Daedra Türleri

Son Güncelleme: , mertusta

Kitap Künyesi
Oyunlar : ESO, Oblivion, Skyrim
Çevirmen: Mehmet Kardaş
Orijinal İsim: Varieties of Daedra

Değişik Daedraların ve onların Daedra Efendileri ve egemenlikleri arasındaki ilişkiyi anlamak neredeyse imkansızdır. Dünyamızda görülebilen Daedra çeşitleri ile bunların hem cinsleri ve Daedra efendileri arasındaki ilişkiler ise inanılmaz derecede fazladır. Belirli bir yerde ve zamanda belirli bir şekilde görünürken, başka bir yerde ve zamanda tam tersi bir biçimde, hatta daha başka bir yerde ve zamanda birbirine tamamen zıt durumda da görünebilirler.

Hangi Daedralar bu Prense hizmet ederler? Hangi Daedra emirleri verir, hangisi hizmet eder ve nasıl bir hiyerarşi, hangi koşullar içerisinde geçerlidir? Hangi Daedra diğeriyle daha yakın ilişkidedir, hangisi birbiriyle sonsuz husumet içerisindedir, hangileri yalnız, hangileri sosyal ya da ikisi arasında değişim geçirerek yaşar? Gözlemlenebilecek davranış çeşitleri üzerinde sınır neredeyse yoktur ve bunlar mekandan mekana farklılık göstereceği için onları tanımlamak için kullanılan tüm ifadeler her zaman birbiriyle çelişir ve de hep birbirinin istisnası durumundadır.

Peki, bu düzen hakkında ki sorularımızın cevaplarını kimden öğrenebiliriz? Öbür dünyada ne görecekleri hakkında bilgileri olmayan ölümlülerden mi? Sırlarla örtülü sözler söyleyen, gerçekleri söylemektense bize egemen olmayı tercih eden tanrılardan mı? Yoksa asla bir dürüstlük örneği olmayan, daha çok yalancılık ve insanları kandırmaları ile ünlü olan Daedraların kendilerinden mi?

Daedralar gerçeği söylüyor olsalar bile, onların kendileri hakkında ki doğruları ya da Daedra ırkındaki düzeni ve onun ne koşullarda değişip değişmediğini bildiklerinden nasıl emin olabiliriz?

Kısacası, bilinenler çok azdır ve hiçbiri güvenilir değildir.

Bu söylenenler karşısında, vücut bulmuşların / insansıların kehanetlerinin gerçekleşmesi, Dagoth Ur’un yok edilmesi ve Veba’nın, Vvardenfell adasından sonsuza dek kovulması sözünü almışken, Büyücü Telvanni Divayth Fyr’i arayıp ona sanatoryumundaki kurbanların cesetlerini huzura kavuşturmayı teklif ettiğimde ona olan kısa hizmetim esnasında Lord Dagon’un hizmetkarlarının ilişkileri hakkında duyduğum ve gözlemlediğim şeyleri ilişkilendirmeyi denemeliyim.

Divayth bana sadece iki Daedra — Mehrunes Dagon ve Azura — ile iletişimde olduğunu söylemişti.

Demişti ki Azura her şeyi bilir, anlar ve onlar hakkında konuşmayı reddeder ya da sadece bir esrar perdesi altından konuşur.

Mehrunes Dagon ise tam tersine, kendini beğenmiş, hedefe ulaşmak için ne gerekirse yapan, tahminen ince düşünmekten yoksun, hiçbir şeyi bilmeyen ve anlamayan ve doğru yanlış umursamadan serbestçe konuşmaya eğilimlidir.

Divayth Fyr demişti ki, Dagon’un baş uşakları Dremoralar, kendini beğenmişlikte, ortak amaçta ve ince düşünce yoksunluğunda benzer olmalarına rağmen, onlar ayrıca kendi aralarında ve Lord Dagon’a karşı onur ve bağlılık gibi özelliklere de sahiplerdir.

Ve demişti ki Dremoralar birbirinden çok iyi bir şekilde ayrılmış klan ve kastlara bölünmüştür. Bir Dremora ancak karışık yeminler ve Lord Dagon’un isteği ile yüksek bir rütbe alır ya da kaybeder ya da başka klanlara geçiş yapabilir.

Dremoralar kendilerine ‘Kyn’ (Halk) diye adlandırarak kendilerini diğer düşünemeyen hayvanlar olarak hitap ettikleri Daedralardan ayırırlar. ‘Kynaz’ terimi ise Dremora ırkına ait olduğunu gösterir. (‘Kyn’e ait olan’)

Kyn’in en düşük seviyesi, Dremoranın ayak takımı Churllerdir. Churller kendi üstlerine çok itaatkar olmalarına rağmen, insanlara ve diğer Daedralara karşı çok zalimdirler.

Sıradaki sınıf aşırı coşkulu, çok enerjik yaratıklar olan Caitifflerdir. Caitiffler, Daedralar arasındaki ani saldırı birlikleri, çılgın savaşçılar gibi savaşlarda düzensiz, disiplinsiz, güvenilmez ancak bir o kadar da hırslı ve istekli birlikler olarak kullanılmışlardır.

En yüksek Dremora tabakası ise, savaşta kolayca ayırt edilebilen savaşçı-şövalyeler, potansiyel savaş kumandanları Kynvallardir.

Churl, Caitiff ve Kynval savaşçı kastlarının üstündeki sınıf ise yönetici memurlardır.

Kynreeve bir klan reisi ya da görevlisidir. Kynreeveler genelde savaşçı birimlerin kontrolü ya da savaş düzeni konusunda idari görevler üstlenirler.

Kynmarcherlar ise kaleler, ileri karakollar ya da kapılarda yüksek idari sorumlu kişilerdir. Bir Kymarcher komutası altında bir grup askeri birlik ve kontrol etmesi gereken bir bölge vardır.

Kymarcherların üzerinde Markynazlar, yani ‘yüce lider’ vardır. Bir Markynaz efendisi, Mehrunes Dagon’un Lordlar Konseyi, Markyn’in bir üyesidir.

Dremoralar arasındaki en yüksek rütbe Valkynaz, yani ‘prenslik’tir. Bu savaşçı liderler Mehrunes Dagon’un özel korumaları olan Valkyn’in üyeleridir. Valkynazlara Tamriel’de çok az rastlanır, normalde ya her zaman Mehrunes Dagon’la beraberdirler ya da Dagon için önemli veya ilginç olabilecek bir görevin peşinde olurlar.

Divayth Fyr’in çalışmalarında, ona olan hizmetim sırasında Daedra türlerinden sadece Ogrimler ve Altın Azizler, Daedrothlar, Kanatlı Alacakaranlıklar, Scamplar ve Clannfearlarla karsılaşmıştım. Söylenebilecek çok şey var ancak ne kadarı güvenilir ya da yardımcı olabilir bilemiyorum.

Ama dikkatimi çekmişti ki Divayth Fyr Dremoraya benzeyen ama ondan daha güçlü ve özgürlüğe daha düşkün ve yatkın görünen ya da onlardan daha usta bir Daedra çağırmak istediğinde, o da kişilik ve mizaç olarak Daedralara benzeyen sadece doğru şekilde muamele edilmezse, ihanete ve sözden çıkmaya daha yatkın Xivilai’yi çağırmıştı.

Clannfear ve Daedroth gibi canavarımsı Daedralar, birçok Daedrik gücün emrinde ortaya çıkabilirler ve Oblivion’un vahşi doğasında serbestçe dolaşan hayvanların çoğunu temsil ederler. Scamplar ve Örümcek Daedraları gibi yarı-zeki yaratıklar da değişik Daedra Lordlarının diyarlarında bulunabilirler.

Element İfritleri hakkında ise daha da az bilgi vardır. Ateş ve Ayaz İfritleri örneğin. Oldukça zeki olmalarına rağmen tüm Element İfritlerinin sosyal ya da konuşabilme yeteneği olduğunu söylemek zordur. Divath Fyr bu tip yaratıkları çağırmak istemediğinden, onlarla ilgili fazla tecrübesi yoktu ve doğaları hakkında söylentiler ortaya atmak istemediğinden, Tel Fyr’de olduğum süre boyunca onlar hakkında pek bir şey öğrenemedim.

Eğer yazım veya bilgi hatası bulduysanız ilgili yeri seçip Ctrl+Enter ile bize bildirebilirsiniz.

Yazım Hatası Bildirimi

Renkli kısım rapor edilecek: