Camlorn

High Rock’ın batısında bulunan bir şehirdir. 2. Çağ 302 tarihinde kurulan Camlorn adındaki bir krallığın merkezi olmuştur. Bir zamanlar şehirde yoğun olarak Nord nüfusu yaşarken zamanla yerli halk asimile olup Bretonlaşmıştır.

2. Çağ 541 tarihinde Durcorach the Black Drake önderliğinde bir Reachmen ordusu bölgeye hakim olmaya çalışmıştır fakat başarısız olmuştur. Bunun sonucunda High Rock’taki diğer şehir krallıkları olan Wayrest, Daggerfall, Evermore ve Camlorn ile Daggerfall Covenant sözleşmesi imzalanmıştır.

3. Çağ 63 tarihinde geleceğin imparatoru olacak olan II. Pelagius Septim ikinci karısı Quintilla ile burada evlenmiştir.

3. Çağ 432 tarihi civarında Camlorn Dükünün kızı Kelmena, Daggerfall Prensi Camaron ile evlenmiştir, böylece Tamriel’in batı sahilindeki bu High Rock şehir devletleri birleşik bir hal almıştır.