Bravil

Bravil

İmparatorluk şehrinin güneyinde, Niben Körfezinde kurulu bir şehirdir. Şehrin içinden Larsius Nehri geçmektedir. Kara Bataklık’a olan yakınlığı ve nehir sayesinde bölgenin iklimi nemli ve boğucudur.

Bravil, Cyrodiil’deki en fakir şehirdir. Evler baraka tarzında üst üste yapılmıştır. Bravil’deki Kısmetli Yaşlı Hanım heykeli meşhurdur. Heykeli öpene şans getirdiği söylenir. Heykelin Birinci Çağ’dan kalma olduğu sanılmaktadır. Fakat Dördüncü Çağın 188 senesinde heykel, isyancılar tarafından yıkılmıştır.

Bravil’in 1. Çağ 1152 yılında oluştuğu tahmin edilmektedir. O zamanlar köy henüz kurulmadan önce bölgede Ayleidler yaşıyordu. Alessia İmparatorluğuna bağlı, Leo Bravillius Tasus’un komuta ettiği ordu, bölgedeki Ayleidlere saldırmıştır. Komutan Bravillius’un üstün başarısından dolayı şehre onun ismi verilmiştir. Dördüncü çağda Oblivion Krizi yaşandığı sırada Üçüncü İmparatorluğa isyan edip bağımsızlığını kazanmıştır. Güneyindeki komşu şehir Leyawiin ile savaş halinde olmuştur. Titus Mede’nin imparatorluk tahtını ilhak etmesinden sonra Bravil şehri imparatorluğa geri bağlanmıştır.