Çağrı

Çağrı (Conjuration), başka bir diyardan yaratık veya eşya çağırma sanatıdır. 6 büyü okulundan biridir ancak Büyücüler Loncası tarafından “iyi” bir okul olarak kabul edilmez. Ana bir büyü okulu olarak kabul edilmesi de Batıdaki Çarpıklık olaylarından sonra olmuştur. Buna rağmen, Tamriel genelinde büyücü ve cadılar tarafından yüzyıllarca bu dal üzerine çalışmışlardır.

Bu okul Daedrik yaratıklar, zırhlar ve silahlar çağırmak için kullanılabilir. İlk başlarda akıl karıştırma, sakinleştirme gibi zekaya dayalı büyüler de Çağrı dalına aitti ancak artık bu konular Yanılsama dalında toplanmaktadır. Bazı büyüler ise bir ölümsüz yaratığa aşırı güç uygulayıp etkisiz hale getirebilme özelliğine sahiptir, ancak bunlar da Yenileme dalına alınmıştır.

Çağrılan yaratıklar 3 gruptur. Daedralar, iskelet tarzı ölümsüz yaratıklar ve doğa yaratıkları.

Çağrılan zırh ve silahlar aslında Daedrik’tir ancak gerçekteki kadar güçlü değillerdir.

Bu dalda büyünün seviyesine göre canlılar yeniden diriltilebilir, ancak genelde sınırlı bir süre içindir ve zombi formundadır.