Atmora

Ehlnofex dilinde “Kadim Koruluk” anlamına gelen Atmora, Tamriel’in kuzeyinde bulunan bir kıtadır. Tamriel’e ilk ayak basan insanların bu kıtadan geldikleri söylenir. İsim olarak Aldmeris dilindeki Altmora sözcüğünden gelmekte olup, Elf yerleşiminin en kuzey bölgelerini tanımlamak amaçlı kullanılmaktaydı. Bu kıta ön-Nordların “gerçeğin toprakları” olarak adlandırdıkları eski memleketleridir. Antik efsanelerden biri der ki; Ehlnofey arasındaki savaşın bir sonucu olarak Atmora toprakları Tamriel’den ayrılmış.

Tarih

Atmora yalnızca Tamriel ile olan bağlantısıyla bilinir. Efsaneye göre Auri-El ilk olarak toprakları Elf hakimiyeti altına sokmuş, fakat Shor ve diğer tanrılar insanlara yardım etmişler, bu despot hakimiyeti yıkarak onlara karşı zafer kazanmalarını sağlamışlar. Ön-Nordların Tamriel’e ne zaman göç etmeye başladıkları bilinmez, geniş bir zaman dilimi boyunca gruplar halinde akın etmişlerdir. Tamriel bu süre boyunca hangi nedenden olursa olsun Atmora’da kalamayan insanlar için güvenli bölge görevi görmüştür. Bilinen en son büyük göç Atmora kralı Ysgramor ve onun oğulları döneminde gerçekleşti. Merethic Çağın sonlarında Atmora’da sivil savaş vardı, barış isteyen birçok diğerleriyle beraber Tamriel’e geldiler.

Ön-Nordlar Night of Tears(Gözyaşı Gecesi) denen olayda soykırıma maruz kaldılar. Ysgramor ve iki oğlu hemen Atmora’ya geri dönerek büyük bir ordu toparladı. Beş yüz Yoldaş topraklarını geri kazanmak ve Elflerden intikam almak için bir araya geldi. Jylkurfyk’ta (ya da başka bir yerdeki tersanelerde) Hayaletler Denizi’ni (Sea of Ghosts) geçmek amaçlı bir donanma inşa edildi. Ysgramor ve Yoldaşları Atmora’dan ayrıldı ve bugün Skyrim olarak bildiğimiz topraklarda bugüne kadar süren insan hakimiyetini kurmuş oldular(Her ne kadar Thalmor’un baskıları ve 4. Çağ’daki Dunmer mülteci akını olmuş olsa da). Birinci Çağ’ın ikinci ve üçüncü yüzyıllarında Yüksek Kral Harald’ın eğemenliği altındaki Skyrim ilk kez bağımsız bir krallık olarak ortaya çıktı. Atmora’daki bütün yerleşimler terk edildi ve Atmoralı paralı askerler de Skyrim’den ayrıldı ve memleketlerine geri döndüler. Birçok Atmoralı yüzyıllar boyunca Tamriel’e gelmeye devam etti, bunlardan biri de Ysmir Wulfhart’tı, bir Atmora doğumlu olarak beşinci ve altıncı yüzyılda Skyrim’in Yüksek Kral’ı olmuştu.

Atmora bir zamanlar yeşil bir ülke iken sonradan doğal bir felaket geçirdi, dondurucu soğuk bu kıtayı genel olarak yaşanmaz bir yer haline getirdi. (Gerçi başlarda da pek ılıman bir iklimi olmadığını belirtmek gerekir.) Bu felaket yaklaşık olarak Ysgramor’un göç ettiği zamana denk geliyor. Son “istila” 1Ç 68’te Tamriel’de sığınacak bir liman arayan cesetlerle dolu iki Atmora gemisi tarafından gerçekleştirildi. Atmora’dan geldiği sanılan kayıtlı son kişi Tiber Septim’dir. Muhtemelen doğrudan Skyrim’e yolculuk etmiştir, gençliğini burada geçirdiği söylenmektedir. Üçüncü Çağ’ın başlarında hala Atmora’da yaşayanlar olduğunu iddia edenler olsa da, bu çağın ortasından sonlarına kadar yapılan keşif seferlerinde çok az yaşamın olduğu kalıcı bir kış iklimine rastlanılmıştır, insan yerleşiminden ise hiç iz yoktur. Artık bu topraklarda bir daha asla medeni bir yerleşim kurulamayacağı iddia edilmektedir.

Toplum

İlk Nordların toplum yapısı Atmora toplumunu yansıtmaktadır, birçok Nord geleneği Atmora’dan miras alınmıştır ve bu kıtanın Tamriel üzerinde bayağı bir etkisi olmuştur. Atmoralılar günümüz Nordları gibi denizi seven insanlardı, fakat avcılık olmadan hayatta kalma ve tarım hakkında hiç bilgileri yoktu. Yaşam biçimleri üzerinde sürekli savaşa hazır bir durumda olmaları büyük etki sahibi olmuştur. Tek bir ırk olarak kabul edilmelerine rağmen, bölgesel olarak farklı kökenden grupların bulunduğuna dair iddialar da vardır, mesela “şafak kadar kızıl tenli” olan “kuvvetli uzun halk” gibi, Atmora’nın doğusunda yaşamaktalardı.

Atmoralı yerleşimciler yanlarında isim verme törenleri gibi alışkanlıklar ve hayvanlara tapındıkları dinlerini getirdiler. Elbette bu Ejder Savaşı’ndan(Dragon War) ve Ejder Tarikatı’nın(Dragon Cult) hakimiyetinden önceydi. Ejder Rahipleri vergiler getirdiler ve insanlar ile ejderhalar arasındaki barışı korumak için yasa ve kurallar koydular.  Tamriel’deki zalim rahip-krallara göre Atmora’dakiler daha insancıl gözüküyorlar. İlk insan tarihçi olarak kabul edilen Ysgramor’un Elf prensiplerine dayanarak Nord dilini yazıya geçirdiğine inanılır, bu olayın Atmora kaynaklı bir kökeni olabilir. Nordik kültürün Herma-Mora gibi kadim şeytanları da ilk Atmora’da tehdit oluşturmuşlardır.

Notlar

36 Lessons of Vivec, Sermon 17 adlı kitapta Vivec, o ve Nerevar’ın Kadim Koruluk’a (Atmora) yolculuk ettiğini yazmıştır, sonuç olarak sakalı donmuş krallardan başka hiçbir şey bulamamışlar.