Aldmeri Dominion (Aldmeri Dominyonu)

Aldmeri Dominion (Aldmeri Dominyonu), Summersetli (Yaztutan) Altmerlera ait siyasi bir oluşumdur. Tarihte üç kez kurulmuştur ve Altmerlerin Tamriel üzerindeki egemenlik emellerini gerçekleştirmek daima birinci amaçları olmuştur. Şimdi sırasıyla, kurulan dominyonlara bir göz atalım.

Birinci Aldmeri Dominyonu

Birinci Aldmeri Dominion, 2. Çağ 580’de kurulmuştur. Asırlardır kıtayı yöneten Remanların İkinci İmparatorluğu, son vekilharç Savirien-Chorak’ın 2. Çağ 430’da Morag Tong suikastı ile ölmesiyle dağılır. Beş yüz yıl sürecek olan Interregnum (Fetret Devri) başlar. Tamriel’de yerel yönetimler kurulur. 541’de Enginyurtluların Ulu Kaya’yı (High Rock) işgali sonucu Breton, Kızılmuhafız (Redguard) ve Orsimerler arasında Daggerfall Covenant kurulur. 572’de Akavir istilasını atlatan Skyrim ve Morrowindde ise Nord, Dunmer ve Argonyalılar Ebonheart Pact’i oluşturur. Son olarak sekiz yaşındayken kaybolan Yaztutan tahtının varisi Ayrenn, 580’de ortaya çıkar ve taç giyer. Ayrenn’in taç giymesiyle Altmerlar, Bosmerlara yardım edip işgal edilmelerini önler. Ayrıca Knahaten Gribiyle iç karışıklığa sürüklenen Elsweyr’e de yardım edilmesi sonucu Altmer, Bosmer ve Khajiitler arasında Aldmeri Dominyonu kurulmuş olur. Bu birlik, Cyrodiil’deki Yakut Taht’ı ele geçirmek için diğer iki ittifaka karşı mücadele vermiştir. Fakat hiç bir ittifak amacında başarılı olamamış ve zamanla dağılmıştır.

aldmeri dominion
Aldmeri Dominion Mührü

İkinci Aldmeri Dominyonu

İkinci Aldmeri Dominion ise 2. Çağ 830’da kurulur. Bosmerların Camoran Hanedanından Anaxemes, Vadiorman (Valenwood) tahtının kendisine ait olduğunu öne sürüp isyan eder. Yine başka bir grup da taht üzerinde hak iddia eder ve Koloviya Birliğine kendisine yardım etmesi karşılığında Vadiormandan toprak önerir. Bunun üzerine Altmerlar, Bosmerlar ile yaptıkları binlerce yıllık sözleşmeyi kanıt göstererek Camoranlar ile ittifak yapar ve Koloviya birliklerini Vadiormandan çıkarırlar. Burada Thalmor, bölgenin yönetim organı olarak görevlendirilir ve böylece İkinci Dominyon doğmuş olur.
Bu tarihlerde Tiber Septim de Cyrodiilde yönetimi eline alır ve fetihlerine başlar. 2. Çağ 896’da ise sıra Yaztutan’a gelir. Vadiorman’ı kaybetmelerine rağmen denizde daha güçlü olan Altmerlar işgale dayanır. Fakat Numidium’un kullanılması ile dirençleri kırılır ve Dominyon dağılarak, Altmerlar Tiber Septim’in kurduğu Üçüncü İmparatorluğun parçası haline gelir.

Üçüncü Aldmeri Dominyonu

3. Çağ 433’te gerçekleşen Oblivion Krizi ile Üçüncü İmparatorluk dağılır. Zaten zayıflayan imparatorluk, kıtanın dört bir yanında açılan Daedrik portalları engelleyemez. Yaztutan’daki Altmerler kendi başlarının çaresine bakarak ve büyük oranda Thalmor’un organizasyonuyla bu beladan kurtulurlar. Merkezi yönetimden yoksun olan Tamriel’da isyanlar başlar ve Altmerlar da bağımsızlıklarını ilan edip Üçüncü Dominyonu kurar. Daha önce Vadiorman’ın yönetiminden sorumlu olan fanatik elf topluluğu Thalmorlar 4. Çağ 22’de Yaztutan’ın yönetimini ele geçirir. 7 yıl sonra Vadiorman’da Thalmor destekli bir darbe yapılır ve kukla yönetimle burası da Thalmor’un kontrolüne geçer. Böylece resmi olarak Üçüncü Dominion 4. Çağ 29’da kurulmuş olur.

4. Çağ 98’de Nirn’ün iki uydusu Masser ve Secunda gizemli bir şekilde gökyüzünden kaybolur. 2 sene sonra uydular geri gelir ve Thalmor kendisini kurtarıcı ilan eder. İddialarına göre uyduları, kullandıkları antik büyülerle geri getirmişlerdir. Gerçek bilinmez fakat Khajiit kültüründe büyük öneme sahip olan bu uyduların geri gelmesiyle Thalmor, Khajiitlerin gözünde bir kurtarıcı gibi görülür. Elsweyr’de Anequina ve Pelletine adında iki kadim Khajiit krallığı yeniden diriltilir ve bunlar Thalmor’un nüfuzu altına girer. Böylece Dominyon, Yaztutan ve Vadiorman’dan sonra Elsweyr’i de ele geçirir.
4. Çağ 171’de Thalmor, Balyozyurt’u (Hammerfell) işgal eder ve Dominyon ile İmparatorluk arasındaki Büyük Savaş başlar. İlk başta sadece Hammerfell’i ele geçirmek için saldırıya geçen Thalmor, İmparatorluğun aslında göründüğünden de zayıf olduğunu fark eder ve Cyrodiil’i işgal eder. İmparatorluk Şehri ele geçirilir ve İmparator II. Titus Mede Skyrim’e kaçar. İmparatorluk lejyonları karşı saldırıya geçmek için hazırlanır ve 175’te İmparatorluk Şehri’ni geri alır. Thalmor harekatını yöneten Lord Naarifin ise Ak Altın Kulede asılıp cesedi otuz üç gün sallandırılır. Yine de Titus Mede barış yapar, anlaşmaya göre Talos’a ibadet bütün İmparatorluk topraklarında yasaklanır ve Balyozyurt’un güney bölgeleri Dominyona terk edilir. Fakat Kızılmuhafızlar bu anlaşmayı reddeder ve kendi başlarına Thalmor ile savaşa devam eder.