Ayleid

Genel

Aynı zamanda Yabani Elf’ler ya da Köken High Elf’ler olarak bilinen Ayleid’ler, Tamriel’de imparatorluk kurmuş ve günümüz Cyrodiil’ine uzunca yıllar hükmetmiş ırktır.  Ayleidoon adında, Aldmeri’lerin eski dili Aldmeris’e benzer bir dil kullanırlar. Temple of the Ancestors” dedikleri İmperial City’nin de asıl kurucularıdırlar. Ancak imparatorlukları İlk Çağ’ın ilk yıllarında  çökmüş olsa da, Ayleid’lerden kalanların Tamriel’in tüm vilayetlerinde birkaç kez görüldüğüne inanılıyor. Üç ve Dördüncü çağda ise izlerine hiç rastlanılmamıştır.

Ayleid Harabesi
Ayleid Harabesi

Nasıl Dwemer’ların Skyrim, Hammerfell ve Morrowind’de harabeleri bulunuyorsa, Ayleid’lerin de Cyrodiil ve İmparatorluklarının hakimiyeti altında olan yerlerde harabeleri vardır. Bu yeraltı şehirleri, içindeki tuzaklar, yaratıklar ve hortlaklardan dolayı maceracılar için tehlikelidir. Küçük yerleşkelerden, devasa şehirlere, beyazımsı kayadan yapılmış labirent gibi şehirleri ile muazzam mimarlardır. Ayrıca birçok harabesinde büyü özüyle dolu taşları bulunan bu halkın büyüye de eğilimleri vardır. Shapeshifting (Şekildeğiştirme) ve Levitation (Havaya yükselme) büyülerindeki yetenekleri ile, Alteration sınıfında gelişmişlerdir. Görünümlerine gelince onlar da tüm Elf’ler gibi ince ve sivri kulaklara ve sivri yüze sahip. Ciltleri, Dunmer’den açık, Altmer’den koyudur.

Diğer Elf’lerin unuttuğu, Ehlnofey’lerin  Dawn Era (Şafak Çağı) büyüleri ve birçok  kadim rünü korumuşlardır. Kehanetler kibirlerinin başlarına bela olacağını söylemiş ama kulak asmamışlardır. Bu da onların yıkımı olmuştur.

Tarih

Tamriel’in merkez ve güneybatısındaki kültürleri parçalayıp kendi kültürlerini yaymak için Summerset Isles’i terk eden bir mer topluluğu olarak meydana geldi. Merethic Era’nın ortalarında ayrıldıklarında gidecekleri yer Topal the Pilot tarafından keşfedilmiş, taranmıştı. Ayrılmalarının baş sebeplerinden biri Aldmeri yönetiminin baskısıyla Daedra’ya tapınmanın yasak olmasıydı. Yerleşkeleri daha çok Cyrodiil’de olmasına rağmen, tarihin unuttuğu “Barsaebic Ayleids” adlı grubun Black Marsh’ta Gideon ve Stormhol adlı kendi kurduklar yerleşkeleri vardır. Topal the Pilot’a ait Cyrodiil’in en erken Aldmeri kayıtlarında burada bulunan dost canlısı kuş insanlardan bahsedilir, fakat bu yerliler zamanla tarihten silinip yerlerini almışlardır.

Alinor’dan gelen Ayleid kültürü iyice yayıldı. Merethic Era’nın son milenyumunda, Daedra’ya ibadet aldı başını ve onlar arasında iyice yayıldı. Cyrodiil’e iyice yayılan bu Daedra Prenslerine ibadet, bir kezliğine mahsus olmak üzere kutlandı. Summerset İsles’i Middle Merethic Era sonlarına doğru terkeden Chimer’lerin aksine, Daedra’lar arasında iyi-kötü ayrımı yapmadı. Dahası, bazı pis Daedra Prensleri bile Ayleid Krallar’ı ve asilzadeler tarafından saygı duyulmuş ve ibadetleri kabul edilmiştir.

Kutsanma, güç ve diğer avantajları için Daedra’larla anlaşma yaptılar.  Tüm Daedra ordularını fetih yapmak, hükmetmek ve zafer kazanmak için kullandılar. Eski Nord hikayelerinde Shezarr’ın insan ırkı için Ayleid’lere karşı savaştığını ve daha sonra muhtemelen yardıma ihtiyacı olan diğer insanlara yardım için gittiğinden bahsedilir. O olmadan Cyrodiil halkı Ayleid egemnliği altına girip, esir olurdu. İlk başta bu köleleştirme Nedic halkına nadiren yapılırdı ama eninde sonunda topluma yayılacak ve sistemik olacaktı. Günümüz Cyrodiil’ine nesillerce hükmettiler ve Nedic halkını da esir tuttular. Ayrıca Beastfolk türünden de esirleri olduğu söyleniyor.

1. Çağın 242 yılında Alessia, Ayleid’lerin köleleştirmelerine karşı bir isyan başlatır, isyandan etkilenip Nord’ların ve bazı Ayleid lordlarının da katılmasıyle isyan Ayleid İmparatorluğu ile iç savaşa dönüşmüştür. Alessia’nın birlikleri yoğunlukla Aedra ibadeti yapıyordu ve Ayleid’ler ile çıkan bu isyanın büyük olasılıkla dini farklılıklardan kaynaklandığı düşünülüyor.
Skyrim, yaptığı yardım ile Ayleid İmparatorluğunun çökmesinde büyük rol oynamış ve köle yakınlarını kurtarılmasına yardım etmiştir. Bir yıl içinde Köle Kraliçesi Alessia ve destekçileri White Gold Tower’ı aldı ve Alessia İmparatorluğunu kurdu. Bu olay bir sonraki imparatorluğa kadar insandan, elfe Tamriel’de güvenliği sağladı.

Son Ayleid Dönemi

Bu elf topluluğu, Alessia isyancıları tarafından talan edilmiştir. Efsanelerde Alessia’nin Şampiyonu Pelinal Whitestrake’ın tüm yerleşimleri katlettiğinden bahsedilir. Buna rağmen Ayleid’ler birkaç yüzyıl daha Cyrodiil’de varlıklarını sürdürmeye devam etmiş, 1. Çağ 243’te White Gold Tower’ın düşüşüyle Son Ayleid Dönemi başlamıştır. Kule Alessia ve oğulları tarafından İmparatorluk Sarayına dönüştürülmüş ve bu zamana kadarda öyle kalmıştır. Bravil, Alessia ve ordusu tarafından Ayleid’lerden kurtarılan son bölgedir. Bravillius Tasus önderliğindeki Alessia güçleri, ancak dört saldırı sonunda yenebilmiştir. Bu yıllarda Alessia İmparatorluğu Daedra’ya ibadeti yasakladı ve ibadet edenleri avlamakla uğraştı.

Laloriaran Dynar
Laloriaran Dynar

Kültürleri bir süre daha Cyrodiil’de devam etti ama İmparatorluk ve Ayleid’ler arasındaki husumet Maruk (Kendisi “Imga” ırkından) tarafından Alessian Order’ın kurulmasına katkı sağlamıştır. 1. Çağ 361 de Alessian Order İmparatorluğun kontrolünü ele geçirmiş ve imparatorluk boyunca Alessia’nın öğretilerini uygulamıştır. Bununla birlikte Ayleid lordlukları da kaldırılmıştır. Bu kararda fazla güce gerek olmamasına rağmen aşırıya kaçan Alessian Order’ın yaptıklarından sonra Ayleid’lerden kalanların çoğu Cyrodiil’i terketmiş Valenwood ve High Rock’ta ki elf nüfusuna karışmıştır. Bir iddiaya göre, Cyrodiil’den kaçan Ayleid’ler Hİgh Rock’taki Direnni Hegemonya’sını güçlendirmiş ve bunu fırsat bilen Ayleid’ler intikamları için İmparatorlukla savaşmış, Direnni savaşından sonra İmparatorluk zayıf düşmüştür.

Cyrodiil’de bilinen son kalanlar, insan nüfusu için danışman ve hoca olarak kalanlardır. Kalan son Ayleid Krallığı olan Nenalata’dan ise en son 1. Çağ 482’de yapılan Glenumbria Moors savaşında haber alınmıştır. Savaş sonrasında sözde son kralı  Laloriaran Dynar, Molag Bal tarafından kandırılıp, Coldharbour’da Molag Bal’a hizmet etmesi için esir oldu. Laloriaran Dynar’ın yokluğunda halkının, ilerki birkaç yüzyılda ne yaptığı bilinmemekle birlikte, bu da kayda değer bir olay olup, Son Ayleid Dönemi bunla beraber bitmiş ve birdaha ne askeri ne de politik bir güç olarak görülmemiştir.

En son günümüzden 1000 yıl önce görülmelerine rağmen Cyrodiil’in ormanlarının derinliklerinde yaşıyor olabilirler. Ancak bunların ya da Yabani Elf’lerin günümüzde yaşıyor olmaları çok düşük bir ihtimaldir.

Toplum

Toplumu tek bir imparatorluk altında toplanmayı başarmış ve 1. Çağ 243’te şampiyonları “Umaril the Unfeathered”in ölümü ve White Gold Tower’ın düşüşüyle tamamen yok olmuşlardır.

Irkın yok olmasında, “Temple of the Ancestors” dedikleri Ayleid kulesini kaybetmelerinin etkisi göz ardı edilemez. Kuleyi, Adamantine Kulesi’nin bir emülasyonu olarak yaptılar ve Lorkhan’ın Kalbi’nin kristalize kanı olarak inandıkları Chim-el-Adabal’ı kulenin içine yerleştirdiler. Kuşatma sırasında White Gold Tower’ı korumak için çok uğraştılar ama 3. Çağın sonlarına kadar – Ayleid’lerin kesin düşüşünden sonra – tekrar birleşemediler.

White_gold_tower
White Gold Tower

Kendilerini genellikle tüyler ve boncuklarla süslemişlerdir. Ayrıca “sekiz” sayısına (Alessia tarafından Sekizler için yapılan tapınaktan dolayı olması  muhtemel) takıntılı oldukları söylenir.

Çoğu insan, bu ırkın zayıflamasının kölelerinden kaynaklandığını düşünür. Ayleid bilginleri ise, düşüşlerinin nihai nedenini kavgacı ve kibirli olmalarına bağlar. Köleleri çiftçilik, eğlence, inşa ve imparatorluğun bakım, onarım gibi işlerinde kullanmışlardır. Efsaneye göre, Cyrodiil’de Daedra ibadeti yapan birçok Ayleid, işkenceyi sanata çevirip farklı zevkler türetmiş.

Ayleid krallıklarının ibadet ettiği en kötücü Daedra’lar kölelere kötü muamele sergilediklerini kanıtladılar. Birçok yerleşkeleri, “inilti çarkı”, “bağırsak bahçeleri”, “et heykel” gibi isimlerle ve zorla içirilen Halüsinonejik ilaçlarla adlarını duyurdu, bunun yanısıra gece vaktii “tiger sport” adıyla çocuk kurban seçimi yaptılar.
Büyü Ayleid toplumunun önemli bir parçasıydı. High Elf inancı doğrultusunda, Nirn’in dört temel element olan ateş su toprak ve havadan oluştuğuna inanıyorlardı. Mundus ve Aetherius arasındaki yıldızların en görkemli biçimi ışıklarıydı. Bu yıldızlardan bazılarının büyüleri havaya karışmıştır.. Cennet düşen Aetherial parçaları, özellikle meteorik demiri, yıldızışıklarının enerjilerinden yararlanabildiklerine inandıkları hazneleri yapmak için kullandılar. Bu Ayleid kuyuları Cyrodiil’in her tarafına dağılmıştır ve halen büyücüler tarafından güçleri emilebilmektedir. Bu enerjileri onların içine nasıl yerleştirebildikleri ve Ayleid yerleşkeleri ile bir ilişkileri olup olmadığı halen bilinmemektedir. Bu meteorik kristalleri Welkynd Stones  (“Gökyüzü çocuğu”) ya da Varla Stones (“Yıldız Taşları”) olarak bilinen büyüsel enerji depoları olarak kullandılar. Bu Alessia’nın İsyanına kadar gelişmekte olan bir teknolojiydi. Bu kristallerden bazıları kullanıcısın anılarını kaydeder ve kullanan kişiye kaydedilmiş anıları gösterebilir, fazla kullanımı ölümlere yol açabilir.

Nüfuslarının azalmasıyla kırsal, göçebe ve yakalanması zor bir hayata adapte olmuşlardır. Eğer hala yaşamakta olan bireyleri varsa muhtemelen saklanarak yaşamaya devam ediyorlardır. Ayleid bilgesi Tjurhane Fyrre (1Ç 2790 – 2Ç 227) kendi halkının durumu hakkında yazmıştır. Fyrre’a aktardığına göre, yaşamlarını kabile olarak sürdürdüğünü ve her kabilenin bir sonrakinden oldukça farklı olduğunu söylemiştir. Black Marsh’ta bulunanlar, Ana Ayleid’lerin kültüründen çıkarılmış ve Alessia’nın orduları tarafından asla saldırıya uğramamışlardır. Bunlara da ne olduğu bilinmemektedir.

Din

İnançları hakkında birkaç bilgi verilebilir. Başlangıçları Summerset Isles’den ayrılmalarıyla olmuş ve ayrıldıktan sonra bir daha asla birleşememişlerdir. Tarihçiler arasında “Tanrısız” ve “Daedra Aşığı” olarak bilinirler , toplum olarak esasen Merethic Era’nın son milenyumuna kadar, Daedra değilde Aedra’ya adanmışlardır. Toplumun büyüye verdikleri önem göz ve bazı şehirlerinin büyünün atası Magnus’a ibadet ettiğinden bu durum hiç şaşırtıcı değildir. Akademisyenler ayrıca Daedra Prensi Meridia’nın – aynı zamanda Merid-Nunda olarak bilinir – ışığın en kutsal parçası olduğu düşünürler.

Ayleid Kartalı
Ayleid Kartalı

Daedra kültürünün en yaygın olduğu zamanlarda bile (Tarih kısmında bahsedilmişti) bazı Ayleid krallıkları Aedra’lara ibadet etmeye devam etmiştir. Cyrodiil’deki birçok köle efendilerinden etkilenip Aedra’lara ibadet etmeye başlamış ve Alessia, Sekizler Tapınağına bir Aedra ibadeti yapan bir elfin girip Ayleid’ler ve Ayleid nüfuslu kölelere yardım yaptığından şüphelenmiştir. Atalarına çok bağlıdırlar ve “Aedra” tam anlamıyla “Ata” demektir.
Cyrodiil’deki Ayleid heykelleri, yay ve kalkanlıyı yakalayan bir kartalı gösterir. Yay ve Kalkan Auri-El’in silahlarıyla ilişkilendirilir. Kartal’da Altmer’lerde Aedra’yı simgeler ve muhtemelen bunu mirasları olarak bırakmışlardır.