Ayrenn

Alinorlu Ayrenn, 2. Çağ 5 mayıs 555 tarihinde, Kral Hidellith ve Kinlady Tuinden’in ilk çocuğu ve de Summerset tahtının varisi olarak doğmuştur. Bütün Altmerlar yeni varisin doğumunu elli beş gün boyunca kutlamıştır. Doğum tarihinin tamamen beş sayısından oluşması ise gizemli bir durumdur.

Kurnaz ve hazırcevap bir çocuk olan Ayrenn, 8 yaşındayken her Altmer varisinin aldığı geleneksel eğitimi görmek için Sapiarchlara katılma törenine hazırlanır. Eğitim 3555 gün sürecektir. Fakat Ayrenn törenin yapılacağı yer olan Kristal Kuleye giderken birden kaybolur. Günlerce aranmasına rağmen bulunamaz. Sapiarchların yorumladıkları kehanetlere göre Ayrenn’in kaybolduğu gece Hanım takımyıldızı, Küheylan takımyıldızının üstüne binmiş; Firsthold şehrindeki güneş sistemi tersine dönmeye başlamış ve Kaşif Topal heykelinin üzerine bir kartal konmuştur. Tüm bunlar, seneler önce açığa çıkan bir kehaneti doğruluyordu: yani Birinci Aldmeri Dominyonun kurulacağını.

Kadim Tomarlara göre krallıklarını yöneten Altmerlar, yine bu tomarların söylediği isimleri varislerine vermiştir. Ayrenn’in doğumunu müjdeleyen tomarda ise bu küçük kızın hükümdarlığının kaos ve kargaşa içinde geçeceği yazmıştır.

Nereye gittiği bulunamayan Ayrenn yerine erkek kardeşi Naemon tahtın varisi ilan edilir. Aradan yıllar geçer ve Kral Hidellith ölür yerine oğlu Naemon taç giyme töreni için hazırlanır. Taç giymek üzereyken bir söylenti yayılır. Ayrenn, Vadiorman’daki bir limandan gemiye binerek hakkı olanı almak için yola çıkmıştır. İlk doğan çocuk olduğu için krallığın yöneticileri Naemon’un taç giyme törenini iptal edip Ayrenn’i karşılamak için Firsthold şehrine gelir. Ayrenn gerçekten de ortaya çıkmıştır. Ve Naemon yerine taç giyip Altmerlerin kraliçesi ilan edilir.

Ayrenn’in kaybolduğu zamanlarda nereye gittiği meçhuldur. Bazı söylentilere göre Anvil şehrinden korsanlarla denize açılmıştır. Dunmer kılığına girerek sadece Dunmerlerin okumasına izin verilen Kadim Tomarları okumuştur. Hatta Kızılmuhafızların antik örgütlerinden Rihad Dervişlerini kılıç oyununda mağlup etmiştir. Balfiera adasında köklü Altmer hanedanı olan Direnniler tarafından eğitim aldığı da söylenmektedir.

Ayrenn
Kraliçe Ayrenn

Ayrenn kraliçe olduktan 3 sene sonra Molag Bal Tamriel’ı ele geçirmeye çalışır. Dağılan İkinci İmparatorluğun oluşturduğu güç boşluğunu doldurmak için de ittifaklar kurulur. Kraliçe Ayrenn, Bosmerlerin Camoran hanedanından Kral Aeradan ile ittifak yapar ve Vadiorman’ı Koloviya işgalinden kurtarır. Knahaten Gribiyle dağılmanın eşiğine gelen Elsweyr’in Khajiitlerine de yardım eder. Bunların sonucunda Altmer, Bosmer ve Khajiitlerle Aldmeri Dominyonu kurulmuş olur.

Tahtın kendisinden gasp edildiğini düşünen kardeşi Naemon ise Ayrenn’i devirmek için planlar yapar. Skywatch şehrinin yöneticisi Kinlady Estre ile evlenen Naemon isyan eder. Estre, kurduğu gizli örgüt ile Altmer topraklarında kargaşa çıkarır. Estre’nin hain planları açığa çıkınca Ayrenn tarafından idama mahkum edilir. Fakat Naemon’un olaylardaki parmağı henüz bilinmemektedir. Ablası Ayrenn’i öldürmek için Elden Root’un altındaki güneş sistemi odasına davet eder. Buradaki büyü gücünü kullanarak Ayrenn’i öldürecek ve kendisi kral olacaktır. Lakin işler planlandığı gibi gitmez. Büyü ters teper ve Naemon ogrime dönüşür ve öldürülür. Naemon’un gerçek yüzünü gören Ayrenn ise gerçeği saklar ve kardeşinin bir kahraman olarak öldüğünü duyurur.