Aldmer

Aldmer ırkı ilkel elf ırkıdır. Yaztutan Adası başta olmak üzere Tamriel kıtasına yayılmışlardır. Aldmerler, Elder Scrolls evrenindeki elf ırkının kökenidir. Çeşitlenen elf türlerinin atalarıdır. Göçler ve çeşitli olaylarla elf ırkı (Aldmer), bölünmüş; yeni kültürler, özellikler ve görünüşler kazanmışlardır. Tüm bunların sonucunda da Aldmer ırkı yeryüzünden silinmiştir. Yaratık diye tabir edilen Khajiit ve Argonyanlar ile aynı zaman diliminde yaşayan Aldmerler, kültürel ve teknolojik olarak bu iki ırktan üstün olduğu için onları kolayca kontrol altında tutabilmiştir. Bazı iddialara göre Aldmer ırkı kayıp kıta olan Aldmeris‘te doğmuştur. Bu iddiayı destekleyen birkaç kitap hatta Kadim Parşömenler bulunmasına rağmen doğruluğu netlik kazanmadığı için tam bir efsanedir. Kimi alime göre Aldmeris denen kıta aslında Yaztutan Adası’nın ta kendisidir. Bu iddia da doğruluk payına sahip olabilir çünkü mistik kıta Aldmeris’in bir ada olduğu söylenir, o zamanlarda anakara Tamriel’a henüz çıkmayan Aldmer ırkı kendi adasını Aldmeris olarak nitelemiş olabilir. Sonucunda da Aldmer’lere göre Yaztutan Adası aslında Aldmeris’tir. Fakat anakaranın keşfedilmesi, elf ırkının dağılıp değişime uğraması ve aradan geçen bunca zamandan sonra Aldmeris’in Yaztutan Adası olabileceği ihtimali gözden kaybolmaya başlamıştır. Doğal olarak bunun sonucunda Aldmeris adında ayrı bir kıtanın varlığına fakat yerinin bilinmediğine inanılmaya başlanmış olabilir. Her ne kadar iki iddianın çeşitli zayıf ve güçlü yanları olsa da hangisi doğru hangisi yanlış bilmiyoruz.

Şimdi değişime uğrayan Aldmer ırkından meydana gelen yeni elf ırklarını ele alalım. Yaztutan Adası’ndan göç eden elflerin hepsi değişime uğramıştır. Fakat burada kalanlar ise Altmer yani Ulu Elf olmuştur. Görünüş olarak yeryüzünden kazınan ırk Aldmerlere en çok benzeyenler Altmerdir. Hatta hiç bozulmayıp Elf Çağı’ndan günümüze gelen Aldmer ırkı olduklarını öne sürenler bile vardır. Anakara Tamriel’a ilk göç eden elf kavmi Bosmer yani Orman Elfi haline geldi. Morrowind bölgesine yerleşen Dwemer ve Chimerlerde Aldmerdir. Dwemer ırkının nasıl değişime uğradığı bilinmiyor. Chimer ırkı ise daha sonra Azura‘ya tapınmayı bırakıp dinsizleşince Azura tarafından lanetlendi ve Dunmer yani Kara Elf oldular. Anakıtayı keşfetmeye çıkan ve tekneleriyle Cyrodiil‘in Niben Nehrine gelenler buraya yerleşti, Ak-Altın Kule ve Ayleid Krallığını kurdular. Bunlar Ayleid adındaki elfler oldu. Ayrıca Skyrim‘de Kar Elfi ve Pyandonea‘da ise Maormer bulunur. Değişen bir diğer elf topluluğu ise Orsimer yani Orklardır. Trinimac’a ibadet eden elf kavmi, Trinimac Daedra Prensi Malacath‘a dönüşünce onlarda Orsimer haline geldi Bu olaydan sonra Orsimer Ulu Kaya’ya göç etti ve Orsinium şehrini kurdu. Bir diğer elf topluluğu da Bretonlardır. Aslında Bretonlar safkan elf soyundan gelmemekte olup, Nedeler ile karışmıştır.

Aldmeri terimi tüm elfleri tanımlamak için kullanılır. Aldmeri Dominion‘da bu tanımdan anlaşıldığı üzere tüm elf topluluklarını tek bayrak altında toplamayı amaçlamaktadır. Elf ırkının üstünlüğünü ve liderliğini savunan bu devlet üç aşamadan meydana gelir. İlk Aldmeri Dominion Ayrenn tarafından kurulmuş olup Elder Scrolls Online’da bulunmaktadır. İkincisi Yaztutan Adası Altmer ve Vadiorman‘ın Bosmer ırkının birlikteliği ile meydana gelen İkinci Aldmeri Dominion’dır. Üçüncü ve son Aldmeri Dominion ise The Elder Scrolls V: Skyrim oyununda da gördüğümüz Thalmor adındaki örgüt tarafından kurulmuştur.

Kategoriler Irklar