Direnni

Direnni ailesi, Summerset’ın Tyrigel köyünden çıkan ve ilk zamanlar tarımla uğraşan bir ailedir. Bölük pörçük yaşayan diğer Altmerlerin aksine bütün Direnni sülalesi birlik olarak kalmış ve köylerinden ayrılmamıştır. Bu köyü sürekli yağmalayıp rahatsız eden Locvar kabilesini zehirleyerek yok eden Asliel Direnni, sülalesinin zenginleşip hanedan olma kapılarını açmıştır.

Direnni Ailesinin Yükselişi

Simya konusunda kendisini geliştiren Asliel, yağmaya gelen barbarlardan kaçmak için görünmezlik iksirini keşfetmiştir. Bunu kullanarak aile fertlerini ölümden kurtaran Asliel’in planları, barbar gözcüleri tarafından fark edilir ve Asliel yakayı ele verir. Sorgusu sırasında görünmezlik iksirinin tarifini itiraf eder, fakat bir maddeyi değiştirir. Bunun sonucunda iksiri içen tüm barbar kabilesinin fertleri zehirlenerek ölür. Dış tehditlerden kurtulan Direnniler ise zenginleşir ve bir süre sonra Summerset’i terk ederek High Rock civarına yerleşir. Direnniler burada güçlerinin doruğuna ulaşacaktır.

1. Çağ 355-358 aralarında Direnniler, High Rock’ta hüküm süren Nordların gücünü kırar ve burayı komple ele geçirir. Cyrodiil İmparatoru Ami-El ve Nordların ordusu Dirennilere saldırır fakat yenilirler. 1. Çağ 361’de ise Cyrodiil’den kovulan Ayleidler, Dirennilerin hizmetine girer. Artan nüfus ve güçleriyle Direnniler, 1. 477’ye kadar Hammerfell ve Markarth’a kadar genişleyecektir. Alessia’nın kurduğu Birinci İmparatorluk veya diğer adıyla Cyrodiil İmparatorluğunda bir nevi din devrimi yaşanır, ülke yönetiminde rahiplerin sözü geçmeye başlar. Bu devrim, elflere karşı kıyımın doruk noktasına ulaşması ve imparatorluğun yıkılış sürecini hızlandıracaktır. İlk önce elflerin yönettiği Kvatch ve Skingrad şehirleri hedef alınır ama Dirennilerin gizlice yardım ettiği bu iki şehir saldırıları püskürtür. İmparatorluk bu sefer elf olan bir diğer devleti yani Dirennileri hedef alır. Cyrodiil imparatorluğu devasa bir orduyla Direnni topraklarına girer. Nord İmparatoru Hoag da Dirennilerle ittifak yapar. Hoag intikam peşindedir çünkü babası Kjoric, Cyrodiil imparatorluğu tarafından infaz edilmiştir.

Direnni Ailesinin Düşüşü

Direnni Kalesi
Direnni Kalesi

Glenumbra Çayırlıklarında Skyrimli Nordların ve Dirennili Breton ile Altmerlerin ordusu, Cyrodiil ordusuyla savaşa başlar. 1. Çağ 482’de gerçekleşen bu savaşta Aiden Direnni ve Ayleid kralı Laloriaran Dynar’ın kritik hamleleriyle zafer Dirennilerin olur. Cyrodiil ordusu kılıçtan geçirilir. Galip olmalarına rağmen çok sayıda asker ve güç kaybeden Direnniler de zamanla zayıflayacaktır. High Rock’ta artık kontrol, yerel Breton kontluklarına geçmeye başlar. 1. Çağ 500 itibariyle Direnniler sadece Balfiera adasında hüküm sürmektedir.