Dragonstar (Ejderyıldızı)

Ejderyıldızı, Ulu Kaya ve Skyrim sınırının hemen güneyinde bulunan, Balyozyurt’taki bir eyalettir. Şehir Craglorn’da, Ejderkuyruğu Dağları’nın eteklerinde yer almaktadır.

Craglorn’un çoğu gibi, Ejderyıldızı da Balyozyurt’un geri kalanına göre çok uluslu, kozmopolitandır. İkinci Çağ’da Nord madenciler ve paralı askerler tarafından hükmedilen, küçük ve tahkim edilmiş bir yerleşim alanıydı. Ev sahipliği yaptığı Nordların mimarisi göze çarpmaktadır. Ejderyıldızı Karavan Şirketi olarak bilinen işletme, faaliyetlerine burada başlamış, fakat daha sonra merkezini Ska’vyn’a taşımıştır.

Imperial Simulacrum olayları sırasında Ejderyıldızı gelişip büyük şehirlerden biri hâline gelmiştir. Şehirde çeşitli lonca salonları, hapishane, dövüş çukuru bulunmaktadır.

Bend’r-Mahk Savaşı (3Ç 397) sırasında Skyrim kuvvetleri Balyozyurt’a ilerleyip şehri kuşatmıştır, ve sonuç olarak şehrin içinde farklı bir hükümet kurulmuştur. Bu zaman zarfında şehir, her biri kendi hükümeti tarafından yönetilen, doğu ve batı olarak iki bölgeye ayrılmış, ve bölgeler arasına duvar çekilip tecrit edilmiştir. Batı Ejderyıldızı hâlâ Balyozyurt’un hâkimiyeti altındayken Doğu Ejderyıldızı, Skyrim’in kontrolü altında kalmıştır. İki taraf arasında karşılıklı, ciddi bir güvensizlik ortamı hüküm sürmüştür.

Doğu Balyozyurt, Bend’r Mahk Savaşı sırasında Skyrim’e kaptırılan toprakların geri alınması için çabalamaya devam etmiştir. Kızılmuhafızların mükemmel askerler ve eşsiz gerilla savaşçıları olduğu bilinse de, karşılarında tanınmış Nord savaşçılar olduğu için yalnızca küçük bir bölge geri alınabilmiştir. İşgal, savaş bitene kadar -en az otuz yıl- sürmüştür. 3Ç 342’den bu yana vaziyet değişmemiştir.