Breton

1. Çağ’ın başlarında Summerset (Yaztutan)’dan, High Rock (Ulu Kaya)’ya göç eden Direnni elfleri, bölgenin yerlisi olan Nedeler ile kaynaşıp yarı insan yarı elf Breton ırkının oluşumuna zemin hazırlamıştır. Cyrodiil’deki Nedelerin Ayleidlerce vahşice köle olarak kullanılmasına karşın Ulu Kaya’daki kölelik sistemi son derece gevşek ve şiddet içermemekteydi. Ulu Kaya’nın elfleri, Bretonları daha çok işlerinde yardımcı olarak görmüş ve serbestçe yaşamalarına izin vermiştir. Kısaca her iki ırk genel olarak birbirine hoşgörülü davranmıştır.

Siyasi olarak ayrılmış olsalar da aynı kültür ve dili paylaşmaktadırlar. Breton halkı sürekli mücadele eden feodal krallıklarda köylü, asker ve seçkin büyücü tabakalarını oluşturur. Birçoğu büyü direnci konusunda doğuştan yetenekli büyücülerdir. Soyut düşünceleri ve kendilerine özgü alışkanlıklarıyla bilinirler. Bretonlar genel olarak açık tenli insanlara benzer. Hafif yapılıdırlar, Nordlar ve Redguard (Kızılmuhafızlar) kadar kaslı değildirler. Birçok Breton, Nord ve Imperial (Emperyal) daha çok benzese de, elflerle uzaktan akrabalıkları kaş, kulak ve yüksek elmacık kemiklerine yakından bakıldığında anlaşılabilir. Politik olarak ayrılmış bir toplumda yaşadıklarından görünüşlerinde de büyük farklılıklar vardır, her ne kadar giysi, aksan, gelenek ve isimleri benzer olsa da.

Breton Tarihi

breton
Breton

Elf Çağında Nordların Skyrim’den Kar Elflerini sürmesi sonrası Nordlar tarafından elflere genel olarak bir düşmanlık ortaya çıkmıştır. 1. Çağ 243’te Alessia’nın Ayleidlere karşı isyanına destek veren Nord İmparatorluğu, Ayleidlerden oluşan güç boşluğundan istifade etmiş genişlemeye başlamıştır. Ulu Kayadaki elfleri avlayan Nordlar bir grup elfi ele geçirir. İnfaz sırasında bunların Breton denen yarı insan oldukları ortaya çıkar. Elflerin egemenliği altında yaşadıklarını öğrenen Nordlar, insan akrabalarını özgürleştirmeyi kendilerine amaç edinir ve Ulu Kayayı işgal etmeye başlar. İlginç bir şekilde hallerinden memnun olan Bretonlar, Nordlara destek vermeyip elflerin yanında savaşır. Ulu Kaya’nın büyük çoğunluğu Nord hakimiyetine girse de bu uzun sürmez ve 1. Çağ 369’da Skyrim Veraset Savaşı ile bölgeden çekilirler.

1. Çağ 355 civarında Ulu Kaya’ya gelen zengin ve güçlü elf hanedanı Direnniler bölgede hakimiyetini pekiştirir. Nordların çekilmesi ve Cyrodiil’de Alessia İmparatorluğunun baskısından kaçan Ayleidler ile iyice güçlenirler. Bretonlar bu devirde Dirennilerin tebaasıdır. 1. Çağ 478’de Skingrad’ın elf Kralı Rislav, Alessia İmparatorluğu’nu mağlup edince Direnniler bundan faydalanıp Alessia’nın kurduğu dini yasadışı ilan eder ve topraklarına saldırır. Aiden Direnni, 480’de Alessialıları bölgeden çıkarmaya başlar. 1. Çağ 482’de sayıca Dirennilerden üstün olan Alessia ordusu Ulu Kaya’ya girer. Glenumbra’da bölgenin kaderini tayin edecek savaş başlamıştır.

Dirennilerin tarafında son Ayleid kralı Laloriaran Dynar ile alışılmadık bir müttefik vardır, Skyrim Kralı Hoag. Sungard savaşında Alessialılar, Hoag’ın babası Kjoric’i mağlup edip öldürmüştür. İntikam almak isteyen Hoag, elflerin yanında savaşa katılır.

Glenumbra’daki savaş, Dirennilerin kesin üstünlüğüyle sona erer. Savaş sonunda yeni dinlerini silah zoruyla yaymak isteyen Alessia İmparatorluğu gücünü tamamen kaybedip iç mücadeleler sonucunda yıkılacaktır. Direnniler ise kazanmış olmasına rağmen kaynaklarının çoğunu tüketmiştir ve yaklaşık 20 sene sonra 1. Çağ 500 civarında artan Breton nüfuzu yüzünden bölgedeki hakimiyetini yitirir. Her ne kadar elfler kontrolü tamamen kaybetmese de kayış bir kere kopmuştur ve elflerin egemenliği bölgeden yavaş yavaş silinecektir. Bretonlar çok sayıda kontluk, dükalık ve krallık kurmaya başlamıştır bile.

1. Çağ 800 civarında stratejik konumundan ötürü Wayrest (Erinçyol) adında bir kasaba kurulur. 950’de Breton ve Kızılmuhafızların birleşik ordularının Orsinium’u imha etmesiyle bölgedeki refah artar ve Erinçyol hızlıca gelişir. 1100’de ise krallık olacaktır.

1. Çağ 1029’da Alessia İmparatorluğu lideri Hestra, Verkarth krallığını ele geçirir. Kral Styriche ise vampir ve kurtadam topluluğu Gray Host ile Bangkorai’ye doğru kaçar. Bangkorai Garnizonunda Bretonlar tarafından durdurulur ve Hestra tarafından da katledilirler. Bretonların desteğinden memnun olan Hestra, Ulu Kaya’nın imparatorluğa dahil olmasına müsaade eder. Bretonlar 1000 yıl boyunca imparatorluk içinde yaşayacaktır.

1. Çağ 2305 senesinde imparatorluktan ayrılırlar.

2. Çağ 580’de tüm Tamriel’ı kasıp kavuran Üç Sancak Savaşında Bretonlar, komşuları Kızılmuhafız ve Orsimerler ile Erinçyol Kralı Emeric’in önderliğinde Daggerfall Covenant’ı kurar. Savaşın sonucu bilinmemektedir.

Şehir krallıkları halinde yaşayan Bretonlar, Tiber Septim’in kurduğu Üçüncü İmparatorluk tarafından kolayca yutulur. Sonraları çoğu imparator ya yarı Breton, ya da ulu Kaya’da büyüdüğü için Breton nüfuzu imparatorluğa karşı kin beslemez ve yönetimden memnun bir şekilde yaşar.

3. Çağ 403 tarihinde Kızılmuhafızlar ile Bretonlar, Betony adası hakimiyeti için savaştılar. Eski bir anlaşmayı öne süren Sentinel Kralı Camaron adayı ele geçirmek için harekete geçti, fakat Daggerfall (Hançermenzil) Kralı Gothryd tarafından düelloda öldürüldü. Bu gelişme ile Bretonlar ve Kızılmuhafızların birbirlerine olan kini arttı.

3. Çağ 417’de Hançermenzil Kralı Lysandus’un suikasta kurban gitmesiyle olayı araştırması için bir Blades ajanı bölgeye gönderilir. Tam bu sırada Warp in the West (Batıdaki Çarpıklık) adı verilen doğa üstü olay meydana gelir. Numidium’un aktifleştirilmesi doğrusal zamanı kırmış ve tabiri caizse paralel evrenlerin oluşmasını sağlamıştır. Olay sona erdiğinde Erinçyol ve Hançermenzil krallıkları, sayısız Breton krallıkları arasında en başat iki krallık olarak ortaya çıkmıştır.

Mimari

Daggerfall (Hançermenzil)
Daggerfall (Hançermenzil)

Dünyada Breton köylerini tanımlayabilecek belki de en iyi kelime “enteresan”dır. Ulu Kaya nüfusunun büyük bir kısmı küçük kulübelerde yaşamını sürdürür, yalnızca zengin tabaka ve onların hizmetkarları büyük kalelerde yaşar. Çoğu köyün etrafı yüksek duvarlarla çevrilidir ve bölgeyi işaretleyen birer hisarları bulunur, her ne kadar Tiber Septim’in bölgeyi askeri yönetimden arındırmak ve bu tür sınırlamaları yıkmak konusundaki çabaları olsa da.

Toplum

Bretonların fazlasıyla toprağa bağlı ve hiyerarşik toplum yapısı feodaldir. Çoğu Breton şehri, genişleyen ticaret merkezleridir ve halkın çoğu ya orta-sınıf köylü ya da fakir dilenciler olarak gruplanır. Iliak Koyu bölgesinin çeşitli hükümdar ve otoriteleri arasındaki güce ulaşmak için gösterilen aldatmacalar Breton kültüründe köklenmiş ve hatta desteklenmektedir. Zenginliğe ulaşmanın birçok yolu bulunsa da, çeşitli yöneticilere yaltaklanarak hizmet etmek en iyi yol olarak kabul edilmektedir ve bu yol genç Bretonlar arasında adeta bir “görev takıntısı” yaratmaktadır. Büyük bir servet ve şöhrete kavuşma hırsı Bretonların kuzey Tamriel’in her yerine yayılmalarına neden olmuştur, hatta Thirsk gibi Solstheim adasındaki ücra yerlere bile. Thirsk’te maceracı bir Breton bir keresinde klan şefi unvanını bile kazanmıştır. Çoğu büyü yeteneklerini başarıya ulaşmak için kullanır. Genellikle arkadaş canlısı ve esprili insanlar olarak tanınırlar, her ne kadar Breton ve Kızılmuhafızlar arasında Betony Savaşı’ndan beri birazcık soğukluk olsa da.
Bretonların entelektüel ilgi alanlarından hoşlandığı söylenir; nerede mantıkla alakalı veya karmaşık bir şey varsa Bretonların olayla bir alakası vardır. Bilgi açlıkları ve ticaretle olan alakaları onları birçok farklı mesleğe yöneltmiştir: alım satım işleri, askerlik, denizcilik, dokumacılık, imalat, yazarlık, ilahiyat, felsefe, bankacılık, sanatın bütün türleri ve diğer bilimsel uğraşılar… Ayrıca casusluğun onlara en çok yakışan mesleklerden biri olduğu bilinir. Breton ikili ajanlar, suikastçiler ve casuslar tarih boyunca birçok savaşın akışını değiştirmiştir.
Bretonlar aşırı büyük bir din kontrolü altında değildirler, ama çoğu elf yönetimi altındayken Aldmeri tanrılarını kabul etmişlerdir, sonradan da Sekiz ve Dokuz Tanrı inançlarına geçiş yapmışlardır. Geleneksel olarak Bretonların en çok taptıkları ruhlar Akatosh, Y’ffre, Dibella, Arkay, Zenithar, Mara, Stendarr, Kynareth, Julianos ve Phynaster’dır. Ayrıca Sheor’u (kötü adam) da kabul ederler. Sheor, Shor’un şeytanlaştırılmış halidir ve bu inanç Kuzeylilerle çatışmaları sırasında elfler tarafından başlatılmıştır.