Savaşzade

Son Güncelleme: ,

File:SR-npc-Battle-Borns.jpg

Savaşzade, Akçay‘ın zengin ve etkili bir klanıdır, iç savaşta İmparatorluk’u desteklerler. Akçay’da yaşamış olan ilk kişiler klana mensuptur, bunun için bir bakıma klanın kökleri Beş Yüz Yoldaş’a bağlı olabilir. Savaşzade’ler 4. Çağ 201’den kısa süre önce, iç savaş çıkana kadar, aynı etki ve öneme sahip Kıryele klanı ile eski dostlardır. İç savaş çıkınca Kıryele’ler Fırtınapelerin tarafını tutmaya başlayınca iki klan arasındaki dostluğun kopması neredeyse kaçınılmaz olmuştur, sonucunda da kopmuşlardır. Klan ayrıca Kıryele’lerin kendilerini servetleri dolayısıyla kıskandığını düşünür.

Savaşzade Klan Evi, Rüzgar Alan’da Kıryele’lerin Klan Evi ile çok yakındır. Savaşzade’ler ayrıca Akçay dışında klanın adını taşıyan bir tarlaya sahiptir. Olfrid Savaşzade 4Ç 201 itibarıyla klanın lideridir. Thorald Kıryele Thalmor tarafından kaçırılmıştır ve arkasında Savaşzade’ler vardır ancak Son Ejderdoğan bunu açığa çıkarana kadar Savaşzade’ler bunu kabul etmezler. Akçay bu iki büyük klanın kararsızlığı nedeniyle şu an bir cephe almamıştır.

Eğer yazım veya bilgi hatası bulduysanız ilgili yeri seçip Ctrl+Enter ile bize bildirebilirsiniz.

Yazım Hatası Bildirimi

Renkli kısım rapor edilecek: