Birinci Konsey

Birinci Çağ 240’da günümüz Morrowind’ine, Kral Vrage tarafından yapılan Nord fetihlerinden beri, Kuzeyliler bölgeyi kontrol altında tutuyorlardı. 1Ç 401’de Dumac Cücekral’ın Dwemerleri ve Indoril Nerevar‘ın birleşmiş Velothi Chimerleri ortak düşmanlarına karşı birlik oluşturdular. Bu birlik 1Ç 416’da istilacıları başarı ile topraklardan sürdü ve Resdayn ismindeki Birinci Konsey’in oluşmasına yol açtı. Indoril Nerevar ve Dumac Cücekral, Konsey’in liderleri olarak seçildiler. Resdayn, Dumac ve Nerevar’ın liderliği altında büyüyüp gelişti. Chimer ve Dwemer barışı bir müddet eşi benzeri görülmemiş bir refah getirdi.

Daha sonraki zamanlarda, Dumac ve Nerevar arasındaki dostluk bozuldu. Almsivi ve Ses Mimarı Lord Kagrenac’ın düzenbazlıkları sonuç verdi. Azura’nın olaya dâhiliyesi ile düzensizlik daha da arttı. Kagrenac’ın Anumidum projesi ve Dumac’ın bunu görmezden gelmesi ile Dumac, Nerevar ile külahları değişti. Birinci Çağ 668’de Birinci Konsey Savaşı ile Konsey dağıldı. Hem Nerevar, hem Dumac tarafında kayıplar oldu. Tribunal yükseldi ve Kızıl Dağ Savaşı‘ndan sonra Dwemerler ortadan kayboldu.

Daha sonraki zamanlarda divanı yeniden toplama fikri gündeme geldi. Dönemin “Yüce Hane”leri bir araya gelerek Büyük Konsey’i oluşturdular.

Kategoriler Tarih