Dwemer

Dwemer ırkı Elder Scrolls evreninin kayıp ırklarından birisidir. Anlamı derin elf demektir. Elf soyundan gelirler. Morrowind, Skyrim, Balyozyurt (Hammerfell) ve Ulu Kaya (High Rock) bölgelerine yayılmışlardır. Bu ırkın geçmişi, tarihi tam bir muammadır. Dağların içini delerek buralara şehirler yapmışlardır. Elder Scrolls evreninde Dwemer cüceler değildir. Bu noktada çok hataya düşülür.

Elder Scrolls evreninde cüce diye bir şey yoktur. Fakat Dwemerler yaşayış, kültürel özellikler bakımından diğer fantastik evrenlerdeki cücelere benzerlik gösterirler. Teknoloji, maden işçiliği konusunda çok ileri düzeydedirler. Büyüye bilimsel açıdan yaklaşıp günlük hayatlarında kullanırlar. Hem normal hayatlarını kolaylaştırmak hem de savaşlarda avantaj elde etmek için teknolojiyi aktif olarak kullanmışlardır. Düşünce özgürlüğünün had safhada olduğu Dwemer toplumlarında dini inanç çok zayıftır. Hatta çoğu Dwemer tanrı tanımazdır. Bu dini tercihleri aynı bölgede yaşadıkları Daedra kültüne tapınan Chimerler ile savaşmalarına sebebiyet vermiştir.
Psijic Tarikatı (Psijic Order) üyelerinin söylediklerine bakılırsa bu ırkın Çağrı adı verilen telepatik bir gücü vardır. Bu sayede aralarında binlerce kilometre mesafe olsa bile birbirleri ile düşünce yoluyla iletişim kurabilmektedirler.
Dwemerler Birinci Çağın 700. yılı civarında gizemli bir şekilde kaybolmuştur. Kaybolmaları Kızıl Dağ Savaşı sürdüğü sırada gerçekleşir.

Huzursuzluklar

Dwemer
Dwemer

Dwemer ırkının bilinen tarihi savaşlar ve sürtüşmeler ile doludur. Morrowind sahil şeridi boyunca yayılan bu ırk Dwemereth adını verdikleri bir eyaletimsi yerleşim yerleri kurmuştur. Sonraki yıllarda Veloth’un önderliğinde Resdayn’a (Morrowind) göç eden Chimer ırkı ile aralarında sorunlar çıkmıştır. Bölgeye gelen Chimerler inançlarına sadık ve kökten dinci bir ırktır. Dwemer ise tam tersi tanrı tanımazdır. Dwemerlerin Chimerlerin taptıkları tanrılar Azura vs. yi inkar etmesi huzursuzlukların ilk tohumu olmuştur. Dahası göçün etkisiyle Morrowind nüfusu artmış, kaynakların kullanımı konusunda bir takım tartışmalar çıkmıştır. Chimer ırkı ile olan husumetin dışında Skyrim’e gelen ve Kar Elfleri’ni katledip bölgenin süper gücü olan Nordlar ile de çatışmalar baş göstermiştir.

Nord İstilası

Nord kralı Harald’ın 1. Çağ 221 yılında tüm Kar Elfleri’ni Skyrim’den sürmesi diğer elf toplulukları ile görüş ayrılığı ve çatışmaların başlangıcı olmuştur. Bu tarihte Nordlar ile soğuk savaş dönemi başlamış fakat bu sınır ihlallerinden öteye geçmemiştir. Ta ki 1. Çağın Üçüncü Yüzyılında Nord Kralı Gellir’in orduları akıl almaz bir şekilde Dwemer şehirlerini fethedince iş ciddiye binmiş ve büyük savaşlar başlamıştır. Gellir’in büyük başarı elde etmesinin sebebi Dwemerlerin kendi aralarında çıkan anlaşmazlıklardan kaynaklanır. Skyrim’deki Dwemerler şehir devletleri halinde yaşıyordu. Dört şehir devleti, Arkngthamz’ın önderliğinde Karamenzil ‘de (Blackreach) keşfedilen ve büyük bir güce sahip Aetherium kristalini keşfetmek ve kullanmak amacıyla bir ittifak oluşturdu. İttifakı oluşturan şehir devletleri Arkngthamz, Raldbthar, Mzulft ve Bthar-zel’dir. Arkngthamz komuta ve araştırma işlerini yürütecekti. Raldbthar madenin çıkarılması ve işlenmesi sorumluluğunu aldı. Mzulft ise bu madenin depolanması işini üstlendi, Bthar-zel’in hangi görevi aldığı bilinmiyor. Bthalft’ın derinliklerinde bu madeni işlemek için Aetherium Ocağı inşa edilir.
Fakat bu ittifak amaçlarının kurbanı oldu ve kısa sürede dağıldı. Dört eyalet de bu kristale sahip olmak istiyordu, bunun için birbirleriyle çatıştılar. Zaten kendi içinde savaşmaktan bitap düşen Dwemer şehirlerine birde Nordlar saldırınca dayanamayıp birer birer Nordların eline geçtiler.

Kar Elf meselesine gelirsek, aslında bu ırk Harald tarafından Skyrim’den tamamen def edilmemiştir. Dwemer ırkı bunları kendi dağ şehirlerine kabul etmiştir. Bu ırka zehirli mantar yediren Dwemerler Kar Elflerinin kör olmasına ve Falmer denen yaratığa dönüşmesine sebep olmuşlardır. Dwemerler aslında Kar Elflerine yardım etmeyi düşünmemiş onları köle olarak kullanmayı amaçlamıştır ve bu amaçla yedirdikleri zehirli mantarlar bunları mutasyona uğratınca onları köle olarak kullanmışlardır.

Chimerler ile İttifak

Öte yandan Morrowind’de Chimerler ile sorunlar devam etmekteydi. Tanrı tanımaz olan Dwemerler, Daedralara tapan Chimerler arasında huzursuzluk artıyordu. Fakat bu iki düşman ırk Nordların Morrowind’i işgal etmeye başlamasıyla kinlerini kenara bırakıp müttefik olmaya zorlamıştır. Nord Kralı Vrage 1. Çağın 240. yılı civarında orduları ile Morrowind’e girmiş ve istilaya başlamıştır. Buna karşı koymak içinse Dwemer ve Chimerler birleşmiştir. Dumac Dwarfking ve Indoril Nerevar’ın müttefik orduları işgalcilere karşı büyük zafer elde etmiştir. Zaferin sonucunda Resdayn’da Birinci Konsey adı verilen siyasi yapı ortaya çıkmıştır. Beklenmeyen bu gelişme ile Chimer ile Dwemer arasında barış sağlamaktaydı ve iki ırk Morrowind’in yönetimi konusunda ortak mutabakata varmıştır. Bu dostluğun ateşi Nordlarla yapılan savaşta pişmişti. İki silah arkadaşı olan farklı ırkların komutanları Dumac ve Nerevar kanka olmuş, bu dostluk ırklarının da dostluğuna sebebiyet vermiştir.

Dwemer Harabesi
Dwemer Harabesi

Rourken’in Ayrılması

Fakat bu dostluk bir Dwemer klanını rahatsız etmiştir. Militarist Rourken klanı düşmanları olan Chimerler ile dostluk yapılmasını uygun bulmuyordu. Diğer klanlar tarafından destek görmeyince tek bayrak olan Dwemerlerden ayrılmıştır. Bulundukları bölgede kalmak istemeyip aralarının bozuk olduğu Dwemer kavimlerinden uzaklaşmak içinse ilginç bir yöntem izlerler. Rourken klanının şefi Volendrung adındaki güçlü efsanevi çekici tüm gücüyle havaya fırlatır. Çekiç nereye düşerse Rourkenler orayı mesken tutacaktır. Volendrung günümüzdeki Balyozyurt bölgesine düşer. Klan oraya göç eder bu bu bölgeye Volenfell adını verirler. Volen Volendrung’dan gelmektedir, fell eki ise düşme anlamına geliyor. Ortak dile çevrildiğinde bu Hammerfell (Balyozyurt) manasına gelir. Çekiç olan Volendrung Hammer olarak karşılık bulmuş ve düşme ekinin de gelmesiyle Hammerfell ismi ortaya çıkar. Tamriel’daki Hammerfell bölgesinin isminin ortaya çıkış hikayesi de bu şekildedir.

Ayrıca Skyrim’deki zehirli mantarların etkisiyle kör olan ve mutasyona uğrayan Falmer ırkı isyan çıkarmıştır. Yerin altındaki Dwemer şehirlerinde Falmer terörü esmiştir. Savaş ve isyan on yıllarca sürmüştür, Dwemerlerin ortadan kaybolması ile bu hadise de kapanmıştır.

Dwemer Irkının Kaybolması

Dwemerlerin kaybolma konusuna gelirsek burası oldukça çetrefillidir. Birinci Konsey’i kuran Dwemer ve Chimer ittifakı suya düşer ve taraflar arasında yıllardan gelen husumet tekrar gün yüzüne çıkar. İki ırk birbiri ile yine savaşa başlar. Kızıl Dağ Savaşı ‘nın sürdüğü dönemde Dwemer ırkı kaybolmuştur. Sebebi hiç bir şekilde açıklanamamıştır. Dahası ırkın yok olup olmadığı, veya başka bir boyutta yaşadığı dahi bilinemiyor. Ünlü mühendis Kagrenacın çalışmaları Kızıl Dağ savaşına ve ırkın yok olmasına zemin hazırladığı söylenir. Olay şu şekilde gelişir, Kagrenac Numidium üzerine çalışır. Son rötuşu yapmak ve çalışmayı bitirmek için büyük bir büyü gücüne ihtiyaç vardır. Bu gücü Kızıl Dağ’ın derinliklerinde bulurlar. Çağların başlangıcında parçalara ayrılan ve her bir parçası Tamriel’ın etrafına saçılan Lorkhan’ın kalbi Kızıl Dağ’ın derinliklerinde Kagrenac tarafından bulunur. Bu kalp büyük bir güce sahiptir ve Kagrenac bunu kullanmak ister. Lakin Daedralara ve dinlerine aşırı bağlı olan Chimer ırkı bunun bir felakete neden olacağını tanrıların işine karışılmasının doğru olmadığını savunur ve Kagrenac’ın çalışmasına en başta engel olur. Kagrenac ise işi inada bindirir ve sonucunda savaş çıkar. Kagrenac’ın kendi ürettiği enteresan ve bir o kadar da güçlü aletleri Lorkhan’ın kalbiyle etkileşime girmesi sonucu bütün bir ırkın yeryüzünden yok olduğu söylenir. Doğruluğu kesin değildir. Yeryüzünden yok mu oldular, lanetlendiler mi, yoksa başka bir boyutta hala yaşamlarına devam mı ediyorlar bilinmiyor. Dördüncü Çağın 201 yılında Arniel Gane’in söylediklerine göre Dwemer ırkı başka bir boyutta normal hayatlarına devam ediyorlarmış…

Dwemer Teknolojisi

Teknolojik olarak Tamriel’daki en gelişmiş ırktır. Diğer ırklar metali yeni yeni keşfederken Dwemer ırkı metalin tüm sırlarını keşfetmiş, buhar gücü ve jeotermal enerji ile metale istedikleri şekli veriyor, çeşitli amaçlarla kullanabiliyorlardı. Morrowind’in volkanik bir yapıya sahip olması Dwemerlerin gelişmişlik düzeyinde etkili olmuştur. Işıklandırma sistemleri, metalden ruh verdikleri canlılar, zeplin benzeri uçan araçlar ürettiler. Ürettikleri yaratıklar (özellikle Skyrim’de karşılaştığımız) aradan binlerce yıl geçmesine rağmen ilk günkü özelliklerini kaybetmemişlerdir. Dahası bu Animunculi adı verilen yaratıkların bazıları zekaya da sahiptir; çevresinde olan bitene anlam verebiliyor ve canlılarla iletişim kurabilmektedir. Toprağın altına batan şehirlerindeki buhar ve ışıklandırma sistemleri asırlardan sonra tek bir arıza göstermeden çalışmaya devam etmektedir. Bu da Dwemer ırkının ne denli üstün bir bilime sahip olduğuna sadece ufak bir kanıttır. Irkın gizemli şehirlerinde ne amaçla kullanıldığı tam bilinemeyen çeşitli aletler de bulunur.

Dwemer ırkının ulaşmış olduğu yüksek teknoloji düzeyi onları biraz tanrı tanımazlığa itmiştir. Tanrıların gücünü kabul etmemişler ve kendilerinin de yaratma güçlerinin olduğunu öne sürmüşlerdir. Bu amaç için çeşitli çalışmalar yapmışlardır; buna en güzel örneklerden biri Kagrenac’ın Lorkhan’ın kalbini kullanmasıdır. Lorkhan’ın kalbi gibi çok güçlü büyüsel eşyaları kullanarak kendi tanrılarını yaratmaya çalıştıkları söylenir. Ek olarak Skyrim’deki Karamenzil’de bulunan Kadim tomar (Elder Scroll) onların bu işe kafayı taktıklarını gösterir.

Dwemer Mimarisi

Koloni halinde yaşayan Dwemerler şehirlerini dağların içine inşa etmişlerdir. Kurdukları şehirlerde buhar gücünü kullanmışlardır. Buhar gücünü kullandıkları için ırkın inşa ettiği şehirlerin etrafında çok sayıda boru bulunur. Genel olarak sivri köşeli yapıları tercih etmemişlerdir. Yaptıkları tüm yapıtlar ve alet edevatların oval olmasına önem vermişlerdir. Çünkü yataklarını bile taştan yaptıkları için sivri veya keskin olması çeşitli sorunlara yol açabilme riski vardır. Ayrıca mimari açıdan inşası daha kolay olmaktadır.

Görünüş

Dwemer yada bilinen diğer adıyla cüceler Elder Scrolls evreninde tam olarak cüce değildir. Boyları insan ve elflerin boylarına çok yakındır. Buna kanıt olarak

Yagrum Bagarn
Yagrum Bagarn

Dwemer Zırhları gösterilebilir. Bunlara cüce denmesinin sebeplerinden biri şu efsaneye dayanır; Velothi Dağlarında yaşayan cüceler buradaki devlerle birlikte yaşıyordu. Devlere göre Dwemer ırkı çok kısa olduğundan Devler bunlara cüce diye hitap etmiştir. İsimleri de bu şekilde kalmıştır.

Elder Scrolls evreninde kanlı canlı görünen tek Dwemer Yagrum Bagarn’dır. Kendisi Korprus (Corprus)  adı verilen çok ağır bir hastalığa yakalandığı için vücudu iflas etmiştir.

İnanış

Dwemer ırkının diğer elf ırklarından nasıl ayrıldığına dair bir bilgi yoktur. Fakat Tamriel üzerindeki tüm ırklardan hatta akrabaları olan elf ırklarından çok farklı yapıya sahiptiler. Büyüyü bilim olarak kullanmış, dini inançlardan yoksun bir elf topluluğudur. Diğer elf ırkları belli bir tanrıya inanırken Dwemer ırkında bu durum geçerli değildir. Daedraları hor görmüşler, diğer ırkların dini inanışlarını komik bulmuşlardır. Kendilerinin çok güçlü olduğunu düşündüklerinden tanrılara inanma veya tapınma ihtiyacı hissetmemişlerdir. Teknolojik olarak yaşadıkları zamanda diğer ırklardan çok çok üstün olmaları bu düşünceyi kanıtlar niteliktedir. Daedra ve Aedraların gücünü sorgulayıp onlara meydan okumuşlardır. Teknolojik gelişmişlikleri sayesinde Mundus ve Aetherius’a gittikleri söylenir. Şafak Çağı’nda kaybolmalarından bir kaç yıl öncesinde ölümsüzlük üzerine çalışmalar yaptıkları biliniyor.