Argonian (Argonyalı)

Argonian (Argonyalı), Black Marsh (Kara Bataklık)’ın yerlisi olan sürüngenimsi halktır. Yerel dillerinde kendilerine Saxhleel demektedirler fakat diğer ırklar tarafından özellikle aşağılama belirtisi olarak “sürüngen” tabiri kullanılır. Kendilerine has bir dili, dini inancı ve apayrı bir kültürleri bulunmaktadır. Gerilla savaşçılığında nam salmışlardır. Asırlar boyunca diğer devletlere ve işgalci güçlere karşı verdikleri gerilla savaşlarında her daim başarılı olmuş ve sınırlarını korumayı bilmişlerdir.

Argonian (Argonyalı) Tarihi

Argonian (Argonyalı) halkın Tamriel’e ne zaman yerleştiği bilinmiyor. İlk elfler Tamriel’i keşfetmeden önce bu kıtada bulunuyorlardı. Kabileler halinde yaşayan Argonianlar, elflerin Tamriel’i keşifleri sırasında teknolojik olarak daha üstün olan Aldmerler tarafından yaşadıkları bölgelerden sürülmüşlerdir. Bunun sonucunda bataklık olan Black Marsh’ta sıkışmışlardır. Bu andan sonra Argonianlar Black Marsh sınırlarından dışarı çıkmamıştır, yani diğer ırklar gibi toprak ele geçirme girişimlerinde bulunmamıştır.

Birinci Çağ

Birinci Çağ’da Black Marsh (Kara Bataklık)’ta yaşayan ve Alessia’nın kurduğu imparatorluğun başına bela olan korsan Bramman’ı yakalamak için imparatorluk donanması bölgeye girmiştir. Bölgedeki nehrin karmaşıklığında donanma kaybolmuştur. Fakat Argonyalılar imparatorluğa hiçbir zaman düşman gözüyle bakmamıştır. Thras Vebası baş gösterdiğinde Thras adasındaki Sloadlar tüm Tamriel ırklarının nefretini çekmiştir. Vebanın tedavisinde Argonyalılar da yardımcı olmuştur ayrıca salgının bitmesinden sonra da kurulan donanmaya katılmışlardır. Bu donanma tüm Tamriel ırklarından meydana gelmekteydi ve tarihin en büyük donanmasıydı. Bu donanma Thras adasına yelken açmış ve kıtayı denize batırıp Sload tehdidini yok etmiştir. Black Marsh (Kara Bataklık) halkını Birinci İmparatorluk (Alessia) ve İkinci İmparatorluk (Reman) fethetmeyi başaramamıştır. Fakat II. Reman döneminde bölgeye büyük bir ordu gönderilmiştir. Lakin harekatın başarılı olduğu söylenemez. II. Reman çok sayıda askerini kaybetmiştir, savaşın sonunda Black Marsh (Kara Bataklık)’ın kuzey bölümünü ilhak ettiğini ilan etmiştir. Tabi bu toprak parçası kayıplarının yanında devede kulak kalmaktadır. III. Reman’ın suikast sonucu öldürülmesi ve İkinci imparatorluğun kargaşaya sürüklenmesinden sonra Argonyalılar kaybedilen kuzey topraklarını geri almıştır.

Argonian (Argonyalı)
Argonian (Argonyalı)

İkinci Çağ

İkinci Çağ’da Dunmerler ile sürekli çatışma halinde olmuşlardır. İkinci İmparatorluğun kıtada kontrolü kaybetmesinden sonra Morrowind’in Dunmer Haneleri bu daha önce işgal edilen kuzey Black Marsh (Kara Bataklık)’ı bir köle kaynağı olarak görmüş ve çok sayıda Argonyalı köle olarak satılmıştır. Hatta Dres Hanesi bu köle ticaretinden gelen gelir ile kurulmuştur. Bu kölelik gelişmeleri binlerce yıl sürecek olan Dunmer-Argonyalı çatışmasının kıvılcımı olmuştur ve iki ırk birbirinin ölesiye düşmanı olmuştur. Bu çağda yaşanan bir diğer gelişme ise 2. Çağ 560’da meydana gelen Knahaten Gribi’dir. Argonyalılar doğuştan hastalıklara karşı bağışıklığı vardır, bu yüzden salgından etkilenmemişlerdir. Fakat hastalık, Black Marsh (Kara Bataklık) bölgesinde yaşayan insan ırkı olan Kothringi ırkının sonu olmuştur. Çoğu tarihçi hastalığı Argonyalıların türettiğini öne sürer. Bu kesin bir bilgi değildir. Tamriel tarihinin en ilginç olaylarından biri de yine bu çağda meydana gelmiştir. 2. Çağ 572’de İkinci Akavir istilasında Ada Soom Dir Kamal’ın ordusu Windhelm (Miğferyeli) ‘ni yakıp yıkmıştır. Ardından Morrowind’e doğru yol alır. Kıtanın içlerine girmek gibi büyük bir hataya düşen Ada Soom Dir Kamal’ın ordusu kuzeyden Nord ve Dunmer, güneyden ise Argonyalı birliklerince kıskaca alınır. Denizden desteği kesilen Akavir ordusu katledilir. İşin ilginci, birbirlerine düşman olan Argonyalılar ve Dunmerlerin bu savaşta aynı saflarda yer almasıdır. Fakat bu ilk ve son değildir. 10 sene sonra yani 2. Çağ 582’de ise Molag Bal’ın başrolü oynadığı Planemeld (Düzlem Kayması) olayı yaşanır. Coldharbour (Kasiliman)’dan açılan portallarla daedra orduları Tamriel’i istila etmeye başlar. 10 sene önce kurulan Nord-Argonyalı-Dunmer ittifakı devam eder ve saldırıya karşı koyarlar.

Yaşanan bu gelişmeler sonucunda Argonyalıların Dunmerler ile arası düzelir. Ve sonunda Morrowind haneleri köleliği kaldırmayı kabul eder. Telvanni Hanesi bunu reddetmiştir.

Üçüncü Çağ

Üçüncü Çağ’da ise Tiber Septim’in kurduğu imparatorluk geçmişten ders alıp Black Marsh (Kara Bataklık)’ın içlerine girmemiştir. Sadece stratejik öneme sahip liman kentleri ele geçirilmiştir. Üçüncü İmparatorluğun son dönemlerinde Jagar Tharn’ın ülkeyi karıştırması sonucu çıkan fetret devrinde Argonyalılar bir kez daha Dunmerler ile savaşmıştır. Sebep ise her zamanki gibi köleliktir. Özellikle Dres ve Telvanni Haneleri savaşta ön saflarda yer almıştır. Çünkü bu iki hane köleliğin devamını arzuluyordu. Savaş, Morrowind Hanelerinin mutlak zaferiyle sonuçlanmış ve Black Marsh (Kara Bataklık)’ın kuzey bölgeleri Morrowind’e bağlanmıştır. İlerleyen yıllarda Morrowind kralı Hlaalu Helseth köleliği yasaklamıştır. Dunmer ve Argonyalı ilişkileri tekrar yükselişe geçmiştir. Üçüncü Çağ’ın 433 senesinde Mehrunes Dagon’ın kuklaları Oblivion portalları açmıştır. Hist bunu önceden görmüş ve tüm Argonyalıların silahlanmasını sağlamıştır. Ayrıca tüm Argonyalıların yapısını değiştirip daha çevik ve güçlü olmasını sağlamıştır. Portallar açıldığında Argonyalılar o kadar şiddetli karşılık vermiştir ki, dremoralar portalları kapatmak zorunda kalmıştır. Yani Argonyalılar az daha Oblivion’ı işgal edecekti. Lakin bu olayın en önemli sonucu da Argonyalı birliğinin sağlanması ve Oblivion Krizi’nden güçlenerek çıkmasıdır.

Kara Bataklık (Black Marsh)
Kara Bataklık (Black Marsh)

Dördüncü Çağ

Dördüncü Çağ’ın başlarında kralı bulunmayan Üçüncü İmparatorluktan kopan ilk bölge Black Marsh (Kara Bataklık)’tır. Kısa bir süre sonra patlayan Red Mountain (Kızıl Dağ), Morrowind’deki hayatı neredeyse yok etmiştir. Thalmor’un kışkırtmaları sonucu Argonyalılar bu fırsattan faydalanıp Morrowind’in güney bölgelerini işgal etmiştir. Çok sayıda şehri yağmalamışlardır. Lakin Redoran Hanesinin kurduğu ordu işgali önleyip Argonianları sınır dışına itmiştir.

Dördüncü Çağ 43 tarihinde Black Marsh’ı An-Xileel adında bir siyasal örgüt yönetmektedir. Bunun öncesinde tüm bölgeyi tek elden yöneten bir güç yoktur. Kabile yönetim sistemi hakimdir.

Kültür

Saxhleel kültüründe Hist köşetaşıdır. Argonianlar Hist’ten geldiklerine inanırlar. Evrende yaşam yokken Hist vardır ve Argonianları o yaratmıştır. Bu yüzden insan ve elf ırklarından ayrıdırlar. Hist denen şey kısmen manevi kısmense Black Marsh’ın Argonianlardaki ruhani etkisidir. Argonianlar bu Hist sayesinde birbirleriyle telepati kurarak anlaşabilirler, Hist bu halkın düşüncesini kontrol edebilir. Fakat sadece Argonianlar üzerinde etkisi vardır. Ayrıca bir Argonian Black Marsh’tan uzaklaştıkça bu bağlantı da kopar. Black Marsh’ın bataklık olması sebebiyle yerli halk çamurdan evlerde yaşar. Saxhleellerin kültüründe bilinen belli başlı şeyler bunlardır. Başka krallıklar tarafından işgal edilmedikleri için kendileri hakkında çok detay yoktur.

Fiziksel Yapı

Argonian (Argonyalı)lar her ne kadar sürüngen gibi gözükse de çok iyi bir savaşçı ve yüzücüdürler. Suyun altında nefes alabilir ve hastalıklara bağışıktırlar. Khajiitlerin doğumunda Masser ve Secunda nasıl önemli bir rol oynarsa aynı şey kısmen Argonianlar için de geçerlidir. Shadow takım yıldızı altında doğan Argonianlar Shadowscale olur. Bu çok nadir ve özel bir türdür. Dark Brotherhood’da görev alırlar. Sebebi ise gizlilik ve öldürmede Tamriel’de bunlardan daha iyisinin olmamasıdır. Söylenene göre böyle doğan Argonianların pulları Sithis tarafından karartılıp bu güç bahşedilmiştir.

Ek olarak eğer bu halkın yaşadığı bölge hakkında bilgi edinmek istiyorsanız İmperial kaşifi Decumus Scotti’nin Black Marsh’taki seyahatnamesini okuyabilirsiniz > Argonya Raporu