Aurbic Enigma 4: The Elden Tree

Kitap Künyesi
Oyunlar: ESO
Çevirmen: Malkoçoğlu
Orijinal İsim: Aurbic Enigma 4: The Elden Tree

Kabuktan okunan gerçek işte buradadır.

Ada-Mantia’nın Ucu ve onun Sıfır Taşı, Ejderha Hikayesinin gelişmesi içerisinde onun hikayesi Dünya kemikleri (Ehlnofey) için bunun Aurbic civarında gerçekliğin yapısını dikte etti. Aldmeri veya Meretik Elfler kendi Taşları ile birlikte onların diğer Kuleleri gerçekleştirmesi için onları aldığı sürece amaç için tekildi. Çeşitli mimarlar tarafından yönlendirilen her biri aşağıdaki kuralları takip eden farklı hikâyeler anlatabilirdi.  Ve böylece elfler bölündüler, her biri kendi yaradılış öyküsünü yazdı, Chimerler Al Kalbi takip etti, Bosmerler Yeşil Özütü tomurcuklandırdı, Altmerler ise Kristal Kuleyi vesaire vesaire.

Fakat Prizmatik Mer’in hepsi içerisinde, hiç birisi Cyrodiil’in Ayleidi’nden daha cüretkâr değildi. Onlar buldukları büyük kırmızı mücevher Chim-el-Adabal’ı Kuruluş Taşı olarak kullanarak, Ada-Mantia’nın açık bir özentisi içerisinde kendi kulelerini inşa ettiler. Bunun Lorkan’ın Kalbinin kendisinden kristalleşmiş Taş olduğu söylenmektedir. (Onun oku üzerindeki Kalp, Cyrodiil’i geçtiği ve postnymic’in dörtlü anlamlarından birini ortaya çıkardığı için).

Yani Beyaz-Altın Kule bir oldu. Hepimizin bildiği gibi.

Güve gözlüler tarafından daha önce söylendiği gibi, Ayleid kibiri acı bir meyve taşımaktadır.  Dağları aşan kendi beğenmişlikleri, diplerinde köle olarak kullandıkları Nedeleri görmezden geldiler ta ki Nedeler isyan edip kuleyi onların elinden alana kadar. Onlar Chim-el-Adabal’ı da aldılar. Fakat Usta Büyücü Anumaril Kulelerin araçlarını Staff of Towers’a çıkarıncaya kadar değil. Her parçası onun kendisi içerisinde bir görüntüsüydü. Ve bu parçaların yedi tanesi Beyaz-Altın şövalyeleri tarafından ıraktaki Bükük Yerlere (dağlar, mağaralar vs) yani saklanılacakları yerlere götürüldü.

(Bunun hepsi Pelin-al-Essia (Pelinal Whitestrake ve Alessia) tarafından bilinmemektedir. Emin olun yoksa farklı bir Sekiz İlah olabilir!)

Yani Beyaz Altın. Yeşil Özütün üzerine doğru…

Boiche Elfleri (Bosmer), Jephre (Y’ffre) ve onun yeşil şarkılarına en çok kulak veren Sekiz Kemikten bir tanesiydi. Onlar bir kule inşa etmediler, kule geliştirdiler. Kökleri meşe palamudundan yayılan büyük bir Meşeydi. Ve bu onların taşıydı. Palamut muhtemelen bir yerlerde olabileceği için, Yeşil Özüt çoğaldı ve her biride yürüyebiliyordu.

Bu nedenle bir Yeşil Özüt aynı zamanda her Yeşil Özüttü. Her biri içerisinde Yeşil’in bütün hikâyeleri söylenmekteydi. Her sonları doğrudur. Bu nedenle içerisindeki kapılar her zaman Kesin kapılar değildi. Buna göre Boiche-olma-Bosmer alıştırılmış oldu. Ve prizmanın bölünmesi içerisinde bu onların tabiatı olduğu için gerçekte bu kapı eşleniklerinden hoşlanmaya başladı. Bu şekilde Bosmer hangi şarkıların ağaçları dans ettirdiğini ve onların hangi dansları yapabildiklerini öğrendi.

Şimdi sekiz parçaya veyahut İlk Parçaya, Anumaril’in İlk Kuleyi yani Sıfır Kulesinin tıpkısını taklit ettiği parçaya dönelim. Ayleidler Cyrodiil’den kaçıp kıtanın dört bir tarafına kasıtlı olarak yayıldılar lakin hepsi helak olmaktan kurtulamadı. Fakat Ayleidlerin büyük bir kısmı Valenwood’a kaçtı ve elbette bu da bilinçli bir hareketti. Bu Klanlar arasında Anumaril ilk parçayı dayanak olarak kullanıyordu, lakin bunu nasıl becerebileceklerdi ki?

Bosmerler mülteci Ayleidlerin yeşil şarkının ahengini bozmadığı sürece Valenwood’da kalmalarına izin verdi. Ve tabi hepsi bunu kabul etti yada en azından Anumaril kabul edermiş gibi yaptı. O büyük Camaron’dan kendisine Alî Özütü göstermesini rica etti. Ve beklenmedik bir şekilde isteği gerçekleşti. Büyük Meşenin içinde kapıdan geçti ve aradığı şey, Meşe Palamudu karşısındaydı. Bu birçoğundan bir tanesiydi, fakat Anumaril için bir tanesi yeterliydi.

Daha sonra Anumaril Ana Parçalardan dördüncüsünü ağacın kökleri arasındaki altın yemişe gösterdi ve bu eylem birşeyi açığa çıkardı, ağacın taşı olan palamut değişim geçirdi. Büyük Meşe ağacı tekrar yürüyemedi fakat Anumaril onunla ilgili gelecek niyetlere sahipti. Harmonik becerilerini kullanarak kemiklerini ayırdı ve onlardan Nirn’i ve uydularını yansıtan bir Mundus modeli yaptı. Ve o modelini çıkarma esnasında bütün gücünü kullandığı zaman o parça-asayı içine koydu. Onu Aylar arasına sakladı.

Daha sonra bekledi. Fakat onun beklediği şey meydana gelmedi. Muhtemelen o hala beklemeye devam ediyor. Anumaril Yeşil Özütü Beyaz Altına dönüştürmeyi düşünüyordu böylece Cyrodiil’den kaçan Ayleidlere yeni bir vatan yaratacaktı. Ancak Anumaril planının niçin ters gittiğini bilmiyordu ve bilemedi. Görüyorsunuz, Ayleid’in büyüsü “Olacak, Olmalı ve Olmak zorunda” hakkındaydı. Fakat Yeşil Özütün altında bunlar hakim güçler değildi ve kesinlik kazanmayıp ihtimal olarak kalmıştır.

Ayleid planı başarılı olmadı. Lakin başarısız olmadı da. Çünkü bu hikaye kendi sonucuna henüz ulaşmamıştır.