Black Marsh (Kara Bataklık)

Black Marsh
Kara Bataklık

Tamriel’in güneydoğusunda bulunan Black Marsh (Kara Bataklık) tamamen bataklıklarla kaplı izbe bir bölgedir. Sürüngen bir ırk olan Argonian ırkına ev sahipliği yapar. Ayrıca hislere sahip bir ağaç türü olan Hist’in de vatanıdır. Kara Bataklık ifadesinin psikolojik etkisinden kaçınmak için Mer ırkı yani elfler bu bölgeye Argonya da demektedir.

Bölgenin bataklık olması ve çok sayıda zehirli bitki, tehlikeli hayvanlarla dolu olması doğal savunma sağlamıştır. Argonyalılar bölgede kabile sistemiyle yönetilmektedir, her bölgede belli bir kabile ve bunların reisleri vardır. Genel ve tek elden yönetim anlayışı zayıf olduğundan İmparatorluk bu bölgede sadece kağıt üzerinde hakimiyet elde etmiştir.

Tarihi

Kara Bataklık ‘ın coğrafi yapısının oluşumu yeryüzündeki canlı yaşamının ilk günlerine kadar gitmektedir. Hakların çok az şey bildiği gizemli ağaç türü Hist bu bölgeye ilk yerleşen canlı türüdür. Daha sonrasında insansı elfler olan Ehlnofey toplulukları bu bölgeye gelmiştir. Hist ile iyi geçinemedikleri için savaş çıkmıştır. Savaş sonucunda bu bölge yere çökmüş ve denize batmıştır. Suların yükselerek iç bölgelere kadar girmesi sonucu bölge günümüzdeki bataklık halini almıştır. Elf Çağında Argonyalılar bölgeye yerleşmiştir.

Argonyalılar haricinde Kothringi adı verilen gümüşi deri rengine sahip insan ırkı 2. Çağ civarında bölgede yaşamaktaydı. 41 yıl boyunca terör estiren Knahaten Gribi yüzünden bu ırk yok olmuştur. Bununda dışında Lilmothiit adında Khajiitlere benzeyen ama daha çok tilki görünümüne sahip bir ırk da bölgede yaşıyordu. Fakat bunlarda 2. İmparatorluğun Akaviri Hanedanlığı döneminde soyları tükenmiştir.

Argonyalıların çağlar boyunca diğer insan ve elf topluluklarıyla az iletişiminden dolayı bölgenin 3. çağa kadar olan tarihi kesin doğru değildir. Tiber Septim’in kurduğu imparatorluk 3. Çağda bölgeyi kendisine bağlamıştır. Fakat bu olay askeri bir işgal sonucu değil, antlaşma ve ittifak yoluyla olmuştur. Yani iç meselelerinde bağımsız olan ama imparatorluğun himayesinde bir bölge haline gelmiştir. Tıpkı Morrowind gibi. Ziraat ve taşımacılık alanında imparatorluk hakimiyetindeyken bölgede değişiklikler yapılmaya çalışılmıştır. Ne var ki bu “modernleşme hareketi” bölgenin coğrafi yapısına uygun düzenlenmediğinden Kara Bataklık’a ekonomik sıkıntılar çektirmiştir. Aynı şekilde bölge sakinlerini Dokuz Kutsallar inancına çekmeye çalışmaları da başarısızlıkla sonuçlanmıştır.

ESO - Black Marsh
ESO – Black Marsh

Üçüncü Çağın sonlarına doğru Argonyalılar kuzey komşuları olan Dunmerler ile savaşmıştır. Arnesian Savaşında Dunmer ordusu Argonya ordusunu yok etmiştir. Lakin bölgede etkin ve zengin bir Dunmer tüccarı olan Roris, bir Argonyalı tarafından öldürülmüştür. Tribunal Mabedi sonrasında bu kişiyi aziz ilan etmiştir. Dunmerlerin ezici bir üstünlükle savaşı kazanmasına rağmen Tribunal Mabedi’nin Vivec adına hazırladığı yazılarda, “Dunmerlerin tarihi ve dini öneme sahip bölgelerin Argonyalılardan geri alınması gerektiği” yazmaktadır. Yaşanan bu savaşlar ve soykırımlar sonrasında iki ırk birbirinden nefret eder hale gelmiştir.

4. Çağın başlarında Oblivion Krizi ve Kızıl Dağ’ın patlamasından sonra Argonya, Elsweyr ile beraber imparatorluktan ayrılmıştır. Kızıl Dağın patlaması ile sosyal ve politik düzenin yerle bir olduğu Vvardenfell’den kaçan Dunmer ırkına bir darbe de Argonyalılar vurmuştur. Morrowind’in güney bölümlerini işgal etmiş ve çok sayıda Dunmeri intikam duygusuyla katletmişlerdir.

4. Çağ 40 tarihinde An-Xileel ve sahtekar bir Hist ağacı tarafından çağrılan uçan şeytani şehir Umbriel, Kara Bataklık’ın Lilmoth şehrine gelmiş ve buradaki tüm yabancı ırkları ve yarı Argonyalıları katletmiştir. Bu olay Tamriel tarihindeki en kanlı katliamlardan birisidir.

Coğrafya

Kara Bataklık batıda Cyrodiil, kuzeyde Morrowind’e komşudur. Bölge bataklıklarla kaplıdır ve ulaşım genel olarak botlarla sağlanır. Kara yoluyla ulaşım neredeyse imkansızdır çünkü zeminin çamur olması ve otların aşırı bir şekilde hızla büyümesi yolu birkaç gün içinde yok etmektedir. Ayrıca bölgedeki etçil bir sinek türü, taze et ve Argonyalı olmayanlar için tam bir çiledir. Bölgeyi gezen ve bir gezi-tarih kitabı olan Argonya Raporu isimli kitap bölge hakkında birinci elden bilgiler vermektedir.