Daedra Dosyası: Titanlar

Kitap Künyesi
Oyunlar: ESO
Çevirmen: mertusta
Orijinal İsim: Daedra Dossier: The Titans

Bu açıklamaları Yüce Titan Kkrohziz’in isteği üzerine yapıyorum zira zat-ı şahaneleri Şafak Kütüphanesinde Coldharbour’un haşmetli sakinleri olan titanlar hakkında hiçbir yazılı kaynak bulamamış.

Böyle de bilinsin, Lordumuz Molag Bal’ın Düzlem Kayması seferinde Tamriel’in lanet olasıca fanilerinin üzerine Titanlar ilk kez salınmıştır. Korku ve yıkımı da beraberlerinde götürmesi dileklerimle.

Nirn’de bir zamanlar Ejderha denen yaratıklar vardı, veya hala var, veya olacak. Bunlar Daedralar kadar heybetliydi. Doğal olarak insanlar üzerinde egemenlik kurma gayesine düştüler ve nispeten başarılı da oldular.

Lakin günlerden bir gün bu muzır faniler yüce efendilerine isyan ettiler, kıyımdan kurtulabilen ejderhalar kaçıp saklandılar. Ve Boziikkodstrun adında yüce bir ejder, tüm azametini kullanıp Mundus’un sınırından çıkmaya çalıştı. Maalesef başaramadı fakat onun bu azmi Molag Bal’ın dikkatini de çekmiş oldu.

Efendimiz Molag Bal, Nirn üzerinde hatırı sayılır bir hakimiyet kurmuş olan bu soyun kudretini göz önünde bulundurarak Boziikkodstrun’a bir teklif yaptı, Coldharbour’da onur konuğu olmasını istedi. Ve tüm takati tükenmiş olan ejderha bu teklifi geri çevirmeyip kabul etti.

Böylece Molag Bal düzlemler arası bir geçit açtı ve ejderhanın Coldharbour’a girmesini sağladı, ejderha girdiğinde soğuk abanoz zincirlere vurulup özel bir konuk gibi karşılanıp Palavra Kulesi’nin altına konuldu. Çünkü efendimiz Ejderhaların Nirn üzerindeki hakimiyetlerinin sırrını bilmek istiyordu. Ejderhaya işkence yapıldı ve sorgulandı. Mağrur ve çetin ceviz olan ejderha ser verip sır vermedi, türlü işkencelere rağmen kendi lügatından tek bir kelam edip ejderlerin sırrını açığa vurmadı.

Ejderhanın konuşmayacağı belli olunca canı sıkılan Lordumuz buna çok kızdı ve hıncını çıkarmak için ejderhanın her bir et parçasını kemiğinden sıyırarak derisini yüzdü. Geriye kalan iskelete Molag Bal güldü ve dedi: “Eğer ben ejderhaların sırrını öğrenemiyorsam, kendi ejderhamı yaparım! Hem de Nirn’dekilerden daha heybetli!”

İskelet Hasis Laboratuvarına götürüldü ve orada karanlık kan ile can verilip uyandırıldı. Bu aşamada Molag Bal iskeletin daha gelişmiş ve büyük olmasını emretti böylece bu ejder atalarından da heybetli olacaktı. Ardından Mavi Kanyon’unda yıkandı, bu sıvıda Lordumuzun piyonu olacak beden, beyin ve kaslarına kavuştu.

İradesini eline alan yaratık mavi balçığın içinden çıkıp özgürlüğüne kavuştu. Lordumuzun arzına karşılık Ebedi Basamaklar’a uçtu ve oraya kondu. Daedric Titanların ilki yaratılmıştı.

Meşakkatli Sadakat Sınavının ilk aşamasında bu yaratığın Efendimizin işgal güçlerinin vazgeçilmez bir parçası olacağı aşikardı. Eşi benzeri olmayan bir kuvvet, inanılmaz bir vahşet ve zekası etkileyiciydi (her ne kadar ataları kadar iyi olmasa da).

Titan’ın en korkunç özelliklerinden biri de tek bir sözle hasmının tüm kudretini kırabilecek güçte olan alev büyüsüydü. Teoride bu söz tamamlanmadan sekteye uğratılırsa büyü sahibine geri teper, ama bu çok düşük bir ihtimal.