Efsane mi Tehdit mi?

Son Güncelleme: , mertusta

Kitap Künyesi
Oyunlar : Oblivion
Çevirmen: Sefa Enes Kurt
Orijinal İsim: Myth or Menace?

Birçok araştırmacı Hırsızlar Loncasının gizemini çözmeyi denedi. Hırsızlar Loncasının var olmadığına dair kanıtlar olmasına rağmen söylentiler hala sürüyor. Tarih bilginleri bu hayali örgütlenmenin var olduğunu ispatlamak için araştırma yaptıkları her seferde de hiçbir şey bulamıyorlar. Tanıklar hiçbir şey bilmiyorlar. Kasalar bomboş. Çalıntı mal satanlar basit birer iş adamı haline geldiler.

Hırsızların kesinlikle var olduklarını açıklamam için bana izin verin. Hepsi Tamriel’deki zindanlarda yaşamlarını sürdürüyorlar. Şüphesiz hırsız çeteleri suç işlerken birlikte hareket ediyorlar. Bazı istisnai durumlarda hırsızların yılmayan gruplar oluşturup yıllarca gasp ve çeşitli suçları birlikte işlediklerine dair belgeler dahi var.

Fakat lonca çeteden farklıdır. Lonca, üyelerle örgütlenme anlamına gelir. Böylece üyelik ücretlerini ya da ödenekleri güvence altına almayı amaçlayan mali bir yapı oluşacaktı. Davranış ya da yönetim kurallarına ve hiyerarşik liderlik yapısına sahip olacak, bu yapının içinde gelişme ve ilerleme yöntemleri süregelecekti.

Hırsızlar Loncasının belgelenmiş en bariz eylemi Rüzgartepe’de gerçekleşti. Kısa bir süreliğine Bay Jim Stacey ülkenin her yerinde soyluları ve zengin tacirleri soymak için bir hırsızlar tayfası oluşturdu. Son Nevarine olayları sırasında Savaşçılar Loncası ve Morag Tong hırsızları yok etti. (Jim Stacey’e ne olduğu bilinmiyor.)

Rüzgartepe Hırsızlar Loncası mali yapıya, liderlik yapısına ve gerçek bir loncanın sahip olması gereken birçok özelliğe sahipse de çok kısa bir süre hayatta kalabildi. Stacey grubunun muhbirleri birkaç yıldan fazla dayanamadı. Savaşçılar Loncası onları öldürdüğünü iddia etmesine rağmen bazı tarih bilginleri çetenin yalnızca daha derine gizlendiğine inanıyor.

Hırsızlar Loncasının var olmadığına karar vermek sorunu oldukça mantıklı kılıyor. Aksini ispatlamak mümkün değil. Tarihçiler bile kesin bir belge bulamazken ben Hırsızlar Loncasının var olmadığını tam olarak kanıtlayamam.

Hırsızlar Loncası Cyrodiil’de faaliyet gösterseydi suç oranı artardı. Hırsızların doğası birlikte uzun süre etkili bir biçimde çalışabilmeleri için birbirlerine güvenmeyi imkansız kılıyor. Doğal olarak bir hırsız kurallara uymaz. Bu nedenle kuralları olan bir örgüt, eğer bütün üyeleri hırsızsa kaybedecektir. Bütün bu sebeplerden dolayı Cyrodiil’de modern bir Hırsızlar Loncasının varlığını kabul etmeyi reddediyorum.

Eğer yazım veya bilgi hatası bulduysanız ilgili yeri seçip Ctrl+Enter ile bize bildirebilirsiniz.

Yazım Hatası Bildirimi

Renkli kısım rapor edilecek: