Artaeum’da

Son Güncelleme: , mertusta

Potansa’nın Moridunon Köyü’nün güneyinde ve Runcibae’nin anakarasındaki köyün batısında yer alan Artaeum Adası, Summerset Takımadalarındaki en büyük üçüncü adadır. Ada en çok, belki de Tamriel’deki en eski rahip grubu olan Psijic Tarikatı’nın evi olmasıyla tanınır.

Psijicler’le ilgili en eski yazılı belge Birinci Çağ’ın 20. Yılından kalan, ünlü bilge Breton ve yazar Voernet’in Psijicler’in dini lideri olan Iachesis’le buluşmak üzere Artaeum Adası’na gidişlerini anlatan destandır. O zamanlarda bile Psijicler, kralların baş danışmanları ve kendilerine Tamriel’in asil sahipleri olan ırk tarafından öğretilen “Kadim Yol” un savunucularıydılar. Kadim Yol, bireyin iradesiyle doğa güçlerini birbirine bağladığı söylenen bir meditasyon felsefesidir. Temelde büyü kaynaklı olmasa da etkileri oldukça benzerdir.

Belki de bu yüzden Artaeum Adası’nın İkinci Çağ’ın başlarında, Tamriel’deki Büyücüler Loncası’nın kurulduğu sıralarda, Summerset açıklarından kaybolması tesadüf değildir. Birçok tarihçi ve akademisyen bu konuyla ilgili teoriler öne sürmüş olsa da muhtemelen Iachesis’in kendisi, bu olaya açıklık getirebilecek yegane kişidir.

Aradan beş yüz yıl geçtikten sonra Artaeum geri döndü. Çoğunlukla elflerden oluşan, adayla birlikte ortadan kaybolan, adanın eski sakinleri Psijicler’in İkinci Çağ’da öldükleri tahmin ediliyor. Bu sebepten, geçen zaman içerisinde Artaeum’un nereye kaybolduğu, Iachesis’in kaderi ve Artaeum’un asil konseyine ne olduğu gibi sorular maalesef cevapsız kalacak.

Psijicler son iki yüz yıldır, bilge lider Celarus’un önderliğinde Artaeum Konseyi’ni yönetmekteler. Bu konseyin, Tamriel siyaseti üzerinde gel-gitli bir etkisi var. Summerset Kralı, özellikle de Moridunon olanlar Psijicler’in fikirlerine sıkça başvururlar. İmparator 5. Uriel, Akavir’e yaptığı talihsiz saldırı öncesindeki parlak saltanat yıllarında Konsey’den en çok etkilenenlerdendi. Hatta Pyandonea Kralı Orghum’un donanmasının, İmparator Antiochus ve Psijic Tarikatı’nın ortak çabası sonucu yok edildiği bile öne sürülmüştür. Son dört İmparator olan 6. Uriel, Morihatha, 4. Pelagius ve 7. Uriel ise Psijicler’den, Artaeum Adası büyükelçilerini İmparatorluk Şehri’ne kabul etmeyecek kadar şüphelenmişlerdir.

Artaeum Adasını coğrafi olarak çizmek oldukça zordur. Adanın rastgele ya da Konsey’in talimatıyla sürekli olarak kaydığı söylenir. Adanın hiç ziyaretçisi yoktur demek çok da yanlış olmaz. Bir Psijic’le buluşmaya istekliyseniz Summerset Krallıklarında olduğu kadar Potansa ve Runcibae’de de çeşitli bağlantılara ulaşabilirsiniz.
Daha ulaşılabilir bir yerde olsa Artaeum gezginlerin sıkça uğradığı bir yer olabilirdi. Adaya bir kez gittim ve oranın cennet gibi meyve bahçeleri, tertemiz otlakları, sessiz ve sakin gölleri, gizemli ormanlık alanları ve çevresiyle inanılmaz bir uyum içinde bulunan eşsiz Psijic mimarisi hala rüyalarımı süsler. Yüce Elfler’den bile birkaç yüzyıl öncesinde yaşamış olan bir uygarlığın kalıntısı olması sebebiyle, üzerinde özellikle çalışmak istediğim Ceporah Kulesi ise hala Psijicler’in belirli ayinleri için kullanılıyor. Belki bir gün tekrar gidebilirim Artaeum’a…

[Not: Yazar şu an Artaeum Konseyi başkanı Sargenius’un saygı değer izniyle Artaeum Adası’nda yaşamaktadır.]

Eğer yazım veya bilgi hatası bulduysanız ilgili yeri seçip Ctrl+Enter ile bize bildirebilirsiniz.

Yazım Hatası Bildirimi

Renkli kısım rapor edilecek: