You are viewing an old revision of this post, from 3 Haziran 2016 @ 10:52:00. See below for differences between this version and the current revision.

Solak Elfler

Left-handed Elf

Left-handed Elf

Aldmer ile yakından ilgili Solak Elfler, Yokuda'dan gelen bir elf ırkıdır. Solak Elfler, Yokudanlar'ın (eski Kızılmuhafızlar) düşmanlarıydı. Efsanevi Çağ sırasında, Na-Totambu (Yokudan kraliyeti), Solak Elfler'in hücumuna yol açacak bir kargaşa içerisindeydi: kendi aralarında bir sekteye uğrayana dek savaşmışlardı. Leki'nin müdahalesiyle bir galip ortaya çıktı: Elfler savaşı kesin olarak kaybetti. Diagna, HoonDing'in avatarı (Yokudan Tanrısı), Yokudanlar'a elfleri yenmeleri için orichalc silahlar vermişti. Yokudanlar tarafından yenilgileri ve daha sonra Yokuda'nın batması, Solak Elf ırkının tükendiği anlamına gelir. Solak Elfler'in, Yokuda'daki Orichalc Kule'yi yaptıkları düşünülmektedir. Ayrıca bu elflerin, Abecean Adası'na ulaşabildiklerine dair bir bilgi yoktur. Ayleidler tarafından yapılan Ak-Altın Kule'nin inşasından uzun zaman önce öldükleri bilinir.

Düzenleme Geçmişi

  • 3 Haziran 2016 @ 10:52:00 [Mevcut sürüm] düzenleyen: Artemis
  • 3 Haziran 2016 @ 10:52:00 düzenleyen: Sesl1harf

Yazım Hatası Bildirimi

Altta renkli gösterilen kısım rapor edilecek: