Hammerfell

Genel

Hegathe, Deathland ve Volenfell adlarıyla bilinen Hammerfell, Tamriel’ın batısında bulunan ve High Rock, Cyrodiil, Skyrim ile komşu olan çorak bir bölgedir. Alik’r çölü bölgenin yarısından fazlasını kaplamaktadır, Yokuda adasının yok olmasıyla buradan göç eden Redguard ırkı çoğunluktadır. Bölgedeki nüfusun çoğunluğu liman ve ticaret şehirleri olan kıyı kesimlerinde bulunur, az bir kısım ise iç bölgelerde yaşar ki buralardakiler genelde fakir çiftlik arazileridir. Denizcilik konusunda Redguard ırkından iyisi yoktur.

Tarihi

Aldmer ırkı buraya Hegathe, Nedeler ise Deathland adını takmıştır. İki kelime de aynı manaya gelmektedir. Birinci Çağ’ın 420. yılında Dwemerlardan Rourken klanı, Resdayn‘daki diğer Dwemer kabileleri ile ters düşmüş ve Hammerfell’e göç etmiştir. Bu olay aynı zamanda Hammerfell isminin ortaya çıkış macerasıdır. Klanın lideri devasa çekiç Volendrung’u havaya savuracak ve çekiç nereye düşerse orası Rourkenlerin yeni yurdu olacaktır. Nitekim çekiç Hammerfell adını alacak yere düşer. Dwemerlar buraya Volenfell adını takar. Volenfell kelimesinin anlamı City of the Hammer anlamına gelir yani Balyoz Yurt diye çevirebiliriz. Hammerfell’in ismi bu olay sonucu konmuştur. Dwemer ırkı burada Gilane adında bir şehir kurmuştur. Fakat 300 yıl sonra (1Ç 700) Red Mountain Savaşı sırasında meydana gelen olay sonucu Tamriel’daki diğer tüm Dwemer ırkları gibi Rourkenler de yeryüzünden yok olmuştur. Haliyle Gilane şehri de bomboş kalmıştır. Akavirli istilacılar ve Nord korsanlar tarafından şehir yağmalanmıştır, en son olarak doğa kendi gücünü gösterip şehri neredeyse yok etmiştir.

Birinci Çağ 792 yılında Yokuda adasının batmasıyla Redguard ırkı burayı terk eder. Hammerfell’in batısında bulunan Herne adası mültecilerin ilk durağı olmuştur. Sonrasında Redguardlar Hammerfell’e geçmiştir. Bölgede bulunan Ork ve Breton yerleşimcilere karşı efsanevi savaşçı grubu Ra Gada’lar başarılı mücadele vermiş ve bölgeyi Redguardların yerleşimine uygun hale getirmişlerdir. 808 yılında bölge tamamen Redguard hakimiyetine girmiştir.

Redguardların bölgeye göç etmesiyle diğer ırklara nispeten daha hızlı kültürel etkileşime girmişlerdir. Özellikle Nord halkının gelenek ve görenekleri Redguardlar üzerinde etkili olmuştur. Zaman içerisinde Redguardlar ikiye bölünür. Crowns adındaki grup eski Yokuda adetlerini devam ettirmeyi uygun görmüştür. Forebears adındaki karşıt grup ise Tamriel usulü gelenek ve görenekleri benimsemiştir. Dolayısıyla bu iki grup arasındaki fikir ayrılığından ileri gelen çatışmalar çıkmıştır. Bölge İkinci İmparatorluk tarafından işgal edilince bu iki örgüt bölgeyi temsil eden iki resmi kurum olmuştur. İkinci İmparatorluk’un bölgedeki hegemonyası süresinde bu iki grup sakince yaşamış ve kendi kurallarını kendileri koymuştur. Yalnız bu durum sadece imparatorluk güçlüyken geçerlidir. İkinci İmparatorluğun temelindeki çöküntülerle beraber bölgedeki huzur yerini yavaş yavaş kargaşaya bırakmıştır. İmparatorluk’un iç karışıklık yaşadığı dönemde Crowns örgütü Forebears üzerinde hakimiyet kurma yoluna gitmiştir. Çıkan olaylar sonucu Forebears örgütü merkezlerini günümüzde Hammerfell’in merkez şehri olan Sentinel’e taşımıştır.

Son Hammerfell kralı II. Thassad’ın ölümüyle üzerlerindeki baskıyı azaltmak isteyen Forebears, Sentinel şehrine saldırmıştır. Olay üzerinde rahmetli kralın oğlu A’tor şehri geri almak için karşı saldırıya geçmiş ve bu Hammerell tarihinin en kanlı savaşlarından birine sebep olmuştur. Forebears, Tiber Septim’den yardım istemiş ve gelen yardım ile A’tor’un ordusu mağlup edilmiştir. Yardım amacıyla Hammerfell’e giren Üçüncü İmparatorluk orduları Tiber Septim için bölgede egemen güç olma fırsatını doğurmuştur. Tiber Septim taktiksel saldırıları sonucu bölgede hakimiyetini güçlendirmiştir.

Asırlar sonra Aldmeri Dominion, Hammerfell’i işgal etme girişiminden bulunmuştur. II. Titus Mede’nin Thalmor isteklerine karşı çıkması Büyük Savaş’a yol açmıştır. Aldmeri orduları Cyrodiil’in batısından harekete geçmiş ve dağınık Redguard birliklerini ezerek Hammerfell’in güney sahillerini işgal etmiştir. Başlangıçta hedefi sadece Hammerfell olan Aldmeri Dominion, imparatorluğun sandığından daha zayıf olduğunu görmesiyle Cyrodiil’i de işgale başlamıştır. Forebears ordusu Crowns şehri olan Hegathe’deki kuşatmayı kırması iki tarafın arasındaki buz dağlarını eritmesine ve birbirlerine bu işgale karşı beraber direnmelerini sağlamıştır. İmparatorluğun Dördüncü Çağ 175 yılında güç bela kazandığı Kızıl Yüzük Savaşından sonra Beyaz Altın Antlaşması imzalanmış ve savaş bitmiştir. Antlaşmanın maddelerinden biri Hammerfell’in büyük bir bölümünü Aldmeri hakimiyetine vermekteydi lakin Redguardlar bunu reddetti. II. Titus Hammerfell’in bir İmparatorluk toprağı olduğu ve kendisini dinlemelerini emrettiyse de dinleyen olmamıştır. Aldmeri Dominion ve Hammerfell arasındaki savaş devam etmiştir. 4. Çağ 180 yılında bu savaştan bitap düşen Aldmeri Dominion sonunda İkinci Stros M’Kai Mukavelesi’ni imzalamış ve bölgeden çekilmiştir. Mukavele sonucu Hammerfell bağımsızlık kazanmıştır.

Coğrafya

Engebeli ve çorak bir araziye sahiptir. Sadece sahil şeridi tarıma elverişli ve yeşilliktir. Zaten nüfusun büyük bir çoğunluğu bu etmen dolayısıyla kıyı kesiminde toplanmıştır.

Alik'r Çölü

Alik’r Çölü

Eğer yazım veya bilgi hatası bulduysanız ilgili yeri seçip Ctrl+Enter ile bize bildirebilirsiniz.

Düzenleme Geçmişi

Bu yazının düzenleme geçmişi bulunuyor.

Etiketler: , , ,

Yazım Hatası Bildirimi

Altta renkli gösterilen kısım rapor edilecek: