Büyük Savaş (Olay)

Aldmeri Dominion, İmparator Titus Mede II‘nin Thalmor sömürgesine girmeyi kabul etmemesi üzerine çıkmış büyük bir savaştır. Aldmeri güçleri beklenmedik anlarda saldırıya geçerek beklediklerinden çok daha iyi sonuçlar aldılar ve İmparatorluğu zayıf düşürdüler.

Yaşanan bu olaylar Aldmeri güçlerini daha da cesaretlendirdi ve Hammerfall’e de saldırmaya karar verdiler fakat bu kararlarını daha da genişleterek tüm İmparatorluğu ele geçirmeye karar verdiler.

Aldmeri İmparatorluk Şehrini kuşattı. Ak-Altın Kule yakıldı ve yağmalandı, şehir berbat bir hâle geldi.  Bir yılın ardından İmparatorluk güçleri [abbr title=”Battle of Red Ring”]Kızıl Yüzük Savaşı[/abbr] ile İmparatorluk Şehri‘ni geri aldılar. İmparatorluk son savaşını kazanmıştı fakat dayanacak gücü de kalmamıştır, herhangi bir Aldmeri saldırısı karşısında elleri boş kalırdı ve her şeyini kaybederdi.

Bu yüzden bir barış anlaşması teklif edildi. Aldmeri anlaşmayı kabul etti ve Aldmeri’den yana olan Ak-Altın Anlaşması imzalandı. İmparatorluk bu anlaşma ile bir nevi Aldmeri güçlerinin boyunduruğu altına girmiş oldu. İmparatorluk barış süreci içerisinde gücünü tekrar toparlamayı planlayarak bu anlaşmayı imzaladı.

Büyük Savaş’taki Başlıca Çarpışmalar

İmparatorluk Şehri Yağması, 3. Çağ 174

Lord Naarifin‘nin Aldmeri güçleri İmparatorluk Şehri’ni kuşattı. II. Titus Mede ordusuyla beraber büyük bir yenilgiye uğradı ve General Jonna komutası altındaki destek kuvvet birliğine katılmak için Skyrim‘in kuzeyine çekilmek zorunda kaldı. Aldmeri kuvvetleri şehri harap ettiler, Ak-Altın Kule yakıp yağmalandı ve şehir halkına zulüm ettiler.

Kızıl Yüzük Savaşı, 4. Çağ 175

II. Titus Mede üç farklı noktadan aynı anda saldırarak İmparatorluk Şehri’ni kanlı bir savaş ile geri kazandı.  Lord Naarifin ele geçirildi ve Ak-Altın Kule’de 33 gün tutsak edildikten sonra asılarak öldürüldü.
Kazanılan zafere rağmen II. Titus Mede İmparatorluğun bir savaş daha kaldıramayacak kadar zayıf düştüğünün farkındadır. Bu sebepten ötürü Aldmeri güçleri ile Ak-Altın Anlaşmasını imzalar.

Antlaşma şartlarına göre 9 tanrıdan birisi olarak bilinen Talos’a tapınmak yasaklanmış. İmparatorun koruyucuları
[abbr title=”Blades”]”Yalımlar”[/abbr] dağıtılmış ve Hammerfall’in güney kısmı Aldmeri Dominion’a verilmiştir.
İmparator II. Titus Mede’nin bu antlaşmayı kabul etme sebebi Kızıl Yüzük Savaşı’nda gücünü kaybetmiş olan imparatorluğa, gücünü tekrar toplamak için zaman kazandırmaktır.

Hammerfell Direnişi

Fakat Hammerfall’i Kızılmuhafızlar Ak-Altın Antlaşması’nı reddettiler ve Thalmor’a karşı direnmeye devam ettiler. İmparator II. Titus Mede barış ortamını korumak ve Thalmor ile tekrar savaşa girmemek için resmi
olarak Hammerfall’i İmparatorluktan ayırdığını açıkladı. Hammerfall bağımsız bir bölge haline geldi. 5 yıl boyunca Dominion’a karşı direndi ve onları Hammerfall topraklarına sokmadı.

5 yıl sonrasında  4. Çağ 180’de Thalmor ve Hammerfell arasında “[abbr title=” Second Treaty of Stros M’Kai“]Stros M’Kai’nin İkinci Antlaşması[/abbr]” isminde bir antlaşma imzalandı. Böylece antlaşma şartlarına göre bütün Thalmor birlikleri Hammerfell’den çekildi ve Hammerfell tam anlamıyla bağımsız bir bölge haline geldi.