Cyrodiil

Cyrodiil, Tamriel kıtasının merkezinde bulunan ve üç imparatorluğun merkezi olan bölgedir. Bir zamanlar Ayleid ırkının egemen olduğu bu topraklar, Alessia isyanları sonrasında Imperial ırkının kontrolüne girmiş ve Ayleidlerin bölgeden silinmesine sebep olmuştur. Cyrodiil’in merkezindeki (Hearthland adı verilir) Imperial City, imparatorluklara başkentlik etmiştir. Burada tüm Tamriel’da en çok bilinen yapılardan olan White Gold Tower bulunur.

Burada daha doğrusu Tamriel’da beast ırkları yaşamaktaydı. Elfler gelmeden önce bölgenin asıl sahipleri olan bu ırklar tarihi kayıt etmemiştir. Sonrasında Aldmerlerin akrabaları olan Ayleid ırkı Cyrodiil’e göç etmiş ve burayı anavatanları olarak nitelemişlerdir. Bu olay aynı zamanda Cyrodiil’in yazılı ve bilinen tarihinin başlangıcını oluşturmaktadır. Kuzey bölgelerde yaşayan Nedic insanları -günümüzün Nordlarının ataları- köleleştirmişlerdir. Ayleidlerin insan ırkını köle olarak kullanması, Cyrodiil’in hatta Tamriel tarihini değiştirecek olan Alessia Köle İsyanlarına neden olmuştur. 1. Çağın 242. yılında meydana gelen bu olay Ayleid ırkının yok olmasına ve insanların Tamriel’a egemen olmasıyla sonuçlanmıştır. Imperial ırkı ise Cyrodiil’in yeni hakim ırkı konumuna gelmiştir. Skyrim ile ittifaklık kuran Alessia İmparatorluğu batıda High Rock’ta  bulunan Direnni klanına saldırmıştır.

Bu devirde meydana gelen bir diğer büyük değişim ise Valenwood’dan gelen ve Imga ırkına mensup Marukh’un öğretileridir. Bölgede dinsel açıdan çeşitli yenilikler getirmiş ve karışıklıklara yol açmıştır. Skyrim’in kralı olan Borgas bu öğretilerin fanatik bir savunucusu olmuş ve kendi döneminde geleneksel Nord inanışlarını yasaklamıştır. Nitekim Marukh’un bu faaliyetlerinden rahatsız olan Valenwood’daki Camoran Hanlığı imparatorluğa savaş açmış ve Wood Elflerin doğa üstü güçlerinin açığa çıkması sonucu (Wild Hunt) Skyrim’e kadar işgal etmişler ve Borgas’ı öldürmüşlerdir.

Cyrodiil tarihinde bir diğer önemli gelişme ise Akavir istilasıdır. Akaviri kıtasından gelen istilacılar kıta için yeni bir tehdit unsuru oluşturmakla birlikte bölgenin kültürel yapısında değişikliğe neden olmuştur. İstila sonrasında bölgede kalan bir miktar Akaviri kendi kültürlerini I. Reman kontrolündeki Cyrodiil’de muhafaza etmiştir. Reman bu ırkın savaş tecrübesi ve taktiklerinden faydalanmayı bilmiştir. Blades örgütünün kökeni olan Dragonguard örgütü bu istila sonrası kıtada kalan Akaviriler tarafından kurulmuştur. Bunlar doğrudan imparatora bağlı olup sadakat yemini etmişlerdir. Bu devirde High Rock kültürü de Cyrodiil’de etkin olan bir diğer kültürel oluşumdur.

III. Reman ve oğlunun suikast sonucu öldürülmesiyle ikinci imparatorluğun ve ikinci çağın sonu olmuştur. III. Reman’dan sonra iki tane Akavir kökenli lider olan Savirien Chorak tahta geçmiştir, bunlardan sonuncusu da 2. Çağ 430 yılında öldürülünce Tamriel’da yüzlerce yıl sürecek otorite boşluğu yaşanmış ve çeşitli karışıklıklar çıkmıştır. Bu boşlukta Molag Bal Tamriel’ı kendi diyarı olan Coldharbour’a çekme girişiminde bulunmuştur. Imperial City’nin başına geçen Tharn ailesi Daedra fanatiği olan Mannimarco ile işbirliği yapmıştır. Bu dönemde siyasi birliklerini sağlayan Daggerfall Covenant, Ebonheart Pact ve Aldmeri Dominion ise Cyrodiil’i işgale başlamıştır.

Cuhlecain’in suikast sonucu öldürülmesinde sonra, Tiber Septim’in başa geçmesiyle Cyrodiil ve Tamriel rahat bir nefes almıştır. Üçüncü İmparatorluğu kuran Talos ölümüne kadar tüm Tamriel topraklarını ele geçirmiş ve kıtayı tek bayrak altında yönetmiştir. Yer yer bölgesel isyanlar çıksa da bu durum asırlarca geçerliliğini korumuştur. Üçüncü Çağ 120 . yılında Kızıl Elmas Savaşı ile imparatorluk zayıflamıştır. 400 yıl sonra Dördüncü Çağ’ın başlamasıyla Oblivion Krizi sırasında Martin Septim’in öldürülmesiyle Septim soyunun sonu gelmiş ve doğal olarak imparatorluk da dağılma sürecine başlamıştır. Bu dönemde elini güçlendiren Aldmeri Dominion yavaş yavaş imparatorluğa diş geçirmeye başlar. Sahipsiz tahta Titus Mede geçer. Böylece Mede Hanedanlığının devri başlamıştır. 4. Çağ 171’deki Büyük Savaş’ta Aldmeri Dominion imparatorluğu büyük bir yenilgiye uğratır fakat dönemin imparatoru II. Titus Mede barış şartlarını kabul etmez. Bunun üzerine Thalmor ordusu Imperial City’yi basar ve burayı yağmalar, insanları öldürür. 5 yıl sonrasında imparatorluk başkentini geri alacaktır. 5 yıl sonra gerçekleşen bu savaş yok olan umutları biraz canlandırır, çünkü imparatorluk ordusu Cyrodiil’de bulunan Aldmeri Dominion ordusunu Kızıl Yüzük Savaşıyla yok eder. Fakat savaşa devam edecek durum olmadıkları için White Gold Concordat imzalanır. Bu antlaşmayla imparatorluk Skyrim’de Talos’a tapınmayı yasaklar ve Hammerfell’in büyük bir kısmını Aldmeri Dominion’a verir.

Kronoloji;

  • Ayleidlerin bölgeye göç etmesi (Tarih bilinmiyor)
  • 1. Çağ 242 Alessia Köle İsyanları
  • 1. Çağ 2073 Akaviri İstilası
  • 1. Çağ 2920 III. Reman’ın öldürülmesi
  • 2. Çağ 430 Akaviri Kralı Savirien Chorak’ın öldürülmesi
  • 2. Çağ 583 Elder Scrolls Online başlangıcı
  • 2. Çağ 895 Tiber Septim’in Üçüncü İmparatorluğu kurması
  • 4. Çağın başlangıcı Oblivion Krizinin sonu ve Martin Septim’in ölmesi
  • 4. Çağ 17 Titus Mede tahtı ele geçirir
  • 4. Çağ 171 Aldmeri Dominion Büyük Savaş’ta imparatorluğu mağlup eder