Adabal-a

Kitap Künyesi
Oyunlar: Knights of the NineSkyrim, ESO
Çevirmen: Enes Yetiş
Orijinal İsim: The Adabal-a

Editör’ün Notu: Adabal-a’nın, Köle Kraliçe Alessia’nın arkadaşı olan Morihaus’un hatıralarının bir derlemesi olduğu kabul edilir. Yazılanların tarihsel bağlamda doğruluğunu kanıtlayamasak da, Adabal-a İlk Çağ’ın başlarında yazılmış olup günümüze kadar ulaşmayı başarabilen en eski yazılı kaynaklardan biridir.

Pelinal’in Ölümü

Ak-Altın’ın, zemini kana bulanmış taht odasında, Pelinal’ın kesik başı, Al-Esh’in yarı tanrı sevgilisi Morihaus’a hitaben konuştu ve dedi ki, ” Hasımlarım beni mağlup etti ve bedenimi benden ayırdılar. Kaderin cilvesine bak ki, Ayleidler beni sekiz parçaya ayırdı, bu rakamla takıntılı oldukları malum.”

Morihaus kafası karışık bir halde yüzüğüne bakarak homurdandı ve dedi ki, “Senin mücadelen Alessia’nın maksadını da aştı Pelinal. Ama ben dik kafalıyım ve bu nedenle gözüm karadır. Geride canlı bıraktıysan gidip o mahkumları öldürmeyi düşünürdüm. Senin kanında yücelik var amca ve bir ışık ya da tilki şeklinde tekrar geleceksin. Cyrod hala bizimdir.”

Daha sonra Pelinal son kez konuştu: ” Dikkatli ol, Morihaus, dikkatli ol! Ölümün basiretiyle birlikte, düşmanın halen hayatta olduğunu daha iyi idrak edebiliyorum. Bu malumat, mezarıma götüremeyeceğim kadar elem verici. Kendimi muzaffer zannederek ölüp gitsem daha iyiydi. Hasmım, karanlığın kapıları ardına kilitlenmiş olabilir lakin elbet bir gün geri dönecek. İhtiyatlı ol! Artık Umaril’in intikam ateşine karşı insanoğluna kendimi siper edemem.”

Alessia’nın Kölelik Yıllarındaki Gençliği

Perrif’in gerçek soyu bilinmez, ancak Niben kıyısındaki birçok noktadan gelen, kothri, nede, al-gemha, ‘kreath halkı (sonraları bu halkın Kuzeyden geldiği anlaşılmıştır), keptu, ge-halkı (Çiçek Kral Nilichi, [meçhul] adındaki böceksi tanrıya büyük bir adak sunduğunda, bu halk yok oldu), al-hared, ket-halkı ve daha birçoğunun bir araya gelerek, Ayleid’leri oluşturduğu yer olan Sardarvar Leed yakınındaki Sard’da büyümüştü; lakin burası Cyrod’da idi. Burada insanların aile kurma, kendi isimlerini seçme gibi özgürlükleri yoktu, bu yüzden gizli ustalar ya da türlü betimlemeler konu ile pek alakalı değildir.

İnsanlar kaya kırma, tarla sürme, tapınağı ve yolları koruma gibi işlerde kullanılıyordu. Ya da Vindasel’in gıcırtılı çarkları, Sercen’in bağırsak bahçeleri gibi işkence mekanlarında; ve birçok Ayleid kölesinin o günlerde maruz kaldığı beden oymacılığı gibi işkence sanatlarının değişik zevkler için geliştirilmesine katkıda bulunuyorlardı. Daha da kötüsü, Ateş Kralı Hadhuul’un krallığında, daedronların karışımlarından elde edilen kimyasallar, yaşayan biri tarafından solunduğunda işkenceye yepyeni bir boyut kazandırıyordu. Ayrıca gece vakti yapılan kaplanların kullanıldığı sporlarda çocuklar canlı canlı yakılıyordu.

Morihaus Alessia’nın İsimlerini Açıklıyor

Sonra Morihaus o adamlara dedi ki: ” Efsanelerinizde ona pek çok isim atfediyorsunuz: Al-Esh, hayranlıkla verilmiş bir isim, gönlü bol, ‘yüceler yücesi’ anlamına tekabül ediyor ki bu da bize, daha bir aşina olduğumuz Aleshut, Esha, Alessia gibi şer isimlerini hatırlatıyor. Siz onu, ilk tahta çıktığında kendisine verilen isimle, ‘türünün ilk örneği’, yani tanrıların gözünde, öldürme-fethetme-iyileştirme özellikleriyle şanına layık, haşmetbab anlamına gelen Paravant, aynı zamanda Paraval, Pavesh, Perrethu ve Perrif olarak bilirdiniz. Bense, onu sevdiğimiz zamanlarda kullandığım Paravania ismiyle hitap ediyorum.”

“Her ne kadar ölmüş olsa da, benim nezdimde, yıldızların olduğu yerden her an bize baktığını biliyorum, ilk İmparatoriçe, Cennet Hanımı, Cyrod Kraliçesi.”

Ve böylece halkın bütün soruları cevaplandı ve oradan ayrıldılar.