Alduin

Alduin ya da Skyrim sakinlerinin Cihan Yiyen olarak bildiği son derece güçlü bir ejderhadır. Dünya’yı düzenli olarak yok eden kötü niyetli bir güç olarak tarif edilir ve Kuzeyliler Alduin’in yeniden ortaya çıkışının Dünya’nın sonunu haber verdiğine inanırlar. Akatosh’un kendinden menkul İlk-Doğan’ıdır ve Akatosh’un suretidir (“Sizi benden akıtanın Cennet’in kendisi olduğunu unutma.”). “Yok Eden, Yiyen, Usta” anlamına gelen adı, Al-Du-İn olarak hecelenebilir.


Alduin
Alduin ya da Cihan Yiyen

Alduin’in antik Ejder Savaşı’nın çoğunda şef vekili ve en genç kardeşi olan Paarthurnax’a göre [o] eskiden Akatosh’un yarattıklarının en büyüğü olarak görülüyordu. Başbüyücü Shalidor’un yazılarından aktarıldığına göre ejderhalar zamanın başlangıcından beri varlardı fakat başlarda herhangi bir şey gibi vahşiydiler. Alduin onların medeniyetlerini kurandır.

Bir efsane der ki: Alduin, kurbanlarının yaşlarını “yiyebilirdi” ve hayaletinin Orkey tarafından çağrılmasının ardından tüm Kuzeyli nüfusunun yaşını yiyerek [onların] yaşlarını, altıya kadar düşürdü. Alduin’in Sovngarde’deki ölü ruhlarla beslenmesi, kıskançlıkla koruduğu bir ayrıcalıktır ve bu efsane her nasılsa bir gerçekliğe dayanır.

İmperyal âlimleri, Alduin’in Kuzeyli panteonun (Aslında bu panteonun bir başı yok: Shor’a bakın.) başı olmadığı sonucuna vardılar fakat onun [panteonun] kaynağı olduğunu düşündüler, gerçi zalim ve korkutucuydu. Kuzeyliler inançlarının [yani Alduin’in] Zaman Tanrısı’nın bir türü (Kuzeyli versiyonu) olmadığı hakkında ve [bu iddiaların] Kuzeyli sözlü kültürünü yanlış anlayan ya da eksik değerlendiren yabancılar tarafından sürdürüldüğünde ısrar ettiler.

Alduin kibirle büyüdü ve Mundus’u kendisi ile kendisine yoldaş olan ejderhaları için ele geçirmeyi uygun görerek “Cihan Yiyen” görevini terk etmeye karar verdi. Alduin’in tanrı olduğunu iddia etmesi Paarthurnax’ın diğer ejderhaları ayaklandırmasına ikna etti ve antik Kuzeylilere ittifak olmak için döndü. Paarthurnax bir çoğuna thu’umun nasıl kullanılacağını öğretti ve Kuzeyliler [thu’umu] Alduin’in yenilmesinde kullanarak onu geleceğe gönderdiler. Ejdermuhafızları ve Kırsakallar gibi gruplar gelecekte [yaşayacak olan] insanların ihtiyatlı olmaları için onun efsanesini koruduklarından emin oldular.

4. Çağ 201’de binlerce yıl önce sürüldüğü Arz’ın Soluğu adlı yerde yeniden ortaya çıktı ve Helgen kasabasının büyük bir kısmını yok etti. Bu [olay], Ulfric Fırtınapelerin’in kaçmasından dolayı Skyrim’de süren iç savaşın uzamasına sebep oldu ve Alduin’in tüketmesi için Sovngarde’ye düzenli ruh akışını sağlamlaştırdı. Alduin, ona sadık olan ejderhaları diriltti ve Dovahkiin, ortaya çıkarak durdurmak için onu aradı. Dovahkiin her ne kadar Alduin’in askerlerinin ruhlarını alsada Alduin, Mundus içerisinde ölümsüzdü. Sonunda Son Ejderdoğan, Sovngarde’ye geçiş hakkı kazandı ve bu wyrmı bozguna uğrattı.

Alduin’in ruhu Son Ejderdoğan tarafından soğurulmadı ve tamamen yok edilmemiş olabilir. Alduin’in bir gün tekrar dönüp Cihan-Yiyen olarak görevini tamamlaması mümkün olabilir.