Almalexia

Almalexia
Almalexia

Almalexia, Dark Elflerin efsanevi yaşayan tanrısıdır. Tribunal’in en çok tanınan ve saygı gören üyesidir, diğerleri Sotha Sil ve Vivec’tir. Affediciliğin, iyi niyetin, sevginin ve şefkatin anası; düşmüşlerin koruyucusu ve kollayıcısı olarak saygı görmüştür. Resdayn’daki yani bilindik adıyla Morrowind’deki Birinci Konsül’de yer alan Indoril Nerevar’ın karısıdır. Indoril Nerevar’ın yardımcıları olan Tribunal üyeleri, Indoril’in Red Mountain Savaşı’nda ölmesiyle başa geçmiştir. Red Mountain’da yapılan bu savaşta Dwemer ırkının Numidium yapmayı amaçladığı ve Lorkhan’ın Kalbini kullanacaklarını Indoril ve Tribunal öğrenmiştir. Indoril ölmeden önce Tribunal üyelerinden bu kalbi kullanmayacaklarına dair Azura üzerine söz vermelerini istemiş ve onlarda kabul etmiştir. Birkaç yıl sonra bu yemin Tribunal tarafından bozulmuştur. Lorkhan’ın Kalbi’ndeki özü Kagrenac’ın Aletleri vasıtasıyla çıkarıp kullanan Tribunal verdikleri yemini bozmuş ve yaşayan birer tanrılara dönüşmüştür. Yemin bozulduğu için Azura yeryüzüne inmiş ve verdikleri sözü bozdukları için Tribunal ve Dark Elfleri lanetlemiştir. Ardından Nerevarina kehanetini söylemiş, ve Indoril Nerevar’ın bir reenkarnasyonunun gelip Tribunal’e son vereceğini açıklamıştır. Aslında adları bir zamanlar Chimer olan, derileri altın sarısı olan Chimerler lanetin etkisiyle kül rengine dönmüş ve gözleri de kırmızı renk olmuştur. Fakat bu lanet Tribunal’e tam etki etmemiş hala yarı Chimer görünümünde kalmışlardır. Sotha Sil, Chimerlerde meydana gelen bu değişimin bir lütuf olduğunu halka yutturmuştur. Zaten halkın gözünde birer kahraman olan Tribunal’in dediklerine Chimerler, sonrasında Dark Elfler ses çıkarmamıştır.

Almalexia konusuna geri dönersek, Indoril Nerevar ile olan evliliğinin öncesi bilinmemektedir. Indoril’in yakın arkadaşı olan Dwemer kralı Dumac, Indoril’in Almalexia ile düğününde Almalexia’ya Hopesfire ve Trueflame adında iki tane Dwemer üstün üretimi kılıç hediye etmiştir. Trueflame, Red Mountain Savaşında parçalanmıştır. Almalexia’nın Chimer hayatındaki bir diğer önemli olan ise Indoril Nerevar’ın ölüm meselesidir. Kaynaklar ne yazık ki bu konuda gerçeği net olarak ortaya koyamamıştır. Ashlander adı verilen, Vvardenfell’in çorak arazisinde göçebe yaşayan kesim Indoril’in ölümünden Almalexia’yı sorumlu tutmuştur. Sonuçta Lorkhan’ın kalbi büyük bir güç taşımaktaydı ve bu güç arzusu onun kullanılmasına karşı Indoril yüzünden Almalexia’yı frenliyordu. Indoril’in ortadan kalkmasıyla onları durduracak kimse kalmamıştır. Ashlander’lar bunu gerekçe göstererek Tribunal’e saygı göstermemiş ve onlara tapmayı kesinlikle reddetmişlerdir. Bir diğer ihtimal de Indoril Nerevar’ın Red Mountain Savaşı’nda aldığı yaralarla öldüğüdür. Sonuçta bir savaş süregelmekteydi, sıradan bir asker gibi Indoril de yara alıp bunun sonucunda öldüğü öne sürülmektedir.

Lorkhan'ın Kalbi
Lorkhan’ın Kalbi

Almalexia’nın normal bir Chimer olduğu zamanlardaki önemli olaylar bu kadardır. Tanrılaştığı döneme tekrar dönersek Dark Elflerin bu olay karşısında kafası biraz karışmıştır. Ama Sotha Sil’in ikna ediciliği şüpheye mahal bırakmamıştır ve Dark Elfler Tribunal’e tapmaya başlamıştır. Yarı tanrı olan Almalexia gücünü kavminin iyiliği için kullanmıştır. Binlerce yıl boyunca Almalexia ve Vivec Dark Elflere önderlik etmiştir. Bu sürede Sotha Sil biraz daha geri planda kalmış, diğer ikisi kadar çaba harcamamıştır. Dagoth Ur geri gelip Morrowind’e veba yaydığında Almalexia’nın inanılmaz gücü, bu vebaya yakalanan Dark Elflerin hasta olmasına rağmen acı çekmemelerini sağlamıştır.

Mehrunes Dagon 1. Çağın 2920. yılında Mournhold şehrini yıkmıştır. Sonrasında Almalexia ve Sotha Sil, Mehrunes Dagon’a karşı efsanevi bir savaş vermiştir. Daedra prensini yenen ikili Mehrunes’i Oblivion’a geri sürmüş ve Mournhold’un yeniden inşasına öncülük etmişlerdir.

Cyrodiil’deki Reman Hanedanlığı ile Tribunal arasında çıkan Four Score Savaşı ile imparatorluk Morrowind’i işgal etmiştir. Savaşın öncesinde Almalexia ve Vivec arasındaki duygusal yakınlaşma ikisinin karı koca olmasına kapı aralamıştır. Almalexia rüyasında bu savaşın Remanların sonu olacağını görmüştür. Nitekim son Reman varisi III. Reman bir Morag Tong katili tarafından öldürülmüş ve imparatorluk dağılmıştır. Remanların dağılmasıyla rahat bir nefes alan Morrowind kısa bir süre sonra Akavir istilası ile sarsılmıştır. Savaş ve katliam tüm hızıyla sürerken Almalexia gizlice Vvardenfell’e gitmiş ve Dwemerlerin son mağlubiyet aldıkları yer olan Red Mountain’da Wulfharth’ı çağırmıştır. Tribunal’in ve Wulfharth’ın (The Underking diye de bilinir) birleşik orduları Ada’Soom Dir Kamal’ın Akaviri ordularını Morrowind’den sürmüş ve hepsini öldürmüştür.

İkinci Çağın 882. yılında Tribunal üyeleri gibi Indoril Nerevar’ın yüksek rütbeli yardımcılarından olan ve yine Tribunal gibi Lorkhan’ın Kalbini kendi çıkarları için kullanan ama Tribunal tarafından öldürülen Dagoth Ur geri gelmiştir. Dagoth Ur yada diğer adıyla Voryn Dagoth, kalbi muhafaza etmesi için nöbetçi gibi kalbin bulunduğu odada kalıyordu. Fakat Tribunal üyeleri odaya geldiğinde Dagoth Ur’un kalbin gücünden etkilenerek fiziki ve manevi açıdan bozulduğunu görmüş ve onu mağlup edip oradan uzaklaşmıştır. Fakat Dagoth Ur kalbin gücünü kullanmıştı, her ne kadar ölmüş gözükse de o da Tribunal gibi ölümsüzlük taşıyordu ve geri gelecekti. Bu olay Birinci Çağ’da, Tribunal üyeleri tanrılaşmasından hemen öncesinde gerçekleşmiştir. Aradan geçen yüzlerce yıl sonra Dagoth Ur uyanmış ve kül vampirleri yaratmıştır. Red Mountain’daki Dwemer kalesinde güçlenen Dagoth Ur, Tribunal’e pusu kurmuştur. Güçlerini tazelemek için kalbin gücünü tekrar kullanmaya giden Tribunal üyelerini pusuya düşürüp saldırmış ve onları kalpten mahrum bırakmıştır. Almalexia, tüm Tamriel’ın en iyi savaşçılarından oluşan ordusunu Red Mountain’a gönderse de Dagoth Ur’un güçleri galip gelmiştir. Dagoth Ur rüya yoluyla çok sayıda takipçi toplamıştır. Normal birer vatandaş olan bu kişiler hiçbir savaşçı özelliği taşımamasına rağmen Corprus adı verilen yaratıklara dönüştürülmüştür.

Dagoth Ur
Dagoth Ur

Dagoth Ur’un dönüşüne kadar Dark Elflerin gözünde koruyucu, kollayıcı olan Almalexia ömrünün son günlerinde çok büyük değişimler geçirmiştir. Gerçekten halkını koruyan, sahip olduğu tanrısal gücü Dark Elflerin yararına kullanan Almalexia, Dagoth Ur’un geri dönüp kalbi tabiri caizse esiri almasıyla bu güçten zamanla mahrum kalmış ve eski kuvvetinden uzaklaşmıştır. Bu durumda onu hırçın ve gözü dönmüş bir lidere çevirmiştir. Kendi kararlarına uymayanları astırmış, sert bir yönetim izlemiştir. Paranoyak bir kişiliğe bürünmüştür. Eski gücüne kavuşması için kalbe ihtiyacı vardı ve bu uğurda çok sayıda Dark Elfi gözü kapalı harcamıştır. Ayrıca kendisine yeni bir hedef koymuştu, Dark Elflerin tek ve tapılan bir tanrısı olmak, herkesi tek bir inanç altında birleştirmek ve buna karşı gelen herkesi yok etmek. Dagoth Ur’un Üçüncü Çağ’ın 427. yılında düşüşünden sonra Mournhold’a gelen Nerevarine’i (yani siz, The Elder Scrolls III: Morrowind, Tribunal ek paketi) tuzağa düşürüp yok etmeyi amaçlamıştır. Almalexia ilk olarak Clockwork City’de Sotha Sil’i öldürmüştür, ardından buradaki Dwemer aletlerini serbest bırakmıştır. Tuzağa düşen ve buraya gelen Nerevarine’in şehrin sakinleri tarafından öldürülüp, kocasının reenkarnasyonundan kurtulacağını uman Almalexia’nın planları suya düşmüştür. En sonunda işi kendi elleriyle bitirmek isteyen Almalexia’nın güçleri geri tepmiş ve Nerevarina tarafından öldürülmüştür.