Daggerfall Covenant

Daggerfall Covenant, Daggerfall, Wayrest, Shornhelm, Evermore, Camlorn, Sentinel, Hallin’s Stand ve Orsinium şehir krallıklarının bir araya gelerek oluşturduğu bir askeri-politik oluşumdur. İkinci Çağ’daki Üç Sancak Savaşı sırasında Aldmeri Dominion ve Ebonheart Pact’e karşı mücadele etmişlerdir.

Daggerfall Covenant Mührü
Daggerfall Covenant Mührü

Daggerfall Covenant Kuruluşu

Reachmen (Enginyurt)lu Durcorach’ın High Rock (Ulu Kaya)’ya düzenlediği başarısız harekat sonrası başarılı bir diplomat olan Emeric’in çabaları sonucu kurulmuştur. İşgal sırasında tüm Breton krallıkları kendi aralarında ilk olarak birliğin temelini atmışlardır. Ardından Emeric, Redguard (Kızılmuhafız) kralı Fahara’jad’ın kızıyla evlenerek Kızılmuhafızların da desteğini sağlamıştır. Orsimerlerin şehri Orsinium’u siyasi olarak tanıyıp onları da birliğe dahil etmesiyle bu ittifak doğmuştur. Esasında bu üç ırkın kendi arasında geçmişte yaşadıkları husumetler bulunmaktadır. Breton ve Redguardlar çoğu kez Orsimerlerin şehri Orsinium’u yağmalayıp tahrip etmiş ve katliamlar yapmışlardır. Bretonlar da keza Kızılmuhafızların ünlü kılıç ustası Gaiden Shinji’ye suikast düzenlemiştir. Fakat Emeric’in başarılı siyaseti sayesinde anlaşmazlıklar geride bırakılmıştır.

İttifak, Ulu Kaya ve Hammerfell (Balyozyurt) bölgelerinde ve Cyrodiil’in Koloviya eyaletinde hüküm sürmektedir.