Dagoth Ur’un Planları

Orjinal ismi: Dagoth Ur’s Plans

Çeviren: Ömer Vatansever

 

[Takip eden evraklar Tapınak âlimleri ve Engizisyon ajanları tarafından Lord Vivec için hazırlandı.]

Bu, esir alınmış Uyurlar ve Altıncı Hane tarikatçılarının sorgulanması, tarikatçılar ve uykuyla-uyarılmış delilik kurbanları tarafından yazılmış müsveddelerin incelenmesi, Kızıl Dağ’a yapılan tarihi seferlerle ilgili Lord Vivec’le söyleşiler, ve bu kaynaklara dayanan geniş varsayım ve çıkarımlardan yola çıkarak, Morrowind üzerine olan savaşındaki en son aşamada Dagoth Ur’un motivasyonu ve amaçlarına yönelik bizim en iyi tahminimizdir.

Temel Amaçlar

1) Morrowind’de, Dagoth Ur tarafından Lorkhan’ın kalbi ve Dwemer Kagrenac’ın öncülüğündeki ilkeler ve ritüellere dayanarak inşa edilen bedeniyle yaratılan yeni-doğan tanrı Akulakhan’a [İkinci Numidium] tapınılmasına dayanan dini bir yönetim kurmak. Dagoth Hanesi’nin kadim varislerini Akulakhan’ın tanrı-rahipleri olarak, ve Dagoth Ur’un Altıncı Hanesi’ni de Morrowind’in hâkim siyasal gücü olarak yerleştirmek. Karizmatik ikna yoluyla, Morrowind’i itaate zorlayan yabancı hayvanlarla savaşmak için bütün Dunmerleri Dagoth Ur’un rehberliği altında birleştirmek. [Not: Dagoth Ur belli ki Dwemer Yüksek Zanaatlordu Kagrenac’ın görüş ve motivasyonlarını benimsemiş. Aslında Dwemerların kadim kâfir budalalıklarını tekrar ediyor.]

2) Üçerkillere tapınılmasının yanlışlığını açığa çıkarmak ve Tapınak’ın dini otoritesini ve politik gücünü yok etmek. [Bu konuda Altıncı Hane’nin Muhalif Rahipler veya Nerevarine Tarikatı’nı ne kadar kontrol ettiği veya etkilediği tartışmaya açıktır.]

3) Aşağı veya melez ırklara ait kalan bütün bireylerin Morrowind’de kökünü kurutmak.

4) İmparatorluk’u Morrowind’den sürmek.

5) Skyrim ve Argonya’nın çaldığı bütün kadim bölgeleri geri almak.

6) Yıkım ve fetih yoluyla Akulakhan inancını Tamriel’in bütün uluslarına yaymak.

Altıncı Hane’yi Yerleştirmek ve Genişletmek İçin Planlar<BR><BR>Aşama 1:<BR>Üçerkillerin işgalcilerine karşı Kızıl Dağ’ı güvenli hale getirmek. Üçerkillerin Kalp’e ulaşımını engellemek, Akulakhan’ın yaratımı için Kızıl Dağ’ı güvenceye alırken Tapınak’ı zayıflatmak. İkinci Numidium’un inşasını gizlemek.

Aşama 2:

Hassas hedeflere uyurken rüya imgelemleri yoluyla baskı sinyalleri yayarak Kızıl Dağ’ın etrafında sürekli genişleyen çapta pasif hizmetkârlar yaratmak. Kül çoraklarında daha ileri operasyonlar için Kogoruhn’da büyük bir operasyon üssü kurmak. Küçük kıyı köylerinin yakınlarında ve Vivec’in aşağı sınıf kanalizasyon yerleşkelerinde daha küçük üsler kurmak. Kaçakçı kartellerine sızıp onları çökertmek. Yeraltı dünyası, yoksul kesim ve İmparatorluk karşıtı fanatik eylemciler de dâhil etkilenmemiş nüfustan gönüllü takipçiler toplamak.

Aşama 3:

Küçük üslerden diğer kasaba ve köylere yayılmak, rüya gönderileri yoluyla hedefleri toplamak ve beyinlerini yıkamak. Terk edilmiş kule ve harabeleri işgal etmek, yozlaşmış tarikatçıları akıncılar ve düzensiz birlikler olarak eğitmek. Olası siyasi direnç kaynaklarını tespit etmek, gözden düşürmek ve yok etmek.

Aşama 4:

Suikast ve terör yoluyla Lejyonları, İmparatorluk bürokrasisini ve onların Hlaalu sempatizanlarını zayıflatmak, işlerini yavaşlatıp bozmak. Yerel fakir nüfusu yabancı zengin ve güçlü kesime karşı ayaklanmaları yönünde kışkırtmak. Uyur ve rüyakarları İkinci Numidium üzerinde çalışmak üzere Dagoth Ur’a çağırmak.

Dagoth Ur’un Bakış Açısını Anlamak

Dagoth Ur, oldukça uzun vadeli düşünüyor. Bunun çoğu da tanrısal bilinç ölçeğinde, zamanın-dışında. Düşüncesine göre yalnızca efsanevi ölçekte engeller önemsenmeye değer durumda. Kendisinin Morrowind’i yönetmeye, Morrowind’i İmparatorluk’tan kurtarmaya ve Morrowind’in yeni sevecen Babası olmaya yazgılı olduğuna inanıyor. Bu bakış açısından Dagoth Ur’u endişelendiren karşıt güçler yalnızca Üçerkiller, Daedralar, İmparator ve Enkarne (Nerevarine).

Üçerkillerin Güçkoparan ve Keskinodak’ı kaybetmesi ve Vivec, Almalexia ve Sotha Sil’in azalan kaynaklarıyla birlikte, Dagoth Ur kalıcı olarak kesin bir stratejik avantaj kazandığına inanıyor. Ölümlü zaman ölçeğinde, mücadele asırlarca sürebilir, ama sonuç şüphesiz olarak belli. Üstelik Akulakhan kesin bir zafer için bu zaman ölçeğini ciddi derece kısaltacak bir cihaz olabilir.

İmparator’un ve İmparatorluk’un bitmeyen yenilmezliği efsanesi uzun zamandır ölçülemez ve caydırıcı bir tehditti, ancak Cyrodiil’de yaşanan son zamanlardaki karışıklığın ve İmparator’un sağlığının bozulmasının havadisleri ve tahtın kime geçeceği konusundaki çözülemeyen sorular bu tehdidi azalttı. Yine de Nerevarine’in İmparatorluk istihbaratının bir piyonu olduğu ve Morrowind’e doğrudan İmparator tarafından seçilerek gönderildiğinin açığa çıkması Dagoth Ur’da dikkate değer bir endişeye yol açmış olabilir.

Daedralar Dagoth Ur için mantıklı bir tehdit teşkil etmiyor. Yine de, kişisel yetenekleri ve fanatik takipçileri üzerindeki nüfuzları kayda değer, amaçları ve eylemleri belirsiz, bu yüzden Dagoth Ur onlar hakkında kaygılanmaya devam ediyor.

Enkarne, Aziz Nerevar’ı, daha önce Dagoth Ur’un mağlup etmiş mitik bir gücü temsil ediyor ve Dagoth Ur bu tehdide kafayı takmış durumda. Aynı zamanda Dagoth Ur, Nerevar’ı şahsen tanıyor, onun hataları ve zaaflarıyla ölümlü bir insan olduğunu biliyor. Dagoth Ur, Nerevar’ın reenkarnasyonunu baştan çıkarma veya onunla anlaşma umudu içinde olabilir. Üstelik Nerevar ve Üçerkiller daha önce Dagoth Ur’u yendiğinde güçlü ve müttefiktiler; şimdiyse Nerevarine ve Üçerkiller zayıf, rakip ve bölünmüş durumdalar. Bu yüzden Nerevarine ve Üçerkiller, Dagoth Ur’un planları için önemli bir tehdit teşkil etseler bile, onun bu sefer üstün geleceğine inanması için hala belirli sebepleri var.

Dagoth Ur’un Yakın Zaman Aralığındaki Aktiviteleri

[Takip eden zaman aralığının çoğu eksik bilgilerden yapılan çıkarımlara dayanmaktadır.]

2Ç 882’den öncesi: Dagoth Ur ve hısmı, Kızıl Dağ’ın katmanları altında düş görüyor.

2Ç 882: Dagoth Ur ve kül vampirleri yenilenmiş olarak uyanıyor ve Kızıl Dağ’ın derinliklerinden Kalp Odası’na çıkıyorlar. Dagoth Ur kendisini ve kalpyaratıkları olarak soydaşlarını kendi tasarladığı bir ritüelle bağlıyor. İkinci Numidium’un [Fikir, Uzun Uyku sırasında tasarlandı] inşasının ilk aşamaları kalpyaratıkları ve golem yapıları tarafından Lorkhan’ın Kalbi’nin yanındaki bir odada başlatılıyor. İkinci Numidium projesini Üçerkillerden gizlemek yüksek öncelik durumunda.

2Ç 882: Üçerkiller, senelik kalbin güçleriyle yıkanma törenlerini gerçekleştirmek üzere Kızıl Dağ’a varıyor. Dagoth Ur ve kül vampirleri Üçerkilleri pusuya düşürüyor. Üçerkiller uzaklaştırılıyor ve Kagrenac’ın aletlerini kullanarak Lorkhan’ın Kalp’inde kendilerini yenilemeleri engelleniyor.

2Ç 882-3Ç 417: Üçerkiller aralıklı olarak Kızıl Dağ’a askeri operasyonlar düzenliyor. Üçerkiller ve yardımcı kuvvetler Kalp Odası’na zorla girmenin yollarını arıyor ve tekrar tekrar geri püskürtülüyorlar. Dagoth Ur, rüya gönderimleriyle Uyur ve Rüyakarları saflarına katıyor. Rüya zorlamaları yoluyla tarikatçılar toplanıyor. Daha zayıf tarikatçılar korprus canavarlarına dönüşürken, daha güçlü olanlar terfi yoluyla yükselip güç kazanarak Yücelmiş Uyurlara kadar yükselebiliyorlar.

3Ç 400: Kogoruhn, Dagoth Uthol tarafından yeniden işgal ediliyor ve Altıncı Hane operasyonları için bir ileri üs olarak takviye ediliyor. Kavruk fırtınalar sıklaşıyor ve daha geniş çapta gerçekleşiyor. Ruh hastalıkları Kızıl Dağ yakınlarındaki bölgelerde yayılıyor.

3Ç 410: Gnaar Mok yakınlarında ve Vivec’in kanalizasyon bölgelerinde Altıncı Hane üsleri kuruluyor. Altıncı Hane casusları kaçakçı örgüt ve bağlantılarını kullanarak, Dagoth Ur’un rüya gönderileriyle dengesizleşen kurbanları arasında nüfuzlarını yayıyor.

3Ç 415: Vvardenfell’in her kasabasında artık Altıncı Hane tarikatçılarının küçük hücreleri var. Daha büyük Altıncı Hane operasyonları, yaklaşan mücadele için yaratıkların yetiştirildiği ve tarikatçıların eğitildiği gözden uzak zindanlarda gizleniyor.

3Ç 417: Almalexia ve Sotha Sil, Keskinodak ve Güçkoparan şaheserlerini Dagoth Odros ve Vemyn’e kaptırıyor. Vivec Almalexia ve Sotha Sil’i kurtarıyor, ancak Keskinodak ve Güçkoparan’ı geri almayı başaramıyor, Üçerkiller bozguna uğramış şekilde Kızıl Dağ’dan geri çekiliyor. Hayatta kalan Yılmaz Silahtar yoldaşlar Üçerkillerin geri çekilmeye zorlandığını biliyor, ancak Üçerkillerin ne kadar büyük bir hasara maruz kaldığını bilmiyorlar. Üç Erkil kendi şahsi başkentlerine geri deniyor ve törensel işlevlerini yerine getirmeye devam ediyor. Erkiller Kalp’e erişimleri olmadığından ve Ruhduvarı’nı desteklemek için ayırmaları gereken kaynaklar yüzünden gittikçe daha çok zayıflıyor. Tapınak ruhbanlarının yüksek toplulukları, Üçerkillerin yaralarının ve Kızıl Dağ’daki gerilemenin sonrasındaki moral çöküntüsünün onlara ciddi anlamda acı çektirdiğinden şüpheleniyor, yine de sorunun kapsamının farkında değiller.

3Ç 426-427: Önde gelen İmparatorluk vatandaşlarının ve İmparatorluk destekçisi Hlaalu sempatizanlarına yapılan Altıncı Hane suikastları. Tarikatçıların saldırıları ve ruh hastalığından deliren kurbanların sayısı ve yoğunluğundaki ani artış.

Endişeyle Belirtiliyor Ki

1) Dagoth Ur görünüşe göre tarikatçılarını doğrudan hissedip onlarla iletişim kurabiliyor. Uyurlar ve Rüyakarların sıklıkla Dagoth Ur’un ağzından onun niyetiyle konuşuyorlarmış gibi göründüğü bildiriliyor.

2) Akulakhan’ın [İkinci Numidium] özellikleri, büyüklüğü veya inşasının hangi aşamada olduğu hakkında çok az şey biliniyor. 2Ç 882’den beri hiç kimse Kalp Odası’na ayak basmadı. 3Ç 417’de Keskinodak ve Güçkoparan ele geçirildi ve onların Akulakhan’ın inşasında önemli derecede katkıları bulunmuş olabilir.