Apokrif (Apocrypha)

Apocrypha ya da Türkçesiyle Apokrif’in tanımı şudur: Dini metinlerin doğruluğunun şüpheli olduğu durumları tanımlamak amacıyla kullanılır. (viki)

Oyunumuzda ise Apocrypha, Hermaeus Mora’nın Oblivion’daki alemidir.
Burası unutulmuş bilgilerin bile bulunduğu devasa ve sonu olmayan bir kütüphanedir. Buranın kolon ve sütunları kitaplardan oluşturulmuştur. Öyle ki kitapların üst üste dizilmiş hali parıldayan yeşil gökyüzüne kadar ulaşır. Oblivion’un Kapıları (The Doors of Oblivion) kitabında burası “Sonu gelmeyen rafları bulunan devasa bir kütüphanedir. Bütün kitapların dış kabı siyah bir mukavva ile kaplanmıştır ve içeriği yazmaz. İşte yasaklı ve unutulmuş bilgilerin diyarı burasıdır” şeklinde betimlenir.

Apocrypha
Apokrif

Oyuncu bu diyara Solstheim’in tehlikeli ve gizemli bir yerinde saklı bulunan Kara Kitap (Black Book) vasıtasıyla erişebilir. Apokrif’de Seekers ve Lurkers denen muhafızlar bulunmaktadır. Ayrıca mekanın sulak alanlarındaki yaratıkların asidik ve zehirli dokunaçları, oyuncuya vurduğunda önemli miktarda zarar vermektedir. Alemdeki Seekers adı verilen yaratıklar ses dalgasıyla saldırırlar ve bu sayede yasak bilgiyi korumaya çalışırlar.

Aleme giriş Kara Kitap’lar vasıtasıyla yapılır. Yasak bilginin kitapları Tamriel’ın dört bir yanına dağılmış durumdadır. Kitabı okuyan buraya girer. Bedeni Mundus’ta kalır ama ruhu Apokrif’e geçiş yapar. Kitap burada tekrar okunduğunda Tamriel’e geri dönüş yapılmış olur. Fakat buraya gelen kişilerin çoğu akıllarını kaybetmiştir.

Elf Çağın’da Miraak Hermaeus Mora’nın şampiyonu olmuş ve asırlar boyu burada kalarak bilgisine bilgi katmıştır. 4Ç 201 tarihinde Miraak öğrenmiş olduğu bilgilerle Hermaeus Mora’yı kontrol altına almayı planlamıştır. Apokrif’den çıkıp Solstheim’e inmiştir. Buradaki halkı thu’um gücüyle etkisi altına alarak kendi adına tapınaklar inşa ettirmiştir. Son Ejderdoğan siyah kitapları okuyarak Miraak ile karşı karşıya gelir ve Miraak kaybetmeye ramak kala bizzat Hermaeus Mora tarafından öldürülmüştür. Böylece Hermaeus Son Ejderdoğan’ı kendi şampiyonu ilan etmiştir.