Anuiel

İnsan veya Tanrılardan önce Her şey Anu kendinin ve her şeyin ruhu Anuiel’i yaratmıştır. Anui-El olarak da bilinir, o Aurbis’in kişileşmiş veya yaratılış’ın bütünleşmiş halidir.  Özellikle Aldmerler tarafından Aurbis Anuiel veya Boşluğun Ruhu adıyla büyük saygı duyulur. Sithis Anuiel’in eşiti aynı zamanda zıttı olarak görülür. Genellikle ışığı ve düzeni temsil eder ancak Sithis’in müritleri tarafından değişmeyen hiçlik olarak görülen Anu’nun şeytaniliği ile ilişkilendirilir.