1. Çağ

Birinci Yüzyıl

1Ç 1 – Camoran Hanedanlığı Kral Eplear tarafından kuruldu.

 • Bir Vadiorman hanedanlığı olan Cameron Hanedanlığı Kral Eplear tarafından kuruldu.
 • Cyrodiil‘den Ayleid‘ler bu yeni kurulan krallığı Alinor Krallığı’nı etkilemek için kullandı. Ak-Altın Kulesi Ayleid İmparatorluğu’nun kalbi haline geldi.

1Ç 20 – Psijic Tarikatı kayıtlı tarihte ilk defa görüldü.

 • Bilgin ve yazar Breton Voernet, Artaeum Adası’na yaptığı yolculuğu yazdı. Bu yolculukta Tarikat’ın Ayin Ustası ve kralların danışmanı Iachesis ile tanıştı.

İkinci Yüzyıl

1Ç 113 – Kral Harald doğdu.

Üçüncü Yüzyıl

1Ç 240 – Skyrim Fetihleri

 • Skyrim’de kurulan [abbr title=”First Empire of the Nords”]Birinci Kuzeyli İmparatorluğu[/abbr], 1Ç 222 – 272 yılları arasında yaptığı fetihlerle bölgelerine Morrowind ve Ulu Kaya’yı da ekledi. Bazı kaynaklar bu fetih döneminin 1Ç 240’da başlayıp 1Ç 415’te bittiğini söyler.

1Ç 242 – Alessian Köle İsyanı Cyrodiil’de ortaya çıkar.

 • Alessia, Ayleid İmparatorluğu’na karşı bir tutumla Kuzeylilerin ve bazı Ayleid içindeki güçlerin ihaneti ile Cyrodiil’de isyan başlatır. Ve isyan sonucu tüm Cyrodiil alınır.

1Ç 243 – Ak-Altın Kule ele geçirilir.

 • İsyan sonunda Ak-Altın Kule’yi almıştır, ve Köle Kraliçesi Alessia, Alessian İmparatorluğu’nu kurmuştur. Bazı Alessia karşıtı kişiler Ulu Kaya’ya ve Vadiorman’a kaçtılar ancak bu kişilerin lideri de Alessia tarafına geçince yapacak pek bir şeyleri kalmamıştı. Bazı Kuzeyli kahramanları, Ak-Altın Kulesi’ni almak için saldırırken Pelinal Beyazçember’de Ayleid ordusunu ve Umaril adlı tanrılarını yenmiştir.
 • 1Ç 243’ten 1Ç 498’e kadar insanların Alessia önderliğindeki yeni imparatorluğu Colovia yakınındaki bölgeleri ele geçiriyordu. Güçlü, ulusal kimliğe sahip bir ordu kurmuş ve kendi içinde sıkıca birleşmişlerdi. Sekiz Kutsallar İmparatorluğun dini olmuştu.

1Ç 246 – Daggerfall Şehri kuruldu.

 • Iliac Koyu’nun kuzey yarısı, şu an Ulu Kaya’nın olduğu bölge Kuzeyliler tarafından işgal edilmişti. Nüfus sayımı yapılmıştı ve sayımla ilgili kitapta şu geçiyordu ; “Kayalıkların kuzeyinde, kırların güneyinde, denizin doğusunda Daggerfall vardır. Burada 110 erkek, 93 bayan, 8 yaşın altında 13 çocuk, 58 inek, 7 boğa, 63 tavuk, 11 horoz ve 38 domuz yaşar”

1Ç 266 – İmparatoriçe Alessia öldü.

 • Akatosh İmparatorluk Şehri’nde bulunan Ak-Altın Kule’ye geldi ve Alessia’yı Cyrodiil’in ilk azizi konumuna getirdi. Böylece İmparatoriçe Alessia Kralların Kolyesi’nin ilk taşı haline geldi. Bu Akatosh ile İmperyaller arasında geçen, amacı Tamriel‘i korumak olan anlaşmanın başlangıcıydı.

Dördüncü Yüzyıl

1Ç 355 – Clan Direnni’nin yükselişi

 • Clan Direnni, insan topraklarında bulunan tek Altmer yönetimindeki klan Ulu Kaya bölgesinde siyasi olarak bir atılım gerçekleştirdi.

1Ç 361 – Alessian Doktrinleri zorunlu hale getirildi.

 • Doktrin Alessia Krallığı tarafınca uygulanmaya başlandı. Cyrodiil ve Tamriel’in kuzeyinde etkin bir biçimde uygulandı.

1Ç 369 – Ulu Kral Borgas, Yaban Avı sırasında öldürüldü.

 • Bu olay Skyrim’de Veraset Savaşı başlattı. Bu iç savaşta krallık Morrowind ve Ulu Kaya’da hatırı sayılır miktarda toprak kaybetti.

1Ç 376 – Geleneksel Yokudan imparatorları devrildi.

 • Yokudan İmparatorluğu’nun geleneksel ilkeleri yıkıldı ve birbirini izleyen her imparator, İmparatorluk için kukla haline geldi. Kızılmuhafızlar; taşra beyleri, savaşçı rahipler, eşkıyalar ve kahraman Hunding ortaya çıkmadan önce toprak ve güç için savaşanlar arasında, neredeyse 300 yıl süren bir iç savaş yaşadı.

1Ç 393 – Alessian Düzeni, eski bir Ayleid tapınağı olan Malada’yı yağmaladı.

Beşinci Yüzyıl

1Ç 416 – Kuzeyliler Morrowind’den sürüldüler.

 • Birleşik Chimer ve Dwemer, Kuzeyliler’i şuanki Morrowind olan Resdayn’dan sürdü. Nerevar ve Dumac, Resdayn’ın Birinci Konseyi’nin lideri haline geldi ve konsey, onların önderliğinde gelişti. Chimer ve Dwemer arasındaki barış, topraklarına görülmemiş bir refah sağlıyordu.
 • Dwemer klanı Rourken, Chimerler ve kendilerini sürgün edenler arasındaki ittifaka karşı ayaklandı. Efsaneye göre, “Rourken kabile reisi kendi kudretli çekici Volendrung’u Tamriel’e doğru fırlattı ve ‘düşmesi gereken yerde’ klan üyelerine önderlik edileceğine söz verdi.” Geldikleri arazi Volenfell (Hammerfell) olarak adlandırılmıştır.
 • Jurgen Yelçağıran “Yedi-Yıllık Meditasyonu”, Kırsakal olması ile sonuçlandı.

1Ç 420 – Veraset Savaşı sona erdi.

 • Skyrim Veraset Savaşı, Reisler Paktı ile sona erdi. Savaş, diğer kuzey Tamriel illerinin kontrollerini kaybetmeleri ile sonuçlandı. Zaman zaman sınır değişikleri olsa da, eski boylarını asla yeniden kazanamadılar.
 • Tekgöz Olaf, Skyrim’in Kralı olarak taçlandırıldı.

1Ç 420- Rourken Klanı Volenfell’e yerleşti.

1Ç 448 – Rislav Larich doğdu.

1Ç 452 – Tekgöz Olaf öldü.

1Ç 461 – İmparator Gorieus‘a taç giyme töreni yapıldı.

 • Törene, Rislav Larich, Darloc Brae, Beyaz Kjoric, Hoag Merkiller, Indoril Nerevar, Dumac Dwarfking, ve Ryain Direnni dahil olmak üzere zamanının en ünlü kişileri katıldı

1Ç 470 – Lillandril Şişesi’nin bulunuşunun yaklaşık tarihi.

 • Lillandril’in liman kentine yaşayan bir grup elf, tüm büyülere sahiplik yeteneği veren büyülü bir şişe keşfetti.

1Ç 472 – Skingrad ve Kvatch anlaşmazlıklarını sona erdirdiler.

 • Yıllar boyunca toprakları üzerine çatıştıktan sonra Skingrad ve Kvatch, muhtemelen bir kraliyet evliliği nedeniyle barış ilan ettiler.

1Ç 477 – Direnni, Ulu Kaya’yı fethetti.

 • Direnni Klanı Ulu Kaya’yı, Skyrim’in ve Hammerfell’in büyük bir kısmını fethetti.

1Ç 478 – Beyaz Kjoric öldü.

 • Skyrim’in Kralı, Sungard Savaşı sırasında Alessian İmparatoru ile mücadelesinde hayatını kaybetti.

1Ç 478 – Colovian Arazisi Alessian İmparatorluğu’ndan ayrılarak, Skingradlı Rislav Larich’in yönetimi altına girdi.

 • Ayrıca bu dönemde ortaya çıkan bir veba Cyrodiil’i, özellikle batısında kalan Colovian’ı silip süpürmüştür.

1Ç 479 – Alessian Reformu, Ulu Kaya’da yasa dışı hale geldi.

 • Ryain Direnni, Alessian Reformu’nu yasakladı ve yenilik savunucularını ölüme terk etti. Direnni kuvvetleri Colovian Batısı’nı Anadiyar’a sürüklemek için onları rahatsız etmeye başladı.

1Ç 480 – Ysmir Wulfharth, Miğferyeli tahtına oturdu.

1Ç 480 – Direnni, Alessianlar’ı geri püskürttü.

 • Aiden Direnni, Ulu Kaya’daki Alessianlar’a karşı küçük ama önemli zaferler kazandı.

1Ç 482 – Glenumbria Moors Savaşı

 • Aiden Direnni’nin komutasında, Alessian Düzeni ve Ulu Kaya’nın Direnni Elfleri arasındaki mücadele. Düzen, Ulu Kaya’nın Elf kuvvetleri karşısında dayanamayarak yenildi. Kuzeyli Kralı Elfkatili Hoag savaş sırasında öldürüldü.
 • Skyrim, yeni Kral Wulfhart’ın yönetimi altında, geleneksel Nordik panteonuna boyun eğdi. Alessian tapınakları yok edildi ve kalan rahipler Anadiyar’a sığındılar.

1Ç 498 – Ulu Kaya’daki Elf gücü sona erdi.

 • Ulu Kaya elflerinin Glenumbria Moors Savaşı’nda çokça güç kaybetmelerinden neredeyse 20 yıl sonra, sözde Son Ayleid Dönemi’nde, Elfler Ulu Kaya’dan sürüldüler.

Altıncı Yüzyıl

1Ç 500 – Kral Ysmir Wulfharth saltanatı.

 • Kral Wulfharth’a ait ilk efsanelerin yaklaşık tarihi. (Aslında ilk kez, 1Ç 480’deki tarih kitaplarında ortaya çıkmıştır.)

1Ç 533 – Kral Ysmir Wulfharth öldü.

Yedinci Yüzyıl

1Ç 609 – Kral Thagore, Glenpoint’i alt etti.

 • Daggerfall Kralı Thegore, Glenpoint ordusunu yendi. Bu güne dek Ulu Kaya’nın güney krallığını koruyan ekonomik, kültürel ve askeri güç sona ermişti.

1Ç 609 – Mansel Sesnit, Elden Yokeda oldu.

 • Mansel Sesnit, Elden Yokuda ya da Yokudanlar’ın askeri diktatörü olarak ön plana çıktı ve neredeyse sekiz yıl boyunca bütün imparatorluğu başarılı bir şekilde yönetti.

1Ç 617 – Mansel Sesnit öldürüldü.

 • Yokuda askeri diktatörü öldürüldü ve halktan biri, Randic Torn hükümeti devraldı. Tam 120 yıl boyunca yönetti.

1Ç 660 – Ejder Suru Savaşı

 • Velothi Dağları’nın Ork tanrısı Mauloch, Ejder Suru Savaşı’nda yenildi ve doğuya doğru kaçtı.

1Ç 668 – Birinci Konsey Savaşı: Vvardenfell patlak verdi.

 • Kızıl Dağ’dan bu yana ilk kez, Morrowind’in en devasa volkanı patladı. Küller göğü kapladı ve güneş neredeyse bir yıl boyunca gizlendi. Bu yıla Güneşin Ölümü (Sun’s Death), ve Yazın İçindeki Kış dendi.

Sekizinci Yüzyıl

1Ç 700 — Kızıl Dağ Savaşı

 • Nerevar ve Dumac Dwarfking önderliğinde, Chimer ve Dwemer arasındaki ünlü savaşın yaklaşık tarihi. Hem Nerevar, hem de Dumac can verdi. Bu olaylar, neredeyse 3. Çağ’ın sonuna kadar kalan Morrowind Mahkemesi’nin (Tribunal Morrowind) önünü açtı.

1Ç 700 – Dwemerler ortadan kayboldu.

 • Tamriel genelindeki Dwarven milleti gizemli bir şekilde ortadan kayboldu.
 • Dwemerler’in gidişiyle, kendileri ve Falmer köleleri arasındaki Uçurum Savaşı sona erdi.

1Ç 720 – Frandar Hunding doğdu.

1Ç 734 – Frandar Hunding’in babası öldü.

 • 14 yaşında Hunding, ardı ardına gelen isyanların birinde babasını kaybetti; annesine ve dört kardeşinin tek destekçisi olarak kaldı.

1Ç 737 – İmparator Randic Torn öldü.

 • Yokuda İmparatoru Torn, 120 yıllık hakimiyeti sonrası vefat etti.

1Ç 760 – Divad Hunding doğdu.

 • Divad, Frendar Hunding’in tek oğluydu ve Hunding hayatına geç başlamıştı.

1Ç 776 – Divad Hunding Akrobat oldu.

 • Divad, babasının yokluğunda hayal kırıklığına uğramıştı. [abbr title=”Hall of the Virtues of War”]Savşın Faziletler Salonu[/abbr]’nda eğitimini bıraktı ve bir sirk akrobatı, daha sonra da kayda değer bir ozan oldu.

1Ç 780 – Hunding, Çemberler Kitabı’nı yazdı.

 • Frendar Hunding, kendini yenilmez olarak görüyordu. Çöl dağlarındaki bir mağarada, emekli bir münzevi olarak Kılıç Yolu hakkındaki kendi görüşlerini, Çemberler Kitabı’na yazdı.

1Ç 792 – Yokuda’nın sözde imhası

 • Hiradirge olarak adlanan hain Ansei grubunun, savaşta mağlup edildiklerinden sonra hiç arazilerinin kalmadığı bildirildi.

Dokuzuncu Yüzyıl

1Ç 800 – Wayrest Şehri’nin en erken tarihi.

 • Tarihçiler için, Wayrest’in kuruluş tarihini belirlemek zordur. Illiac Koyu’ndan beslenen Bjoulsae Nehri kenarında, muhtemelen Birinci Çağ’ın 800. yılına doğru, çeşitli yerleşim yerleri kurulmuştu. Wayrest’in tüccar ve balıkçıları düşman taraflar tarafından çevrilmişti: Orsinium’un başkentinde Orklar, kuzeyde zehirli bir ot gibi büyümüştü. Ayrıca Akaviri korsanları ve akıncıları batı adalarında kalabalıklaşmışlar idi. Wayrest adının bir sırrı yoktur. Savaşlar sonrası, Bjoulsae üzerinde kalan küçük bir balıkçı köyü hoş bir dinlenme yeri haline geldi.

1Ç 808 – Kızılmuhafızlar Hammerfell’e geldi.

 • Savaşçı bir Yokudan dalgası Ra Gada, Nedik ve hayvanımsı insanları Volenfell’den sürdü. Zamanla Ra Gada, “Kızılmuhafız” haline geldi ve vatanlarını Hammerfell ilan ettiler. Hayvanımsı mülteciler Hammerfell’den kaçtılar ve Orsinium’daki Orklara katıldılar.

Onuncu Yüzyıl

1Ç 946 – Shinji’nin İnancı’nın oluşturulması

 • Gaiden Shinji, söylediği söz ile ünlenmiştir: “En iyi teknikler, hayatta kalanlar tarafından aktarılır.”

1Ç 948 – Wayrest’e yazılmış ilk referans

 • Daggerfall’un Tarihsel Olayları’nda, Kral Joile’nin Gaiden Shinji’ye yazdığı mektup şunları içerir: “Orklar, Wayresterler’in başına bela olmuştur ve arazilerinin kalbini sekteye uğratmıştır.”

1Ç 950 – Orsinium’a saldırılar başladı.

 • Ork yurdu Orsinium’a saldırılar, Daggerfall’ın da ortaklığıyla yeni krallık Sentinel ve soyu şuan tükenmiş olan Diagna Düzeni tarafından başlatılmıştır. Orkları dışarı sürmek neredeyse 30 yıl almıştı.

1Ç 973 – Makela Leki‘nin Hafıza Taşı bulundu.

 • Makela Leki’ye ait hafıza taşı, Bankorai geçidinde bulundu. Mekala ve beş yoldaşı, Daggerfall Kralı Joile liderliğindeki, Kristal Kule tarafından desteklenen bir işgale karşı savunurken ölmüşlerdir.

1Ç 980 – Orsinium yenildi.

 • Güneydoğu Ulu Kaya’dan savrulan Orklar, Koya daha kolay ulaşılabilir bir nehir yolu yaptılar.

On birinci Yüzyıl

1Ç 1030 – [abbr title=”The Legend of Red Eagle”]Kızıl Kartal Efsanesi[/abbr]

 • Faolan önderliğindeki Enginyurt Halkı, sonuçta başarısız olmalarına rağmen, Alessian İmparatorluğu’nun Enginyurt’a saldırısında güçlü bir direniş göstermişlerdir.

1Ç 1033 – Alessianlar Kara Bataklık’ın korsanlığını üstlendiler.

 • İmparatoriçe Hestra, korsanları Kara Bataklık’ın derinliklerinde gizlemekten bıkmıştı. En ünlü haydutların başı, “Kırmızı” Bramman’ı çağırdı.

1Ç 1085 – Kayıtlarda ilk kez Skingrad görüldüğü işlendi.

 • Büyük olasılıkla çok daha eski olmasına rağmen, Skingrad soyuna ait ilk bilgiler bu tarihte yazılmıştır.

On ikinci Yüzyıl

1Ç 1100 – Wayrest Krallığı kuruldu.

 • 1Ç 980’de Orsinium’un yenilgisinden sonra, Wayrest’te ticaret hızla büyümüş ve çevrede krallık denebilecek hakkı kazanmıştı.

1Ç 1152 – Kayıtlarda Bravil‘e ait ilk bilgiler.

 • Ayleidler’in Bravil bölgesine yerleştiği düşünülmektedir ve muhtemelen insanlar, onların yerlerini kısa sürede alıp buraya yerleşmişlerdir.

1Ç 1167 – Kayıtlarda Bruma‘ya ait ilk bilgiler.

 • Büyük olasılıkla çok daha eski olmasına rağmen, Bruma’ya ait ilk bilgiler bu tarihte yazılmıştır.

On dördüncü Yüzyıl

1Ç 1301 – Skywatch‘un yağmalanması

On beşinci Yüzyıl

1Ç 1427 – Duncreigh Köprüsü Savaşı

 • Anticlere ve komşu köy Sensford arasındaki mücadele. Mücadele, Anticlere tarafından, Sensford’un ana caddesinde yapılan bir yürüyüş ile her yıl kutlanır. Kutlama çoğu zaman yaralanmalar ve kasabaların şövalyeleri arasında çıkan ufak savaşlar ile sonuçlanır.

Ejder Kırılması – Dragon Break

Bazen Orta Şafak (Middle Dawn) olarak da adlandırılan, şu ana kadar görülen en uzun Ejder Kırılması’nın Tamriel’i neredeyse 1008 yıl boyunca gerçekleştiği söylenir. Yine de bazı bilgeler, bunun sadece bir zaman çizelgesi hatası olduğunu düşünürler. “Zamanı belirsiz zamanın” tam olarak ne zaman oluştuğu bilinmemektedir.

Yirmi üçüncü Yüzyıl

1Ç 2200 – Sloadlar Thrassian Vebası’nı saldılar.

 • Sloadlar tarafından çıkarılan Thrassian Vebası’nın bilinen ilk tarihi kaydı.

1Ç 2260 – Thrassian Vebası

 • Özellikle Thras’a en yakın batı kıyısı boyunca etkisi görülen, Tamriel nüfusunun yarısından fazlasını mahveden vahşi bir veba. Sloadlar daha sonra Deniz Kuvvetleri tarafından yenildi.

Yirmi dördüncü Yüzyıl

1Ç 2321 – Doğruluk Savaşı (War of Righteousness)

 • Alessian İmparatorluğu’nun sonunu getiren Doğruluk Savaşı Cyrodiil’de yaşanmıştır.

Yirmi sekizinci Yüzyıl

1Ç 2702 – Wayrest Şehri Gardners Arazisi’ne ilerledi.

 • Şehrin tüm nüfusu korsanlara, Akaviri akıncılarına ve Thrassian Vebası’na karşı korunabilmek için surlarla çevrili Gardners Arazisi’ne yerleşmek zorunda kaldı.

1Ç 2703 – Akaviri Sorunu

 • Akavir ırkı Tsaesci, Cyrodiil’i işgal etmişti. Bu işgal Reman Cyrodiil’i, Colovian Batısı’nı ve Nibenean Doğusu’nı toparlamaya teşvik etti. Cyrodiil, yüzyıllardan beri ilk kez birleşmişti. Birleşik ordu, Akaviri’yi alt etti.

1Ç 2714 – Vadiorman İkinci İmparatorluk tarafından fethedildi.

 • Cyrodiil ile yüzyıllar boyu süren amansız sınır savaşları ve Thras’taki vebadan sonra, Bosmer diyarı zayıflayarak düştü ve İkinci İmparatorluk tarafından fethedildi.

1Ç 2762 – İmparator Reman I öldü.

1Ç 2790 – Tjurhane Fyrre doğdu.

 • Ulu Ayleid (Yaban Elf) bilgini Tjurhane Fyrre doğdu.

1Ç 2794 – Reman II doğdu.

 • Birkaç yıl sonra tahtı devraldı.

Yirmi dokuzuncu Yüzyıl

1Ç 2801 – İmparator Kastav rehineler aldı.

 • İmparator Kastav, Markarth ve Hroldan’dan rehine yakalaması için Ejdermuhafız’ı görevlendirdi. Bu emir, Sema Alem Tapınağı tarafından her zamanki gibi reddedilmiştir.

1Ç 2804 – Kışhisar İsyanı

 • Kışhisar’da bir isyan patlak verdi. Ejdermuhafız, Bağlılık Yemini’ne ihanet ederek isyanı bastırma görevini reddetti.

1Ç 2805 – Sema Alem Tapınağı kuşatıldı.

 • Kalion adlı bir Akaviri komutanı, Ejdermuhafız’ın reddettiği görevi, Kışhisar İsyanı’nı bastırması için gönderildi. Yerliler, Enginyurt’taki Ejdermuhafızı’nın tapınağını kuşattılar. Kuşatma yaklaşık bir yıl sonra kaldırıldı.

1Ç 2811 – Argonya Mücadelesi

 • Kara Bataklık’taki son Argonyan ordusu, İkinci İmparatorluk kuvvetleri tarafından yenilgiye uğratıldı. Yenilen ordu, men ve merlerin takip etmeyeceği, Argonya merkezi Helstrom‘a çekildiler. Ertesi yıl, Kara Bataklık resmen İmparatorluğa girdi.

1Ç 2812 – Reman II tahta oturdu.

 • Daha sonraları Morrowind’e karşı fetih başlatmıştır. Bazı kaynaklar tahta, 1Ç 2806’da geçtiğini iddia eder.

1Ç 2812 – Alduin Duvarı’nın inşaatı başladı.

 • Ejdermuhafız, “Alduin’in Duvarı” olarak adlandırılacak ayrıntılı bir oyma duvarı Sema Alem Tapınağı’na yaptırdı.

1Ç 2815 – Skyrim’de ejderhaların görüldüğü bildirildi.

 • Binlerce yıl önce yapılan Ejder Savaşı’ndan beri Tamriel’de ejderhaların sayısı azalmıştı. Yine de raporlar doğrulanamıyordu.

1Ç 2818 – Alduin Duvarı’nın inşaatı tamamlandı.

 • İmparator Revan II, Duvar’ı Kan Mühürü ile kutsamak adına bizzat Sema Alem Tapınağı’na geldi.

1Ç 2820 – Eric of Guis, Altmerler arasında yaşadı.

 • İkinci İmparatorluğun elçisi, Yaztutan Adası’na yaptığı gezi süresince, Ada halkının hakkında birçok iğneleyici yazı yazdı.

1Ç 2837 – Kara Bataklık vilayeti oluşturuldu.

 • İkinci İmparatorluk, Kara Bataklık vilayeti oluşturabilmek adına Argonya bataklıklarının büyük bir kısmını ele geçirmeyi başarmıştı. Bu il, İkinci İmparatorluğun dağılmasından sonra kaldırıldı.

1Ç 2840 – Reman II, Morrowind’e savaş ilan etti.

 • Savaş 80 yıl sürdü.

1Ç 2851 – Reman II öldü.

 • Sancre Tor‘da olan mezarının üzerindeki kitabeye göre, “Kara Elflere karşı bir mücadelede ölmüştür”.

1Ç 2871 – Ejdermuhafızı, güney Jerall Dağları’ndaki ejderha Krahjotdaan’ı öldürdü.

1Ç 2877 – Reman III tahta geçti.

1Ç 2899 – İmparatoriçe Tavia ihanetle suçlandı ve Kara Bataklık’a hapsedildi.

 • Reman Hanedanı’nın son imparatoru Reman III, eşini Gideon‘daki bir hapishaneye gönderdi.

Otuzuncu Yüzyıl

1Ç 2911 – Uvuchil Savaşı’nın başlangıcı.

1Ç 2917 – Uvuchil Savaşı’nın bitişi.

1Ç 2920 – Gilverdale, Molog Bal tarafından yok edildi.

 • Daedrik Prens, tüm yerleşimi yok etmek için bir amatör tarafından çağrıldı.

1Ç 2920 – Birinci Çağ’ın son yılı.

 • İmparator Reman Cyrodiil III ile oğlu ve varisi Juliek Cyrodiil, Morag Tong tarafından öldürüldü. Akaviri Hükümdarı Akaviri Versidue-Shaie tahtı devraldı ve 2. Çağ’ın başlangıcını ilan etti.
 • Mehrunes Dagon Mournhold‘u yok etti. Almalexia ve Sotha Sil, tahribatı önlemek için çok geç kalmışlardı; ancak Mehrunes Dagon’ı Oblivion’a geri yollamayı başardılar.