4. Çağ

BİRİNCİ YÜZYIL

 

4Ç 0- Oblivion Krizi’nin sona ermesi ile Dördüncü Çağ başladı.

-Cyrodiil’in Şampiyonu, Martin Septim ve Akatosh’un avatarı Mehrunes Dagon’u Tamriel’den uzaklaştırarak Oblivion Krizine son verdi. Septim soyu sona erdi, Kralların Madalyonu yok oldu. Bu olay üçüncü çağı kapatıp dördüncü çağı başlattı.

-Dördüncü çağ imparatorluk tahtının sahibi olmadan başladı. Yüksek Şansölye Ocato, Kadim Konsey ve Blades düzeni sağlamaya çalıştı. İmparatorluğun zayıflamasıyla yerel yönetimler bundan istifade etmeye başladı.

4Ç 1- İmparatorluk çökmeye başladı.

-Kara Bataklık yeni çağın başlangıcından bir yıl sonra birlikten ayrıldığını ilan etti. Bunu Elsweyr takip edecektir.

4Ç 5- Kızıl Yıl. Kızıl Dağ patladı. Vvardenfell doğal felaketlerle harap oldu.

-Argonianlar Kızıl Dağ’ın patlamasından sonra Morrowind’in güney kesimlerini işgal ettiler ve Telvanni Hanesi’ne zarar verdiler.

4Ç 10- Potentate Ocato suikast sonucu öldürüldü (büyük ihtimalle Thalmor tarafından) Stormcrown Fetret Devri Başladı.

-Önümüzdeki yedi sene boyunca, Kadim Konsey Yakut taht üzerindeki hak iddiaları nedeniyle İmparatorluğun zayıflamasına neden oldu.

4Ç 16- Skyrim Ulu Kral’ı Solstheim’i resmen Dunmer ırkına verir.

4Ç 17- Titus Mede, Colovian Bölgesi Yöneticisi, İmparatorluğun Baş Şehrini ele geçirir ve Tamriel İmparatoru unvanını alır.

4Ç 18- Prens Attrebus Mede doğdu.

4Ç 20- Refugees’ Rest, Morrowind’den kaçan mültecilerin sıkıntılarını ve anılarını ölümsüz kılmak için anıt ilan edildi.

-Kızıl Dağ’ın patlamasıyla Morrowind’deki binlerce Kara Elf, Skyrim’e göç eder ve buluştukları yer burasıdır.

4Ç 22- Thalmor Yaztutan Adası’nın kontrol ve yönetimini tamamıyla ele geçirir. Buranın adını Alinor olarak değiştirir.

4Ç 23- Annaïg Hoïnart doğdu.

4Ç 29 Aldmeri Dominion Alinor ve Vadiorman’ın birleştirilmesinin ilanıyla yeniden kuruldu ve İmparatorluk ile tüm bağlantısı kesildi.

-Vadiorman’ın yönetimi Thalmor destekli bir darbe ile devrildi. İmparatorluğu destekleyen Bosmerler darbe sırasında daha iyi tertiplenmiş ve Thalmor destekli Bosmer ordusu tarafından mağlup edildi.

-Aldmeri Dominion 70 yıl boyunca İmparatorluk ile hiçbir diplomatik münasebette bulunmadı. Bunun sebebi Dominion’daki iç çekişmeler olduğu düşünülüyor.

4Ç 40- Yüzen şehir Umbriel, Kara Bataklık sahillerinde gözükür ve Morrowind’e doğru gitmektedir.

4Ç 42- Sentinel’de The Night of Green Fire denen olay meydana gelir.

-Yaztutan Adası’nda Thalmor muhalifleri buradan kaçtılar ve Sentinel’e sığındılar. Thalmor askerleri ise kaçakların peşini bırakmadı ve takibe başladı. Bu sırada Sentinel’e destek amaçlı genel İmparatorluk askerleri ve Thalmor askerlerinin çatışması Sentinel’i yerle bir etti. Şehir tamamıyla harap oldu ve her iki taraf da ağır kayıplar verdi. Şehrin hasar görmesinde Thalmor tarafının kullandığı etki gücü büyük olan Yıkım büyüleridir. Bu olaya The Night of Green Fire denir.

4Ç 65- Solstheim yöneticisi Brara Morvayn vefat etti, yerine oğlu Lleril geçti.

4Ç 95- Redoran Hanesi’nin yönettiği Solstheim’i ele geçirmek için Hlaalu Hanesi plan yapar. Başarısız olur.

4Ç 98- Nirn’ün iki ayı, Masser ve Secunda, Void Nights denen süre zarfı içinde iki yıl boyunca kaybolur.

 

İKİNCİ YÜZYIL

 

4Ç 100- Void Nights sona erer. Thalmor, şafak büyüleri kullanarak bu iki ayı geri getirir. Böylece Khajiitlerin desteği sağlanır.

-Khajiitler kendilerini kurtardığı gerekçesiyle Thalmor’u kurtarıcıları ilan eder ve Elsweyr üzerinde İmparatorluğun yaptırım gücü bir hayli azalır. (Khajiit ırkı için Secunda ve Masser çok büyük öneme sahiptir)

4Ç 115- Elsweyr Konfederasyonu Anequina ve Pelletine adında iki krallığa bölündü. Bunlar Aldmeri Dominion’ın içinde özerk yönetim oldular.

4Ç 122- Kışhisar’ın büyük çoğunluğu Büyük Çöküş denen olayda denize çöker. Şehrin çoğu yok olur.

-Bölge sakinleri Kışhisar şehrinin yarısından fazlasının Hayaletler Denizi’ne çökmesine rağmen Kışhisar Koleji’ne bir şey olmaması sebebiyle okul yönetimini gizli işler çevirmekten ve şehrin hasar almasından suçlar. Kolej yönetimi bu suçlamaları reddeder. Yaşanan olayın, Vivec’in ölümü ve Kızıl Dağ’ın patlamasıyla ilgili olduğunu öne sürer.

4Ç 129- Riften Jarl’ına karşı isyan çıkar. Yangında şehrin neredeyse tamamı kül olur.

-Hosgunn Crossed-Daggers 4E 98 tarihinde Riften valisi olur ve kendi çıkarları için halka ağır vergiler yükler, başarısız bir yönetim uygular. Halk Hosgunn’un kalesini yok etmek için burayı ateşe verir. Ancak yangın şehrin geneline yayılınca tüm evler bu isyan ateşinden nasibini alır.  Riften beş yıl içinde eski haline kavuşturulur

4Ç 130- Lleril Morvayn şehrin surlarını onarmak için kişisel servetini harcar. Bu surlar şehri yani Kuzgun Kaya’yı kül fırtınalarından korumaktadır.

4Ç 168- İmparator Titus Mede II tahta çıkar.

-İmparatorluk artık eski ihtişamının gölgesindedir. Vadiorman ve Elsweyr Thalmor’a kaptırılmıştır. Kara Bataklık Oblivion Krizi’nden sonra daha bağımsız bir şekilde yönetir kendini. Morrowind’deki Kızıl Dağ’ın patlamasının yaraları henüz sarılmamıştır. Hammerfell Crown ve Forebear arasındaki hizip çatışmasından etkilenir. Huzur kelimesi sadece High Rock, Cyrodiil ve Skyrim için vardır…

4Ç 171- Aldmeri Dominion ve İmparatorluk arasındaki Büyük Savaş (Great War) başlar.

-Titus II’nin Thalmor’a tazminat vermeyi reddetmesiyle Aldmeri orduları işgale başlar.

4Ç 174- İmparatorluk Şehri Aldmeri güçleri tarafından yağmalanır.

-Titus II kuzeye kaçar ve Skyrim sınırında Aldmeri ordularına karşı Skyrim’den gelen takviye güçlerle savaş çıkar. Titus II kaçar ve şehre Aldmeri orduları girer. Ak Altın Kule yağmalanır, bölge halkına zulmedilir.

4Ç 174- Reach asileri (Forsworn) Reach bölgesinin yönetimini ele geçirir.

-İmparatorluk Thalmor ile uğraşırken Markarth göz ardı edilmiştir. Kuzeylilerin işgal ettiği burayı Forswornlar ufak bir isyanla tekrar Reach’e hakim olurlar. İsyan aslında sakin bir şekilde ve kan akmadan başlamıştır. Aşırı tepki gösteren bir kaç Kuzeyli’nin öldürülmesi dışında olay yaşanmadı.

4Ç 175- Battle of Red Ring İmparatorluğun zaferiyle sonuçlanır. Cyrodiil’deki Aldmeri ordusu imha edilir.

-İmparatorluk şehri geri alınır. Titus II’nin geri çekilme taktiği başarıya ulaşmıştır. Fakat savaşta galip gelinmesine rağmen İmparatorluk son gücünü de tüketmiştir ve Aldmeri Dominion ile barış görüşmelerine başlamayı teklif eder.

4Ç 175- Elder Scrolls (Kadim Parşömenler) İmparatorluk kütüphanesinden gizemli bir şekilde kaybolur.

-Kadim Parşömenler kimliği belirsiz bir kişi veya canlı tarafından Tamriel’in dört bir yanına dağılmıştır. Cult of the Ancestor Moth üyeleri parşömenleri aramaya koyulur.

4Ç 175- Great War (Büyük Savaş) Ak-Altın Antlaşması ile sona erer.

-Bu barış İmparatorluğa nihayet derin bir soluk aldırmakla beraber bir sürü tehlikeyi de yanında getirmiştir. Barıştan istifade eden Thalmor, Talos’a ibadetin kökünü kazımak için işe koyulur. Ve başarılı da olunur. Hammerfell, İmparatorluktan Thalmor’un faaliyetlerine engel olmasını ister. Titus II yeni bir savaşa mahal vermemek için bunu reddeder.

4Ç 175- Hammerfell İmparatorluktan ayrılır ve Ak-Altın Antlaşması’nı tanımadığını ilan eder.

-Titus II Redguardların İmparatorluğa karşı çıkması dolayısıyla Hammerfell’in İmparatorluğun bir eyaleti olmadığını ilan eder ve buranın korumasından çekilir. Redguardlar bunu bir ihanet olarak tanımlar. Bu sırada yaşananlar Thalmor’un işine gelmektedir. Hammerfell beş yıl boyunca Aldmeri Dominion ile savaşır.

4Ç 176- Ulfric Stormcloak Reach’teki isyanı bastırır.

-İmparatorluk ve Devrik Jarl, Ulfric’e Reach’i geri alması karşılığında Talos’a ibadetin yasaklanmayacağını söyler. Ulfric oluşturduğu Kuzeyli milis kuvvetleriyle ve sahip olduğu thu’um ile Forswornları katleder. Katliamdan kurtulanlar ormana sığınır. İntikam yemini eden bu gruba Forsworn adı verilir. Ulfric bu başarısından dolayı halka açık bir şekilde Talos’a ibadet eder. Thalmor ise bunun yasak olduğunu öne sürerek Ulfric’i tutuklar. Ulfric ve adamları serbest bırakılır. Fırtınapelerin İsyanı’nın temelleri böylece atılır.

4Ç 180- The Second Treaty of Stros M’Kai imzalanır. -Redguards ve Aldmeri Dominion arasında imzalanan bu antlaşma ile Dominion Hammerfell’den çekilir.

4Ç 181 Kuzgun Kaya’daki abanoz maden cevheri tamamen tükenir. Bölge halkı geçimini sağlamak için avcılık ve balıkçılık yapmaya başlar.

4Ç 188- Wayrest korsanların eline düşer.

-Korsanlar burada bulunan Karanlık Kardeşlik tapınağını imha eder.

4Ç 188- Bravil’de isyan çıkar.

-Cyrodiil’in iki büyük skooma tacirleri arasındaki çatışma şehrin içinde yıkıma yol açar. Lucky Old Lady Heykeli yerle bir edilir. Gece Ana’nın gömülü olduğu mahzene baskın yapılır. Burayı korumaya çalışan Alisanne Dupre ölür. Gece Ana’nın mezarı yerle bir edilir ve buranın bakımını Cicero yapar.

 

ÜÇÜNCÜ YÜZYIL

 

4Ç 201- Torygg, Skyrim yöneticisi Issızkent şehrinde Ulfric Fırtınapelerin tarafından öldürülür.

4Ç 201- Kuzeyliler Skyrim’de İç Savaşa neden olur.

4Ç 201- Cihan-Yiyen Alduin Helgen köyünü yok eder. Bu ejderhaların dönüşü ve dünyanın sonunu haber verir.

4Ç 201- Son Ejderdoğan Akçay şehrini tehdit eden ejderha Mirmulnir’i öldürerek ortaya çıkar.

4Ç 201- Alduin öldürülür.

-Dovahkiin eski kahramanların yardımıyla Alduin’i Sovngarde’da öldürür. Ejderhalar Skyrim’de kalır. Liderleri olmayan bu ejderler dağınık ve başı boş dolaşır. Bu Alduin’in tamamen yok olmadığını ve ruhunun dünyayı yok etmek için tekrar geri geleceğini ima edebilir.

4Ç 201- İmparator Titus Mede II Skyrim’i ziyareti sırasında Karanlık Kardeşlik tarafından öldürülebilir.

4Ç 201- Kışhisar Koleji Thalmor’dan arındırılır.

-Thalmor ajanı Ancano antik bir güç olan Magnus’un Gözü’nü Saarthal keşfi sırasında bulur. Okulun Arch-Mage’ini öldürdükten sonra okulun üyesi olan ve Magnus’un Asası’nı kullanan kişi tarafından öldürülür.

4Ç 201- Skyrim’deki Hırsızlar Loncası eski güzel günlerine kavuşur.

4Ç 201- Yoldaşlar’ın eski lideri Ysgramor’un silahı Wuuthrad’ın parçaları birleştirilir.

-Harbinger Kodlak Akyele’nin ölümü ile Gümüş El olarak bilinen kurtadam avcıları, Yoldaşlar’ı yok etmek için saldırıda bulunur.

-Çember’in hayatta kalan üyeleri Ysgramor’un mezarına gider ve Akyele’nin ruhunu lycanthropy’den kurtarır.

4Ç 201- Şafakmuhafızı olarak bilinen vampir avcıları grubu Skyrim’de artan vampir saldırıları nedeniyle tekrar kurulur.

-Volkihar vampir kanının lideri Lord Harkon güneşi karartmak için Kadim Parşömenleri ve Auriel’in Yayı’nı aramaya koyulur.

-Auriel’in Yayı bulunur ve Lord Harkon öldürülür.

4Ç 201- Miraak, ilk Ejderdoğan, Solstheim’de uyandı.

-Dovahkiin adaya ulaştı ve Miraak’a karşı mücadeleye girişti.

-Dovahkiin Miraak’ı mağlup etti ve Apokrif’den yasaklı bilgileri öğrendi.