Orman Elfi – Bosmer

Bosmer
Bosmer

Bosmerlar, Vadiorman’ın, Tamriel‘in güneybatı ormanlarının klan-halkıdır. İmparatorlukta kendilerine Orman Elfi dense de, Bosmerlar kendilerine Boiche veya Ağaç-Reçinesi Halkı (Tree-Sap People) denmesini tercih ederler.
Bosmerlar, vahşi güzelliği ve vahşi yaratıklarıyla daha şairane olan, daha uyumlu oldukları orman hayatını tercih ederek Altmer kültürünün sert ve resmi geleneklerini reddetmişlerdir.

Bosmerlar, “uygarlaşmış” elf kuzenlerinden çok daha çeviklerdi ve zihinleri, tıpkı vücutları gibi hızlı çalışırdı. Tamriel’in en iyi okçuları olan Bosmerların, ateş çıkaran bir yay yaptıkları bile söylenir.

Çok sayıda doğal ve benzersiz yetenekleri vardır; özellikle basit-zihinli hayvanları komuta edebilirler. Ayrıca ormanda bir bukalemun gibi hareket ederler. Ormanların etobur bitkileri bile onlara zarar vermez. Biraz sonra bahsedeceğimiz Yeşil Paktı anlaşmaları nedeniyle etçil ve yamyam canlılardır.

Tarihçe

Valenwood
Vadiorman

Aldmer ırkı, Birinci Çağ başlamadan önce Vadiorman’a yerleştiler ve gür ormanlarda medenileştirilemeyecekleri kadar fazlasıyla canlı türü buldular. Av olmak yerine savaşmayı seçtiler. Böylece Vadiorman’daki adaptasyonları sonucu yeni bir ırk oluştu, Bosmer. En sonunda, vahşiliğin fethedicisi ve Birinci Çağ’da Camoran Hanedanının kurulacağını müjdeleyen Kral Eplear önderliğinde birleşmiş olacaklardı. Colovia ile neredeyse İlk çağın çoğunu kaplayan sınır çatışmalarından sonra, Alessian İmparatorluğu ile 1Ç 340’ta bir ticaret anlaşması yaptılar. Bosmerlar 1Ç 2417’de Thrassian Vebasından harap hale geldiğinde, İkinci İmparatorluk tarafından absorbe edildiler.

İmparatorluk, her zamanki gibi, Vadiorman’ın bölünmüş güçlerini birçok bölgede güvence altına alarak kendisine karşı çıkılabilmesini en aza indirgedi. 2. Çağ 430’da İmparatorluğun düşmesiyle, bölgesel güçler kendi aralarında savaşmaya başlamıştı, Maormer korsanları Yaztutan Adası’ndaki Altmerlar’ın kıyılarına dayanmayı başardılar. Altmerlar sınır güvenliği koruyabilmek için Colovia ile aralarındaki eski anlaşmayı bahane olarak kullanarak Vadiorman’ı işgal ettiler ve 2Ç 830’da Aldmeri Dominion’u kurdular. Thalmor’u oluşturdular ve Dominion, Tiber Septim’in Üçüncü İmparatorluğu tarafından absorbe edilene dek, Vadiorman’a barış getirdiler.

Bosmer güçleriyle hayatta kalmayı başaran Camoranlar tekrar söz sahibi oldu ve Bosmerları 250 yıl boyunca barış ile yönetmişlerdi. Ancak 3. Çağ 249’da, Cameron tahtına talip olan Camoran Usurper, ölümsüzlerden ve paralı askerlerden oluşan bir ordunun başına geçti ve 3Ç 267’de mağlup edilene kadar Vadiorman’ı ve Tamriel’ın batı kıyılarının çoğunu yakıp yıktılar. O zamandan beri, Bosmerlar daha tedbirli, geleneklerine uyan, merkezi otoritede daha etkili hale geldiler. Çünkü siyasi zayıflıkları birçok önemli topraklarını kaybetmelerine neden olmuştu.

Toplum

Bosmer Orman Tanrısı olarak bilinen Y’ffre ile Yeşil Pakt anlaşması yapmıştır. Vadiorman’ın bitki örtüsüne ve güzelliğine zarar vermemeleri şartı ile Y’ffre anlaşmayı kabul etti ve Bosmer’lara kendilerini başka bir forma sokmalarını sağlayan bir güç bahşetti.

Bosmerların bu gücü kazanmaları ile Vahşi Av (Wild Hunt) başlatılmıştı. Bu dini bir törendi ve ayine sadece Vadiorman’ın Bosmer şamanları katılabiliyordu. Bu dini tören, Vadiorman’ı karşı güçlerden korumak için yapılırdı. Böylece katılımcılar, form değiştirip biraz adalet işi yapmaya koyuluyorlardı. Fakat kontrolden çıkıp tehlikeli bir duruma da gelebiliyorlardı. İlk Vahşi Av töreni 1Ç 369’da görülmüş, sonucunda Kuzeyli Ulu Kralı Borgas öldürülmüştü. Ancak Yeşil Pakt anlaşmasından sonra Y’free, Bosmerların ana formlarını korumak ve kalıcı olarak formlarının değişmesini engellemek adına onlara bir takım güçler vererek, Vahşi Av töreninden sonra eski hallerine geri dönmeyi öğretmiştir. Bu tehlikeli doğal güce rağmen Bosmerlar bundan nefret ederlerdi ve bu konu hakkında çok konuşmazlardı. Bir-iki zıt düşünce olsa da Törenin, Üçüncü Çağ’a kadar yapılmadığı söylenir.

Bosmerların inandığı birçok tanrı olmasına rağmen, Y’ffre aralarından en önemli, belki de en tuhaf tanrıdır. Bazı Bosmerlar, düzenbaz Baan Dar’a (Haydut Tanrısı) ibadet eder. Kuzeyliler gibi, Daedra Herma-Mora’ya inanırlar. Dokuz Kutsallar‘dan (Nine Divines) birçoğuna tapındıkları gibi, ay tanrıları Jone ve Jode’ye de inanırlar.

Vadiorman elfleri öfkeye karşı kendilerini savunmaya her zaman hazırlıklıydılar. Diğer ülkeleri savaşa teşvik etmeyen Bosmerlar, Tamriel’ın en pasifist ırkı gibi görünüyor (Bundan dolayı bazı militan uluslar tarafından korkak olarak görülmüşlerdir.). Hiçbir zaman Tamriel’de gerçek bir müttefik bulamamışlardır. Diğer ırklar eski ayinleri nedeniyle onları genelde yamyam olarak görmüşlerdir. Buna rağmen Bosmer’ın diğer ırklarla ticaret yapması gerekir. Çünkü Yeşil Pakt nedeniyle Bosmer’ın evleri ve oklarını yapmaları için tahta malzemeye ihtiyacı vardır ve bunu dışarıdan ticaret ile sağlarlar.

Bosmerlar “farklılığa” büyük ölçüde önem verirler; isimleri bile birbirlerinden farklıdır. Hayatın çoklu yönlerine duydukları saygıyı gösteren birçok sözleri vardır, “Bir adamın mucizesi diğer birinin kazasıdır,” gibi.
Bütün ırklar tüm Vadiorman’da saygıyla ve hoşgörü ile karşılanır, hatta bazı yabancılar burayı kendi ülkelerinden daha rahat bularak buraya yerleşirler. Eski Bosmeri efsaneleri insanlarla evlendiklerini söyler. Bosmerlar hiç karşı gelmeden yabancıları kabul ederler: Ayleids’ten kaçan köleleri dahi kabul etmişlerdir. Yabancılar özellikle Bosmer Kralı’nın yürüyüş yolu olan Falinesti’yi ziyaret etmeyi severler.

Kategoriler Irklar