Alessia Düzeni

İyileştiren şey acı vermeyendir,
İnanç, sevgi, sertlik.
Gerçek kalp inançla varlığını sürdürür,
Umut, açıklık, dinçlik.

 

Yetmiş-Yedi yol göstersin bize,
Övgü, onur ve görev.
Alessia yaşıyor içimizde,
Ve hakikat güzelle birdir.

— Alacakaranlık’ta-Asla-Söylenmemiş-Şarkı

Alessia Düzeni İlk Çağ’da katı bir monoteizmi savunmuş, büyük çapta nüfuz sahibi olan dini bir mezhepti. Düzen şimdi Kolovya olan, Marukh adlı peygamberin “Aydınlanmış Kişi”ye -Aziz Alessia- konuştuğu, elf yönetiminin geçerliliğini sorgulamaya başladığı yerde doğmuştur. Bu düşünceler, onlar çok tanrılı inançlara göz yumsalar da, giderek artan soyut ve bilinemez tek gerçek Tanrı tasvirlerini ortaya çıkarmıştır. Çeşitli insan ve Aldmerilerce tapınılan ilahi suretler, gelişmekte olan Alessia kanunlarındaki azizlerin ve ruhların birçoğu oldular. Bazı yerlerde mevcut inanç sistemini daha değişken bir şeyle, Cyrodiil’in doğusunda Sekiz Kutsalların Kuzeyli versiyonunun, ataların ruhlarına ve tanrı-hayvanların hürmetine olan bir “barok” sistemi ile değiştirilmesi gibi, değiştirdiler. Başta Nibenese’in alt sınıflarında statü kazandılar ve 1. Çağ 361’de açıklanamayan  büyüleyici Düzen, ilkelerini İmparatorluk boyunca dayatarak, Alessia İmparatorluğu’nda en geniş kapsamlı ve güçlü teokrasi haline geldi, ve o tarihten beri Tamriel  üzerindeki etkileri muazzam oldu. Düzen zirve dönemindeyken, baş piskoposun nüfuzu neredeyse İmparator’unkine eşti. Fakat sonunda Düzen, Hakikat Savaşı neticesinde 1. Çağ 2321’de dağıldı.

Düzen oldukça ciddi ve sertti, onların egemenliğindeki hayat zalimlik ve eğlence mahrumiyetiyle hatırlanır. Cyrodiil’in Anadiyarlıları bu egemenliği karanlık çağ olarak anarlar. Düzen’in bir mezhebinin, Marukhati Selektifleri, elf Auri-El’in unsurlarını İmperyal Akatosh’tan defetme girişimiyle bin sekiz yüz yıl süren bir Ejder Kırılması’na sebep oldukları söylenir. Bir düşünce okulunun tüm “Orta Şafak” görüşünü bilimsel bir hata olarak reddetmesi ve Alessia Düzeni’nin yalnızca yüz elli yıl sürdüğünü iddia etmesi de ilginç bir noktadır.

Alessia İlkeleri

Alessia Düzeni’ni Alessia İlkeleri’ni izledi. “Yetmiş Yedi Esnetilemez İlke” Marukh tarafından Stonemeadows’da yazılan “Kefaret Asrı”nı takiben kanun kodları olarak hayata geçti, bunun üzerine Marukh bir hezeyan sırasında Alessia’nın gölgesinden sözler duyduğunu iddia etti ve onları kendi kanıyla yazdı. Nihayet ölümün bir illüzyon olduğunun ve “Gerçek-Yaşam ve Ehlnofik İptal”e olan bağlılıkla “Arkayn Döngüsü”nün kırılabileceğinin farkına vardı.

Marukh’un kodu Tamriel kanun sisteminin yol gösterici ilkesi olan “masumluğunu ispatlayana kadar herkes suçludur” ilkesinin altını çizmiştir. İlkeler “kötü ruhlarla tacirlik”i ‘kötü ruh’un ne olduğunu açıklamadan yasaklar. Vaazları, Marukh’un Alessia Reformu’nun yol gösterici ilkeleri olan dinsel kodlara dönüşmüştür, ki bu da Tamriel’in modern Sekiz Kutsal panteonunda hızlı bir mürit artışına neden olmuştur.

Hepsinin üstünde, İlkelerin elflere, özellikle Ayleidler’e sıkıca karşı olmasından dolayı kötü şöhreti vardı. Alessia İmparatorluğu 1Ç 243’te Ak Altın Kule’nin düşmesinden sonra kurulsa da, Ayleidler Cyrodiil’de İmparatorluğun tebaası olarak yaşamaya devam ettiler. Onlara karşı bu kini sürdürmek elf karşıtı Düzen’in neden bu kadar popüler olduğunun bir sebebiydi. 1Ç 300’ün başlarında Ayleid yerleşimlerini yağlamaya başladılar ve 1. Çağ 361’de, İlkeler’i tüm İmparatorluk boyunca hukuk gücünü ele aldı. Düzen Malada’nın, önemli bir Ayleid tapınağı, 1. Çağ 393’te yağmalanmasından sorumluydu. Yazılarına göre, Düzen usanıp bıkmaksızın kendi bölgelerindeki elf yazmalarını ortaya  çıkarıp yok etti. Dini ve siyasi meseleler arasında hiçbir farklılık görmediler ve İmparatorluğa karşı gelmenin Kutsallar’a karşı gelmek olduğunu gösterdiler.

Düzen’in Yükselişi ve Çöküşü

“Alessialılar’ın yolunda kimse duramaz! Öldürün, ve öldürmeye devam edin, Tek Olan’ın Adıyla!” — Glenumbria: Alessian Emirleri

Alessialılar pek çok düşman edindi. Cyrodiil’de iktidara gelmeleri, başlarda İmparatorluk ile samimi ilişkiler kuran Vadiorman’daki Camoran Hanedanlığı’yla olan ilişkileri bozdu. Alessia İmparatorluğu’yla karıştırılmaması gereken Kuzeylilerin İlk Krallığı Düzen’e karşı çeşitli zamanlarda anlayışlıydı ve onlara karşı kanmazdı.  Kuzeyliler bilhassa kendi inançlarıyla elflerinkilerin birleşmesinden ötürü Alessia’nın tavizlerine karşı kendilerini kaptırmıyorlardı. Nedeler’in öbür torunlarının aksine Kuzeyliler elf hükümdarlığını bilmedikleri için elf inançlarını da almadılar (En azından elflerin Atmora’dan sürüldüğü Şafak Çağı’ndan beri bilmiyorlardı).

Fakat, Skyrim’in Ulu Kralı Borgas, Düzen’in önemli bir müttefiki oldu, ancak Alessia inancındaki “günahları” sebebiyle Vahşi Av sırasında öldürüldü (tam da elflere karşı ortak bir savaşı desteklemek üzere Cyrodiil yolundaydı). Düzen’in Cyrodiil’in dışına sürdüğü Ayleidler’in birçoğu Vadiorman’daki Bosmerlar ve Ulu Kaya’daki Direnni klanına mensup elflerce kontrol altına alındı, böylece sonraki yıllarda bu grupları güçlendirmeleri, rütbelerini Ayleid mültecileriyle desteklemelerine atfedilebilir.

Düzen, kendi başarısının kurbanı oldu. Tamriel’deki bölgeler boyunca yayılmış gibi görünen rahiplik, zamanla bölünmeye başladı. Hareket Koloviya’da başlasa da, yoğun Kuzeyli nüfuzu Balyozyurt yakınlarındaki muhalif Ra Gada’yı endişelendirdiği gibi, batıda ortaya çıkmış olan Alessia rahipliği tesirine karşı tampon oluşturdu. Batı Cyrodiil’de Alessia İlkeleri’ne olan direniş, Düzen’in çöküşüne zemin hazırlayan Koloviya Eyaletleri’nin kendileri için özerk bir hükumet oluşmasıyla sonuçlandı.

Alessialılar isyanları bastırmaya yabancı değildi, ama Rislav Larich tarafından yönetilen batı Cyrodiil, 1. Çağ 478’de İmparatorluk’tan başarıyla koptuğunda, bu sonun başlangıcı anlamına geliyordu. Direnni, İlkeleri yasaklayarak, Ulu Kaya’daki avantajını kullandı, ve Alessialılar birçok askeri yenilgiden, özellikle Glenumbra Çayırları Savaşı’ndan sonra toparlayamadılar. Ne Direnni ne de Alessianlar Ulu Kaya’yı fethedemedi; kendi topraklarını isteyerek ayaklanan Bretonlar’dı nihayetinde kazanan. 1. Çağ 480’de Skyrim’in Ulu Kralı olarak Wulfharth’ın ilk işi İlkeleri yasaklamak oldu.

Selektiflerin Dansı

“Bırak Aldmeri Lekesi’nin dönek katmanlarını arındıracak olan ritüel adına hazırlansın Kuleler’in Asası. Bütün Selektifler Gerçek-Yaşam ilahilerini başlatmalı ve düşünce birliği durumu başarılana kadar sürdürmeli. Ardından her biri Dans etmeli, yüz seksen derece dönüşte ve sonrasında, Zaman’ın Silindiri saat yönünün tersinde dönene kadar” – Fervidius Tharn, Maruhkati Selektifleri’nin Başpiskoposu

Marukhati Selektifleri (Maruhkati de denir), Alessia Düzeni içinde seçkin bir mezhepti. İnançları “Münhasır Emirler”de özetlidir. Eşsizliğe olan aşırı bağlılıklarından dolayı tüm inançlarının eşit derece önemli ve can alıcı olduğunu düşündüler. Zamanın doğrusal yapısının, Akatosh’un bölünmez varlığını ispatladığına inandılar. Shezarr’ın “Tekil Olarak Yanlış Yerleştirilmiş ve dahası Çift Olarak Tapılmış” olduğunu, “Gerçek Yaşam”ın “düşünce birliği” tarafından teşvik edilen Marukh vesilesiyle ilan edildiğini ve bunun “Aldmeri Lekesi”ni silmeye hizmet ettiğini iddia ettiler. Bu lekeyi silmek adına ilahi amaçlarını başarmak için fani alemde harekete geçmenin şart olduğuna ve “Akatosh birdir Zaman olan Gerçek Yaşam’la eş Ölüm Lekesi’yle” olduğuna inandılar. Ejder Kırılması Teyiti’nde, Fervidius Tharn (1. Çağ 1188’de Selektifler’in Baş-Piskoposu olan) Selektiflerin amacının “Sanctus Primus hatasını tersine çevirmek ve Ak-at-Osh’u insani saflığa geri döndürmek” olduğunu belirterek Emirler’i özetledi.

Esasında, tüm elf şeylerine olan kinleri o kadar büyüktü ki, sevgili Akatosh’larının üzerindeki Aldmeri tesiri düşüncesine katlanamadılar. Ayinleri bu tesiri çürütemeyince, fanatik alim-rahipler onun yerine Aldmeri özelliklerini kovmaya karar verdiler. Mezhebin gizli üstatları bu özellikleri Ejderha Tanrı’dan mitsel olarak kaldırmak için Aurbis’in kendisini oydular. Bir asa ya da kule (veya birinin içinde temsil ettiği öbürü) önlerinde belirdi. Gizli üstatlar üzerinde kıvrılana ve sarsılana ve protonimiğini (gerçek, orijinal adı: “Tam! RUGH!”) söylenene kadar dans ettiler. Kule sekiz parçaya bölündü ve Zaman kırıldı, doğrusallığı gitti. Bin seksen yıl sonra (1Ç 1200-2280, tahmin Kadim Konsey tarafından onaylandı) kulenin parçaları Mundus’da durdu ve Orta Şafak sona erdi.

Tamriel’deki her kültür Orta Şafak’ı farklı yollarla hatırlıyor (çoğunlukla açıklanamaz ruhsal bir ızdırap olarak). Birçok metin bu zamansız süreç boyunca varlığını sürdürdü, ve hepsi (şaşırtıcı olmayarak) olayları, kişileri ve bölgeleri göz önüne alırken birbirleriye çatışıyordu. Bazısı malum savaşların olduğunu söylüyor, bazısı tanrıların yürüdüğünü ve bazısı da güneşe belli bir renk atfediyor. Ama neredeyse hep, kaynaklar birbiriyle çelişmiş gibi gözükmektedir. Marukhati Selektifleri’nin başarılı olup olmadığı bilinmiyor, ve kalıntılarına dair tüm kayıtlar yüz yıl sonra Alessia Düzeni’nin sonunu getiren Hakikat Savaşı’nda yok edildi. Tüm kültürlerin üzerinde tam olarak anlaştığı şey, gökten sekiz yıldızın birer birer düşmesi.

Oyalanma Düzeni

Peygamberlerinin aksine, Alessia Düzeni ölmeyi reddedetmiş gibi görünüyordu. Görünüşe göre neredeyse iki yüz yıl hayatta kaldılar (ancak yukarıda belirtildiği gibi, bazı alimler zaman çizgisiyle ilgili ortaya konular attılar). İlk Çağ’ın çoğunu Ulu Kaya’nın kontrolü için Direnni’yle savaşarak geçirdikleri söyleniyor. Bretonlar 1. Çağ 1029, İmparatoriçe Hestra’nın hükümdarlığı sırasında Alessia İmparatorluğuna sonunda katıldılar, ama Düzen’in “aşırıya kaçması” yüzünden yaklaşık bin yıl sonra ayrıldılar. 1. Çağ 2305’te onları imparatorluğa geri katması çabası zavallı Alessialılar’ın sonunu getirdi.

Alessia Düzeni bir daha asla eskisi gibi olamadı. 1. Çağ 2321’de Hakikat Savaşı patlak verdiği sırada, neredeyse dünyayı yönetmiş düzen, sonunda kendini on yıllık bir süre içerisinde feshetti. Bu savaş sırasında, Düzen’in Canulus Gölü’ndeki büyük manastır tesisleri yerle bir edildi.