Anequina

Anequina, Elsweyr’de bir şehir krallığıdır. Daha çok şehir sıfatıyla anılır. Aldmeri Hükümdarlığı tarafından oluşturulmuştur. Hükümdarlık Elsweyr’e girdiğinde burayı Anequina ve Pelletine olmak üzere iki ayrı bölgeye ayırmıştır. Anequina Elsweyr’in güneyinde yer almasına rağmen İmparatorluk Cep Rehberi kitabında kuzeyde olarak gösterilmiştir. Krallığın sadece iki kralı hakkında bilgi mevcuttur. İlki olan Keirgo diğer krallıktan Eshita ile evlenmiş ve krallıklar kısa sürede olsa birleşmiştir. İkinci bilinen kral Darloc Brae Alessian İmparatorluğu’nda (Birinci İmparatorluk olarak da bilinir) İmparator Gorieus’un taç giyme törenine katılmış ve törende Anequina’nın kralı unvanını kapmıştır.

Bir şehir olarak Anequina’yı ele alırsak söylenecek pek bir şey yoktur lakin en önemli olay olan Oblivion Krizi’ni geçmek doğru olmaz. Kriz sırasında Elsweyr’i işgal eden daedra orduları bölgeye zarar vermiş fakat bu Khajiitleri çok etkilememiştir. Saldırı olduğunda Elsweyr hala imparatorluğun bir bölgesiydi. Void Gecesi olarak anılan Masser ve Secunda’nın kaybolması olayında bölge tam anlamıyla kaosa sürüklenmiştir. Bundaki en önemli etken Khajiitlerin doğarken tiplerinin nasıl olacağı ay takvimine göre belli oluyordu. Gökyüzündeki Secunda ve Masser’in konumu Khajiitlerin tam kedi mi yoksa insana benzeyen mi olacağını belirliyordu. Aynı zamanda bu iki uydu Khajiitler için kutsaldır. Dolayısıyla Secunda ile Masser’in kaybolması doğan yeni Khajiitlerin fizyolojisini önemli derecede etkilemiş, yetişkin olanlar içinse kutsal saydıkları iki ögenin kaybolması onları psikolojik olarak yıkıma uğratmıştır. Sonunda Thalmor büyücüleri bu uyduyu geri getirmiştir. Hal böyle olunca Khajiitler Thalmoru kurtarıcıları olarak görmüşler ve Aldmeri Hükümdarlığı’na sıkı sıkıya bağlanmışlardır. Böylece imparatorluktan tamamen kopan Elsweyr, Aldmeri Hükümdarlığı’nın bir parçası olmuştur.