Borgas

Kral Borgas Ysgramor Hanedanının son varisidir. Onun ölümüyle Ysgramor’un kurmuş olduğu Nord Krallığı da dağılmıştır. Ayrıca efsanevi Jagged Crown’ı takan son kişidir.

Borgas’ın hükmü boyunca geleneksel Nord inanışları yasaklandı. Bunun yerine Alessia’nın doktrinleri ve inanış biçimleri yasa olarak kondu. Bu kurallar yüz yıl kadar yürürlükte kaldı, yerine gelen Wulfharth bu kanunları geçersiz kılmıştır.

Ayrıca Borgas Marukh’un sıkı bir destekçisiydi. Marukh, Alessia’nın doktrinlerini yayan bir kahin/peygamberdir. Onun öğretileri Valenwood’daki Camoran Hanedanlığını rahatsız etmiş ve Birinci İmparatorluk ile savaşa neden olmuştur. Borgas da Marukh’un fanatiği olduğundan savaşa katılmıştır. Fakat Bosmer ırkının doğa üstü gücü olan Wild Hunt’ın vuku bulması üzerine Borgas ve ordusu katledilmiştir. Bosmer ordusu hızını alamayıp Skyrim’e kadar girmiş ve buraları talan etmiştir. Sırra kadem basan Borgas’ın cesedi Skyrim’deki Korvanjund höyüğüne Jagged Crown ile gömülmüştür.

Borgas’ın ölümüyle Skyrim otorite boşluğu yaşanmış ve Skyrim’deki şehirlerin yöneticileri kendi aralarında Skyrim Kralı seçmeye çalışmıştır. Winterhold’un yöneticisi Hanse en güçlü aday olarak gözüküyordu. Fakat tüm yöneticilerin destek vermemesi üzerine Skyrim karışıklığa ve otorite boşluğuna sürüklenmiştir. Sonucunda Skyrim Veraset Savaşları başlamıştır. 50 yıl boyunca Skyrim kargaşa içinde kalmıştır.

Whiterun yöneticisi Olaf, Numinex adlı ejderhayı yakalayıp ünlü olunca yeni kral seçilmiştir.