Dagoth Ur’u Yenme Planı

Orjinal ismi: Plan to Defeat Dagoth Ur

Çeviren: Ömer Vatansever

 

Geçtiğimiz yirmi yıl boyunca Üçerkiller bu planı gerçekleştirmeye çalıştılar. Ancak başarısız olduk çünkü aynı anda bir saldırı düzenlememiz ve diyarı tehdit eden Dagoth Ur’un kavruk ordularının büyük çapta kaçışını engellemek için Ruhduvarı’nı idame ettirmemiz gerekiyordu. Şimdi Nerevarine saldırıyı yönetirken ve Üçerkiller bütün enerjilerini Ruhduvarı’nı idame ettirmeye yöneltmekte serbestken, bu planın başarılı olma şansı daha fazla. Ancak ne yazık ki Güçkoparan ve Keskinodak şaheserlerinin kaybedilmesi ve son zamanlarda Dagoth Ur’un gücündeki artış planın uygulanmasında yeni sorunları açığa çıkardı.

Bu yüzden, önerdiğimiz plan takip eden beş aşamadan oluşuyor:

1. Ruhduvarı’nın içinde keşif yapmak için bir dizi saldırgan akın

2. Dagoth Ur’un kül vampiri hısımlarını etkisiz hale getirmek için bir dizi saldırgan akın

3. Dagoth Vemyn’i etkisiz hale getirerek şaheser çekiç Güçkoparan’ı kurtarmak için Kapı Hisarı Vemynal’a bir saldırı

4. Dagoth Odros’u etkisiz hale getirerek şaheser hançer Keskinodak’ı kurtarmak için Kapı Hisarı Odrosal’a bir saldırı<BR>5.Dagoth Ur’un Lorkhan’ın Kalbi ile bağlantısını kesmek için Ruhmuhafızı, Güçkoparan ve Keskinodak şaheserleriyle Dagoth Hisarı’na bir saldırı ve böylece Dagoth Ur’u Yok Etmek

Aşama 1: Ruhduvarı İçerisine Akınlar

Üçerkiller, Ordinatörler ve Yılmaz Silahtarlar araziye aşinalar ve haritalarla güncel istihbarat raporlarını sağlayacaklardır. Ruhduvarı içerisindeki bölge tehlikeli ve Nerevarine buranın kendine has zorluklarından haberdar olmalı. Dagoth Ur’un savunmalarına karşı elindeki yetenek ve kaynakları gözden geçirdikten sonra Nereverine nasıl bir sefer düzenleyeceğini ve yeteneklerini artırıp, daha iyi ekipmanlar alıp kaynaklarını depolayarak akınlarını hangi sıraya göre yapacağını daha iyi bilecektir.

Aşama 2: Kül Vampiri Hisarlarına Akınlar

Dagoth Ur’un hısımları binlerce yıl sabit kaldıktan sonra son birkaç on yıldır kayda değer derecede daha güçlü hale geldiler. Eğer bireysel olarak sürüden ayrılıp yok edilirlerse, savaşın sonraki aşamalarında Dagoth Ur’u destekleyemeyeceklerdir. Ayrıca güçlerindeki bu etkileyici artış Dagoth Ur’un bizzat efsunladığı eşyalardan geliyor olabilir. Bu eşyaların ele geçirilmesi kaynaklarımıza katkı sağlayabilir.

Aşama 3: Kapı Hisarı Vemynal’e Saldırı

Aşama 5 için şaheser çekiç Güçkoparan’ı kurtarmak elzem. Kül vampiri Dagoth Vemyn Güçkoparan’a sahip ve muhtemelen efsunlarındaki gizemi keşfetmeye çalışıyor. Ayrıca Vemynal’daki Dwemer atölyelerinden kurtartılmış Kagrenac’ın defter ve günlüklerine erişimi de olabilir.

Aşama 4: Kapı Hisarı Odrosal’a Saldırı

Aşama 5 için şaheser hançer Keskinodak’ı kurtarmak elzem. Kül vampiri Dagoth Odros Keskinodak’a sahip ve muhtemelen efsunlarındaki gizemi keşfetmeye çalışıyor. Ayrıca Odrosal’daki Dwemer atölyelerinden kurtartılmış Kagrenac’ın defter ve günlüklerine erişimi de olabilir.

Aşama 5: Dagoth Hisarı’na Saldırı

Bundan önceki bütün aşamalar bu aşama için hazırlık niteliğindeydi. Son keşifler gösteriyor ki, Dagoth Hisarı yeraltında geniş bir alana sahip; mekân dikkatli bir şekilde keşfedilmeli. Kalp Odası’na gittiği bilinen yol iyi korunuyordur, alternatif yollar mevcut olabilir. Dagoth Ur Kalp’i parçalayarak onu yok etme planımızı tahmin edecek ve hemen hemen kesin bir şekilde Kalp Odası’na yaklaşılmasına şahsen karşı çıkacaktır. Hep birlikte Üçerkiller onu alt edemedi ve o, o zamandan beri daha da güçlendi. Kuşkusuz Dagoth Ur ile savaşırken aynı anda Ruhduvarını da idame ettirmek Üçerkilleri oyalıyordu, ama yine de buradaki zorluk göz korkutucu.

Bu aşamalı seferin uygulanması başarı için en iyi ihtimali sunuyor gibi görünüyor. Geçmişe bakıldığında, Üçerkillerin daha sıradan hedefleri adım adım tamamlamadan doğrudan Dagoth Hisarı’na saldırma kararı ciddi bir hataymış gibi görünebilir. Ancak Üçerkiller yavaş ve planlı bir sefer seçenekleri yokmuş gibi hissediyorlardı, sonuçta başka yoğun öncelikleri de vardı ki bunlardan en zorlu olanları Ruhduvarı’nı ve Kızıl Dağ’ın etrafındaki dış savunmaları idame ettirmekti. Diğer yandan Nerevarine, dikkatli, adım adım bir ilerlemenin yararını daha fazla görecektir, zira yol boyunca kazandığı başarılar kendi özgüvenini yükseltirken Dagoth Ur’un savunmalarına olan güvenini de yıkacaktır.

Dagoth Ur’a Karşı Kagrenac’ın Aletlerini Kullanmak

Dagoth Ur’un doğaüstü güçlerinin kaynağı Lorkhan’ın kalbidir. Kalp, aynı zamanda Üçerkiller’in tanrısal güçlerinin de kaynağıdır.

Antik zamanlarda tanrılar, ölümlü düzlemi yaratmasının cezası olarak Lorkhan’ın Kalbi’ni alarak Kızıl Dağ’ın altında sakladılar. Dwemerlar, yeraltı kolonileri inşa ederken kalbi keşfetti. Yüksek Zanaatlordu Kagrenac kalbin gücünü çekebilmek için efsunlu aletler yaptı. Birinci Konsey Savaşı bu küfrü engellemek için yapıldı. Kagrenac’ın bu araçları kullanması ve Dwemer ırkının yok oluşuyla savaş bitti. Kagrenac’ın aletleri Lord Nerevar ve Dagoth Ur’un eline geçti. Nerevar tavsiye almak için bize (danışmanlarına) gelirken, aletler onları koruması için Dagoth Ur’a bırakıldı. Nerevar’ın yokluğunda Dagoth Ur aletleri kalbin üzerinde test etti ve yozlaştı. Geri döndüğümüzde aletleri vermeyi reddeden delirmiş bir Dagoth Ur’la karşılaştık. Bize saldırdığında, onu başımızdan savdık.

Aletlerle beraber Kızıl Dağ’ı terk ettik, sonrasında Sotha Sil onların sırlarını keşfetti. Hep beraber aletleri Kalp ile bağlantı kurmakta kullanarak ölümlü tabiatımızı değiştirmiş olduk. Böylece Üçerkillere dönüştük.

Dagoth Ur saldırılarımızdan canlı çıktı ve araçlar olmadan iyi bilmediğimiz bir yolla Dagoth Ur, Kalp ile ayrıca bir bağlantı kurmayı başardı ve kendini ölümsüz bir varlığa dönüştürdü.

Dagoth Ur’u yok etme planımız ayrıca Üçerkillerin de yok olması riskini içeriyor. Plan, Kalp üzerindeki Kagrenac’ın efsunlarını kalıcı olarak bozmaktan geçiyor, bu şekilde Dagoth Ur ve bizim bağlantılarımızı koparacak ve hepimizi tekrardan ölümlü kılacak. Ölümlü bir Dagoth Ur, o zaman sıradan yöntemlerle öldürülebilir. Tanrılığın kaybedilmesi ve Üçerkillerin olası ölümü gerekli bir risk ve fedakârlık olarak kararlaştırıldı.

Kalp ile bağlantı kurmak için normal prosedür üç adımlı bir süreçtir. Ruhmuhafızı’nı giyen kişi Kalp’e çekiç Güçkoparan ile bir kez vurarak Kalp’e saf bir ton ürettirir. Sonrasında Ruhmuhafızı’nı giyen kişi Kalp’e hançer Keskinodak ile vurarak saf tonu birçok farklı ton nüansına parçalar. Bu ton nüansları Ruhmuhafızı’nı giyen kişinin özüne baskılanır, böylece ona ölümsüz ve tanrısal bir tabiat verir.

Üçüncü adım için gerekli olan gizli ritüeller Nerevarine’e öğretilmeyecektir. Bunun yerine Nerevarine, Kalp’e Keskinodak ile ikinci bir kez vurarak tonlarının dengesiz müdahil desenlere sapmasına yol açacak. Keskinodak ile daha da fazla tekrarlanan vuruşlar tonları daha da bozacak ve sonuçta Kagrenac’ın Kalp’i bağlayan asıl efsunlarının büyüsünün kırılması ve defedilmesiyle sonuçlanacak, böylece Kalp’in Dagoth Ur’la, hayatta kalmış her Kalpyaratığı ile ve Üçerkillerle bağlantısını kesecek. Kagrenac’ın Kalp’teki efsunlarını yok etmek ayrıca Kalp’in tanrısal gücünün yozlaştırıcı sızıntısını durduracak ve Morrowind’deki Kavruk’a son verecektir.

Nerevarine, içinde Kalp’in gücünü çalma isteği duyabilir. Yalnızca Dagoth Ur ve Sotha Sil bu sırrı biliyor. Dagoth Ur, en nihayetinde Nerevarine’e Kagrenac’ın aletlerini kullanarak bir tanrı olmayı öğretmeyi teklif edebilir. Nerevarine’in Dagoth Ur’a güvenecek kadar aptal olduğundan ve bu riski almaktan memnun olacağından şüpheliyiz.

Aklında bulunsun! Nerevarine, Ruhmuhafızı olmadan Keskinodak ve Güçkoparan’dan herhangi birini güvenlice kuşanamaz. Nerevarine, Ruhmuhafızı tarafından korunmazken bu şaheserlerden herhangi birini tuttuğu her an yaralanacaktır, inat ölüme götürür. Eğer Nerevarine Ruhmuhafızı’nı giymezken bir eşyayı kuşanabiliyor ve herhangi bir yara almıyorsa, bu eşya aslının bir taklididir.

Son bir uyarı daha. Dagoth Ur, Ruhmuhafızı’nı eline geçirmemeli. Nerevarine hazırlıklı olmalı ve herhangi bir ölüm veya esir düşme riskinde bir Geri Dönme veya Almsivi Aracılığı kullanmalı.

Sürpriz Faktörü

Dagoth Ur, Kalp’in üzerindeki Kagrenac’ın efsunlarını yok etmeni beklemeyecektir. Bunun mümkün olduğunu bilmiyor, kendisi asla yapmazdı ve bizim de bunu hiçbir zaman denemediğimizi biliyor. Birisinin böylesi bir güç potansiyelini gözden çıkarmak isteyeceğine inanamayacaktır. Ayrıca, Dagoth Hanesi’nde yükselmek diğer bütün Büyük Hanelerde olduğu gibi hiyerarşi içindeki meydan okuma ve çatışmalardan geçiyor. Nerevarine’in meydan okumaları, kül vampirlerinin mağlubiyeti ve Altıncı Hane ile olan mücadeleler bu manada yorumlanacaktır.

Dagoth Ur ve hısmı, Nerevarine’in emelinin Kalp’i kontrol etmek olduğunu varsayabilir. Bu varsayım altında, Nerevarine’in Dagoth Ur’un astlarından her birini sırayla mağlup ederek Dagoth Ur’a ulaşmaya çalışması onlar için mantıklı tek düşünce. Eğer Nerevarine Dagoth Ur’u mağlup edip Kalp’i kontrol edebilirse çok daha iyi. Ama mantıken Nerevarine Hane’nin başıyla bir anlaşmaya varmadan önce hiyerarşinin içinde olabildiğinde yükselmek isteyecektir.

Dagoth Ur, Nerevarine’i Dagoth Hanesi’ne katmaya çalışacaktır. Önce ona katılır gibi yapıp sonrasında ihanet etmek mümkün olabilir. Ancak, onu kandırmaya yönelik herhangi bir girişim çok riskli olacaktır. Dagoth Hanesi, bir dalavere ve ihanet geleneğine sahip, zaten kendisi bir aldatıcı olduğundan aldatılmayı da bekleyecektir.

Kapanış Notları

Burada açıklanmış plana sadık kalması yönünde Nerevarine’e hiçbir baskıda bulunmuyoruz. Bunun Dagoth Ur’u yok etme yönündeki en iyi şansı sunduğuna inanıyoruz. Ancak yine biz Nerevarine’in muhakemesi ve yeteneğine güvenmeyi seçtik. Açıkçası başka bir seçenek göremedik.

Eğer şüphelerin ve sorun varsa, Vivec’le konuş. O, Nerevarine’in bu seferdeki rehberi ve danışmanı olmayı kabul etti.

Eğer Nerevarine başarılı olursa, Üçerkillerin hayatta kalamaması söz konusu olabilir. Böylesi fikirler Üçerkillere beyan edildiği gibi, bu durumda Morrowind diyarı ve halkına yönlendirilmelidir.

Dilek ve dualarımız bir noktada birleşsin ve kaderimiz olsun.

Leydi Almalexia ve Lord Sotha Sil adına,

Vivec