir kırılma meydana gelmiştir. Kırılmada yaşananların hatırlanmaması etkisini kullanan Tiber Septim, kendi hükümranlığını desteklemeyen soylu aileleri tek tek yola getirmiştir. Ve Alinor şehrini birkaç saatlik kuşatmayla ele geçirmiştir. Aslında kuşatma Elf Çağından Beşinci Çağa kadar sürmüş gibidir, fakat Numidium’un zaman kaydırma özelliğiyle bu bir kaç saat sürmüştür. Tiber Septim kendi büyücüsü Zurin Arctus’a ihanet ettiğinden Zurin ve Wulfharth’ın ruhlarının birleşmiş hali olan Yeraltı Kralı, Numidium’u patlatarak Tiber’den intikamını almıştır böylece Numidium büyük hasar görmüştür.

Son gerçekleşen kırılma ise Ulu Kaya civarında meydana gelmiştir. Batıdaki Çarpıklık olarak da bilinen bu hadisede yine Numidium baş rol oynamıştır. Bu olay için Warp in the West olayını ve Batıdaki Çarpıklık adındaki kitabı okuyabilirsiniz.