Amulet of Kings

Amulet of Kings yada diğer adıyla Chim El-Adabal Alessia soyundan gelenlerin giydiği bir kolyedir. Cyrodiil kralları bunu takar. Kolyenin ortasındaki kırmızı elmasın etrafında sekiz değerli taş bulunur. Bu taşların her biri sekiz Aedrayı temsil eder. Kırmızı elmas ayrıca Septim Hanedanlığının simgesi olmuştur. Kolyeyi sadece kan bağı bulunanlar takabilir, diğerleri takmaya çalıştığında kolye inanılmaz bir şekilde boyundan kayıp yere düşer. Ortadaki elmasın neyden üretildiği tam bilinmiyor. Kimilerine göre Akatosh kendi kanını akıtıp elmas haline getirmiş ve bunu Daedra Prenslerinden Tamriel’ı koruması için Alessia’ya verdiği söylenir. Bazılarına göreyse elmas Ayleid ırkına ait değerli bir Soul Gemdir.

Akatosh vs. Mehrunes Dagon
Akatosh Mehrunes Dagon ile savaşırken

Akatosh’un kanından gelme efsanesi şu şekildedir; Daedralara tapan Ayleid ırkı insanları köleleştirmiştir ve ağır işlerde çalıştırmaktadır. Aedraların başı olan Akatosh ise insan ırkına acımış ve kalbinden gelen kanı akıtarak bu elması yaratır. Elması, Ayleidlere karşı isyan başlatan cesur Alessia’ya takdim eder. Onu ve soyunu ejder kanıyla ödüllendirir. Böylelikle Alessia’nın soyundan gelenler ejder kanına sahip olacaktır. Ayrıca Akatosh bu şekilde Oblivion ile Tamriel arasına kesin bir çizgi çekmiş, Tamriel insanlarıyla bir müttefiklik yapmıştır.

Cyrodiil’in imparatorları başa geçerken taç giyme törenlerinde kolyeyi büyük bir merasimle devralırlar. Ne var ki Oblivion Krizi ortaya çıktığında Martin Septim kolyeyi kırmış ve müttefik Akatosh’u insanlara yardım etmesi için çağırmıştır. Imperial City’ye avatarı gelen Akatosh Mehrunes Dagon’a karşı çarpışmış ve Mehrunes’i yenip Oblivion’a geri göndermiştir. Savaşın sonunda Martin Septim ölmüş ve Amulet of Kings’de yok olmuştur.