Ehlnofey

Nirn gezegeninin üstünde her şey kaos içindeydi. Yaratılışın on iki gezegeninin tek sağ kalanları Ehlnofey ve Hist’ti. Ehlnofey Mer ve İnsanların atası, Hist ise Argonia’nın ağaçlarıdır.”

Ehlnofey ya da “Dünyanın Kemikleri” Aedra soyundan gelip şu anki Mer ve İnsan ırkının atası olarak bilinen topluluktur.

İlk olarak Ehlnofey’in büyük çoğunluğu Tamriel’e gelmişlerdir ve Tamriel’e ilk gelip “Tamriel’in Ehlnofey’i” olarak adlandırabileceğimiz topluluğu oluşturmuşlardır. Bahsettiğimiz bu İlk Ehlnofey Mer’lerin atasıdır. Bu topluluk Nirn’de Anu ve Padomay zamanından kalmış kaos ortamını uzaklaştırmışlar ve barışın olduğu yeni bir yer oluşturmuşlardır. Diğer Ehlnofey ise ilkinden daha sonra gelmiştir ancak muhtemelen bu iki topluluğun Tamriel’e ilk geldikleri yer çok uzaktadır. Yeni gelen Ehlnofey ise şu anki İnsan ırkının atasıdır ve “Gezgin Ehlnofey” diye adlandırılır. Gezgin Ehlnofey’ler sürekli gezdiklerinden dolayı biraz uzun bir zaman geçse de sonunda İlk Ehlnofey’in topraklarını ve onları bulmuşlar ve yaptıklarından çok etkilenmişlerdir. Ev sahibi İlk Ehlnofey beraber yaşamayı kabul etse de Gezgin Ehlnofey’ler buranın kendisinde olmasını istemiştir ve bu nedenle bir savaş başlamıştır. En sonunda iki tarafta kazanamamıştır, İlk Ehlnofey’ler bilgileri ve gezegen üstündeki tecrübeleri nedeniyle hayatta kalırken diğerleri ise fazla sayılarından ve güçlerinden dolayı yaşamaya devam edebilmişlerdir. Bu savaş çok büyük olduğundan dolayı anakara 4 parçaya bölünmüştür: Tamriel, Akavir, Atmora ve Yokuda. İlk Ehlnofey’ler yani Mer’ler bildiğiniz üzere Tamriel’de kalırken Gezgin Ehlnofey diğer 3 ada kıtasına dağılmışlardır. Bunun ardından Nordlar tekrar Ysgramor sayesinde Tamriel’e gelmiş, Skyrim’i almış ve devamında ise günümüzdeki harita oluşmuştur.

Merler zaman ilerledikçe 5’e, Chimer, Dwemer, Bosmer ve Altmer olurken Gezgin Ehlnofey ise Nord, Redguard ve Tsaseci olarak 3’e bölünmüş ve evrim/değişim ile diğer ırklar oluşmuştur. Hist ise Ehlnofey savaşına müdahale olmamıştır ancak kendi toprakları da savaştan nasibini almıştır. Argonia daha sonradan Black Marsh olmuştur ancak Hist topraklarının çok büyük bir kısmı gitmiştir, ve içinde yaşayan halk Argonian’dır.

 

Eğer yazım veya bilgi hatası bulduysanız ilgili yeri seçip Ctrl+Enter ile bize bildirebilirsiniz.

Düzenleme Geçmişi

Bu yazının düzenleme geçmişi bulunuyor.

Etiketler: , , ,

Yazım Hatası Bildirimi

Altta renkli gösterilen kısım rapor edilecek: