Daggerfall

Daggerfall Haritası
Daggerfall Haritası

Genel

Daggerfall Krallığı, High Rock’ın güneybatısında ve Iliac Bay’ın kuzeyinde bulunan bu şehir, başkent olduktan sonra Daggerfall adını almıştır. Kuzeydoğusunda Glenpoint ve Ilessan Hills, doğusunda Tulune ve Kuzeyinde Shalgora ile sınırlıdır. “Knights of the Dragon” şehri ve kraliyet ailesini koruyan resmi bir gruptur. 3. Çağ 401 yılında son sayımda, nüfus 110,000’in üzerinde idi.

Tarih

Daggerfall, 1. Çağ 246 yılında Skyrim Nord’ları tarafından istila edilmeden önce kurulmuştu. Sayısız efsaneler vardır adına, ilk lider bir hançer fırlatmıştır ve düştüğü yer sınır olarak belirlenmiştir. Skyrim Veraset Savaşından önce bir yüzyıl kötü bir şekilde kontrol ediliyordu. Ancak, Daggerfall aslında Skyrim yönetimi altında büyüdü ve böylece bağımsızlık üzerine komşuları üzerinde avantajlı bir konuma sahipti. Krallık, Direnni Klanı için bir güç merkeziydi, ama High Rock gücünü kaybetmesine rağmen büyümeye devam etti. 1. Çağ 609 yılı ile, Kral Thadore egemenliği altında, Daggerfall,High Rock’un güneyinde, önde gelen ekonomik, kültürel ve asker güç oldu ve binlerce yılda öyle kaldı.Tüm Iliac Bay bölgesi güç için aldatılırken, iktidar için iki ana rakip çıktı: Sentinel ve Wayrest. Tarih boyunca birçok kez sırf ekonomi için birçok çatışma oldu. Barış zamanlarında, asil Daggerfall ve Wayrest, Santinel’de yaptıkları tahliye ile bilinirlerdi. 3. Çağ 267 yılında, Daggerfall, Haymon Camoran, Gaspçı Camoran’ı alt etmek için High Rock krallıklarından oluşan geniş bir koalisyona katıldı. Krallık Ork’lar ve Orsinium karşı savaşmak için tarih boyunca komşuları ile sık sık işbirliği yaptı. Casusluk faaliyetleri genellikle bir savaşın başlamasına neden olur, örneğin, Sentinel Kraliçesi Akorithi öldürmeye çalışan Breton suikastçının, Daggerfall ajanı olduğu düşünülmektedir.Yine de, komşularıyla büyük ve kanlı savaşlar birinci ve ikinci çağların genelinde yaygındı. En yenilerinden biri “Betony Savaşı”dır, Daggerfall Kralı Lysandus, ordularını Sentinel’e karşı birçok büyük savaşta zafere götürmüştür, söylenene göre bir Direnni büyücüsününde yardımı olmuş. Lysandus, siyasetten emekli olmak istemiş ve savaşta öldüğünü düşünmelerini istemiştir; Daha sonra oğlu Gothryd komutayı eline almış ve bir düelloda Sentinel Kralı (Akorithi’nin kocası) Camaron’u öldürmüş, savaşı Daggerfall’un zaferi ile sonlandırmıştır. Lysandus daha sonra suikasta kurban gitmiş ve sorunlu ruhu Daggerfall şehrinde bir hortlak gibi dolaşmaya başlamıştır. Bu hortlak daha sonra Warp in the West olayına kadar olaylarda büyük rol oynamış ve Uriel Septim VII zamanında bir ajan gönderilip hayalet huzura kavuşturulmuştur. Kral Gothryd ve onun eşi Kraliçe Aubk-i, High Rock’un doğu kısmının tamamını ele geçirmiş ve onların tek rakibi Iliac Bay’da bulunan Sentinel, Wayrest ve Orsinium’dur. Dört Krallık’ta İmparatorluğa bağlılık yemini etmiştir.

Kültür

Daggerfall halkı için geçmişleri ile takıntılı oldukları söyleniyor. Yüzyıllar sonra, Breton’ların nesli yerine Nord göçmenleri bölgede baskın ırk olmaya başladı. Çeşitli Vampir klanları Iliac Bay bölgesinde yayılmaya başladı ve Daggerfall’da ise Vraseth klanı hüküm sürmekte idi. Bölgenin tarihlerini yansıtan bir kültürü var: Güçlü bir askeri varlığa inanan ama gizli saklı işlerden hoşlanan tüccarlar bölgede ilklerden ve başta gelenlerdendir. Muhtemelen bu nüfuzdan dolayı Daggerfall, Morrowind gibi uzak mesafelere kadar malzeme ikmal eden skooma tacirlerinin de içinde bulunduğu güçlü bir kara borsaya ve hırslı bir Thieves Guild’e sahip. Aynı zamanda gelişmiş bir bankacılık sektörü de mevcuttur.